БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 127/138 від 02.12.97        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 грудня 1997 р.
 vd971202 vn127/138          за N 607/2411


     Про затвердження Порядку дооцінки матеріальних
     запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів
            бюджетних установ

   З метою впорядкування цін на матеріальні цінності установ та
організацій, що утримуються за рахунок державного або місцевих
бюджетів, Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити  Порядок  дооцінки  матеріальних  запасів,
малоцінних і  швидкозношуваних  предметів  бюджетних  установ
(додається).
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
підприємствам, установам організаціям, що утримуються за рахунок
державного або місцевих бюджетів,  провести  разову  дооцінку
матеріальних запасів,  малоцінних і швидкозношуваних предметів
відповідно до затвердженого порядку.

 Заступник Міністра фінансів -
 начальник Головного управління
 Державного казначейства України           П.Г.Петрашко

 Перший заступник Міністра
 економіки України                  В.Я.Шевчук


                   Затверджено
                   Наказ Головного управління
                   Державного казначейства
                   України та Міністерства
                   економіки України
                   02.12.97 р. N 127/138

       Порядок дооцінки матеріальних запасів,
       малоцінних і швидкозношуваних предметів
            бюджетних установ

   1. Матеріальні запаси, малоцінні і швидкозношувані предмети,
які були придбані до 02.09.1996 р. і на даний час знаходяться на
балансі  бюджетних  установ, організацій (надалі - установ),
обліковуються за цінами, що значно відрізняються від нині діючих,
внаслідок чого викривляється їх реальна вартість. У зв'язку з цим
виникла необхідність встановлення реально  існуючої  вартості
матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів і, в
першу чергу тих, вартість яких після проведення грошової реформи
була округлена до 1 копійки.
   З метою впорядкування цін установи проводять разову дооцінку
цих матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
   2. Для проведення дооцінки та встановлення реальної вартості
матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів
наказом керівника установи утворюється  спеціальна  тимчасова
комісія по дооцінці (надалі - комісія) у складі:
   - заступника керівника установи (голова комісії);
   - головного бухгалтера чи його заступника (в установах, в
яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена
- особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);
   - керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються
централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії,
які обліковують матеріальні цінності;
   - осіб, на котрих покладена відповідальність за збереження
матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів;
   - інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).
   3. Комісія  здійснює  дооцінку  кожної  окремої  одиниці
матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів
шляхом приведення її вартості у відповідність з ціною, що склалася
в  торговельній  мережі  на  аналогічні зразки товарів, які
виробляються підприємствами України або підприємствами-виробниками
за межами України і поставляються у торговельну мережу.
   Якщо дооцінюються  матеріальні  запаси,  малоцінні  і
швидкозношувані  предмети,  які  на момент дооцінки зняті з
виробництва і тому відсутні в торговельній мережі, їх нова
вартість встановлюється самою комісією.
   4. Для визначення нової ціни комісія по проведенню дооцінки
може користуватися:
   - рахунком або накладною на отримані аналогічні матеріальні
цінності;
   - опублікованим у засобах масової інформації листом або
прайс-листом підприємства-постачальника та інших підприємств, що
випускають аналогічну продукцію, із відображенням нової ціни;
   - цінами, встановленими в торговельній мережі на подібні
товари;
   - експертним висновком про вартість матеріальних запасів,
малоцінних і швидкозношуваних предметів.
   5. Ціни на однотипні предмети, встановлені при дооцінці, у
межах однієї установи або установ, що обслуговуються однією
централізованою бухгалтерією, повинні бути однаковими.
   6. За результатами дооцінки комісією установи складається у
довільній формі акт про зміну вартості матеріальних запасів,
малоцінних і швидкозношуваних предметів.
   В акті потрібно вказати найменування дооцінених матеріальних
запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, їх кількість та
вартість за даними бухгалтерського обліку, нову ціну за одиницю
після дооцінки та суму різниці, яка має бути відображена в
бухгалтерському обліку.
   Акт затверджується керівником установи.
   7. Суми  дооцінки  матеріальних  запасів,  малоцінних  і
швидкозношуваних предметів, придбаних за рахунок бюджетних коштів,
не є доходами установ. Відповідно до Закону України "Про податок
на додану вартість" від 3 квітня 1997 р. N 168/97-ВР та Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня
1997 р. N 283/97-ВР ( 334/94-ВР ) суми цієї дооцінки  не
оподатковуються.
   8. На підставі акта суми різниць, які утворилися від дооцінки
матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів,
відображаються в бухгалтерському обліку по дебету субрахунків
обліку  матеріальних  запасів,  малоцінних і швидкозношуваних
предметів і кредиту субрахунку фінансування з бюджету.
   9. У бухгалтерській звітності проведена дооцінка матеріальних
запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів відображається у
Балансі виконання кошторису видатків (форма N 1) записом "Дооцінка
матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів" на
окремому вільному рядку (940-960) "Довідки про  рух  коштів
фінансування  із бюджету" та у "Звіті про рух матеріальних
цінностей" (форма N 6) записом на зворотній стороні над рядком
160.
   10. Контроль за об'єктивним встановленням цін при проведенні
дооцінки  матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних
предметів покладається на керівника установи.