БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 61 від 10.07.2000
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2000 року
за N 497/4718
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 611 (z1214-13) від 26.06.2013 )

Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 63 (z0430-01) від 26.04.2001 N 97 (z0532-01) від 06.06.2001 N 143 (z0777-01) від 10.08.2001 N 122 (z0669-01) від 19.07.2001 N 90 (z0504-02) від 27.05.2002 N 236 (z0014-03) від 23.12.2002 N 181 (z0882-03) від 15.09.2003 N 224 (z1231-03) від 09.12.2003 N 28 (z0288-05) від 14.02.2005 )
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) і завдань, покладених на Державне казначейство України Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 (335/95) "Про Державне казначейство України" та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 (590-95-п) , з метою забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку із застосуванням вимог нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 (z0890-99) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ (додається).
2. Управлінню методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ довести до відома органів Державного казначейства України.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ довести до відома підвідомчих установ та організацій.
Голова
О.І.Кірєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
10.07.2000  N 61
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
від 14.02.2005 N 28
( z0288-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2000 року
за N 497/4718

ІНСТРУКЦІЯ

про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ

1. Ця Інструкція спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку, установлених Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що затверджений наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 (z0890-99) і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183.
2. Інструкція роз'яснює основні господарські операції бюджетних установ з надходження, збереження і використання основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, запасів, зобов'язань та інших операцій з розрахунків, надходження і витрачання бюджетних коштів установ відповідно до затверджених кошторисів.
3. При проведенні бухгалтерських записів бюджетними установами застосовуються субрахунки (рахунки другого порядку), установлені Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (z0890-99) , виходячи із загальнодержавних та галузевих потреб управління, контролю, аналізу та звітності. Господарські операції установ можуть відображатися за допомогою додаткових субрахунків (рахунків третього, четвертого й ін. порядків), з обов'язковим збереженням номерів субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (рахунків другого порядку).
4. Кореспонденція субрахунків, що не наведена в цій Інструкції, визначається установою, виходячи з норм даної кореспонденції субрахунків та нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ.
N з/п Зміст операції Номери субрахунків
за дебетом за кредитом
1 2 3 4
1. Облік необоротних активів
1.1 Оприбуткування земельних ділянок, будинків та споруд, машин і обладнання, білизни, постільних речей, одягу, взуття, транспортних засобів, інструментів, виробничого (включаючи пристрої) і господарського інвентарю, робочих і продуктивних тварин, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання з науковою метою, книг, що включаються до бібліотечного фонду, програм для електронних обчислювальних машин та інших необоротних активів (вартість без податку на додану вартість (далі - ПДВ) та сум без копійок): що сплачені шляхом попередньої оплати що сплачені після їх отримання Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ): при оплаті коштами загального фонду при оплаті коштами спеціального фонду Сума ПДВ: при оплаті коштами загального фонду при оплаті коштами спеціального фонду: якщо ПДВ не включено до податкового кредиту якщо ПДВ включено до податкового кредиту 101-122 101-122 801, 802 811-813 801, 802 811-813 641 364 675 401 401 364, 675 364, 675 364, 675
1.2 Списання сум копійок з придбаних необоротних активів 801, 802 811-813 364, 675
1.3 Безоплатне отримання необоротних активів (крім централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів) Водночас проводиться другий запис 101-122 812 364 401, 131-133
1.4 Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів 101-122 401, 131-133
1.5 Отримання необоротних активів установою-замовником, придбаних за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою Водночас проводиться другий запис 104-122 811, 812 684 401
1.6 Безоплатна передача необоротних активів за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів 401, 131-133 101-122
1.7 Реалізація будинків, споруд На суму нарахованих коштів від реалізації, що належать перерахуванню до Державного бюджету України 131, 401 364, 675 811 103 711, 642
1.8 Зміна вартості необоротних активів: після проведення індексації, дооцінки уцінки 101-122 401, 131-133 401, 131-133 101-122
1.9 Списання необоротних активів, які стали непридатними на підставі виправдних документів, та у разі реалізації 401, 131-133 103-122
1.10 Списання необоротних активів унаслідок недостачі, установленої при інвентаризації, тощо Водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб 401, 131-133 363 104-122 711
1.11 Списання недостач необоротних активів, установлених при інвентаризації Водночас проводиться другий запис, коли винні особи не встановлені 401, 131-133 05 104-122 -
1.12 Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації 103-122, 811 711, 401
1.13 Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва 141-143 402
1.14 Прийняття в експлуатацію об'єктів капітального будівництва на підставі акта Водночас проводиться списання сум за незавершеним капітальним будівництвом 103-122 402 401 141-143
1.15 Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня 401 131-133
2. Облік запасів
2.1 Оприбуткування виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, у тому числі за операціями з централізованого постачання установою-закупником (вартість без ПДВ): що сплачені шляхом попередньої оплати рахунку що сплачені після їх отримання Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів загального фонду Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду: якщо ПДВ не включено до податкового кредиту якщо ПДВ включено до податкового кредиту 201-218, 231-239 201-218, 231-239 801, 802 811-813 641 361, 362, 364 675 361, 362, 364, 675 361, 362, 364, 675 361, 362, 364, 675
2.2 Отримані установою-замовником виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси від установи-закупника за операціями з централізованого постачання 201-218, 231-239 683, 684
2.3 Списання використаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування на підставі підтвердних документів, крім отриманих за операціями з централізованого постачання 801, 802, 811-813 201-218, 231-236, 238, 239
2.4 Передані виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси, закуплені шляхом централізованого постачання з балансу установи-закупника на баланс установи-замовника 683, 684 201-218, 231-239
2.5 Списуються використані виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси установою-замовником, придбані за операціями з централізованого постачання. Акти про списання передаються установі-закупнику 683, 684 201-218, 231-239
2.6 Згідно з отриманими актами від установи-замовника на фактичні видатки відносяться суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів установою-закупником 801, 802, 813 683, 684
2.7 Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги 231-236, 238, 239 364
2.8 Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених при інвентаризації 231-236, 238, 239 711
2.9 Відображена вартість сум переоцінки виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування: дооцінка уцінка 201-218, 231-236, 238, 239 441 441 201-218, 231-236, 238, 239
2.10 Списання недостач виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування у межах установлених норм, а також недостач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з централізованого постачання 801, 802, 811-813, 431, 432, 683, 684 201, 204, 205, 231-236, 238, 239
2.11 Списання виявлених недостач і втрат виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування, придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з централізованого постачання Водночас проводиться другий запис: на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб коли винних осіб не встановлено, справи знаходяться в слідчих органах 801, 802, 811-813, 431, 432, 683, 684 363 05 231-236, 238, 239 711 -
2.12 Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без ПДВ): що сплачені шляхом попередньої оплати що сплачені після їх отримання Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ) Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів: придбаних за рахунок коштів загального фонду придбаних за рахунок коштів спеціального фонду: якщо ПДВ не включено до податкового кредиту якщо ПДВ включено до податкового кредиту 221 221 801, 802 811-813 801, 802 811-813 641 361, 362, 364 675 411 361, 362, 364, 675 361, 362, 364, 675 361, 362, 364, 675
2.13 Отримані установою-замовником малоцінні та швидкозношувані предмети від установи-закупника, придбані за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок коштів загального фонду кошторису або за рахунок інших надходжень спеціального фонду кошторису, якщо установа-закупник є бюджетною установою 221-222 411
2.14 Отримані установою-замовником малоцінні та швидкозношувані предмети від установи-закупника, придбані за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, якщо установа-закупник є бюджетною установою Водночас проводиться другий запис 221-222 811, 812 684 411
2.15 Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога Водночас проводиться другий запис 221 812 364 411
2.16 Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів: вартість до 10 грн. включно за одиницю (комплект) вартість більше 10 грн. за одиницю (комплект) 411 221/2 221/1 221/1
2.17 Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації 221 811 711 411
2.18 Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що не використовуються установою На суму коштів від реалізації проводиться запис 411 364, 675 221 711
2.19 Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, які стали непридатними 411 221
2.20 Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбору необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи 231, 234, 235, 238, 239 711
2.21 Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації недостач і втрат Водночас проводиться другий запис на суму, яка віднесена на рахунок винних осіб 411 363 221 711
2.22 Списання недостач малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації Водночас проводиться другий запис, коли винні особи не встановлені 411 05 221 -
2.23 Придбання тварин для відгодівлі: за попередньою оплатою за оплатою після отримання тварин 212 212 313, 323, 364 313, 323, 675
2.24 Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю 211 711, 822
2.25 Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі 711, 822 211, 212
2.26 Оприбуткування м'ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами 251 211-218
3. Облік операцій з грошовими коштами
3.1 Отримання асигнувань із загального фонду: установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету 311, 321 311, 321 701 702
3.2 Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень) 316, 326 713
3.3 Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня 701, 702, 713 311, 312, 316, 321, 322, 326
3.4 Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у поточному році 701, 702, 713 311, 312, 316, 321, 322, 326
3.5 Надходження на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки установи сум, що відносяться до плати за надані послуги, оренду та реалізацію майна відповідно до чинного законодавства України 313, 323 364, 674
3.6 Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (в т.ч. надходження у натуральній формі) 301, 302, 314, 318, 324 712
3.7 Витрачання спонсорських та благодійних внесків 364, 675 314, 318, 324
3.8 Перерахування частини отриманих доходів відповідно до чинного законодавства України установі нижчого рівня 711, 712 313, 314, 318, 323, 324
3.9 Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та надані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо: у порядку планових платежів шляхом попередньої оплати після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг 361 364 675 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326
3.10 Перерахування до Державного бюджету України податків та інших платежів відповідно до чинного законодавства України 641, 642 311, 313, 321, 323
3.11 Перераховані кошти установі-закупнику за матеріальні цінності за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою 684 313, 314, 323, 324
3.12 Перераховані кошти для проведення операцій з централізованих закупівель матеріальних цінностей за власними надходженнями установою-замовником установі-закупнику, коли остання є госпрозрахунковою установою 364, 675 313, 314, 323, 324
3.13 Послуги із замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування, списані на фактичні видатки 801, 802, 811-813 361, 364, 675
3.14 Оприбуткування бланків суворої звітності (акредитиви, чекові книжки, талони на бензин, мазут, харчування, путівки в будинки відпочинку, санаторії, турбази, повідомлення на поштові перекази, митні марки, бланки трудових книжок та вкладиші до них тощо), вартість бланків (без ПДВ) Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 08 331 08 311, 313, 321, 323, 364, 675 -
3.15 Видача в підзвіт бланків суворої звітності (талони на бензин, бланки трудових книжок тощо) 362 331
3.16 Списання витрачених бланків суворої звітності на підставі акта Водночас проводиться списання з позабалансового рахунку 801, 802, 811 - 331, 362 08
3.17 Отримання в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за прибутковими касовими ордерами 301, 302 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326
3.18 Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють 362, 652, 661, 662, 671, 672 301
3.19 Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми 221, 231-236, 238, 239, 331, 801, 802, 811-813, 823 362
3.20 Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи 301, 302 362
3.21 Віднесення на рахунок винних осіб виявлених недостач грошових коштів у касі установи 363 301, 302
3.22 Надходження сум у касу, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки установи на погашення недостач, завданих збитків тощо 301, 302, 311, 313, 321, 323 363
3.23 Надходження коштів за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 301, 313, 323 301, 364 674
3.24 Надходження в касу плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до чинного законодавства України відносяться на відшкодування касових видатків 301 364, 801, 802, 811-813
3.25 Зарахування сум на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки коштів, які надійшли в касу установи 313, 314, 323, 324 301
3.26 Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до чинного законодавства України відносяться на відшкодування касових видатків 311, 321, 313, 323 301, 364
3.27 Зарахування коштів на депозитний рахунок 315, 325 672
3.28 Повернення коштів з депозитного рахунку 672 315, 325
3.29 Надходження на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки установи коштів, отриманих від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у т.ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у т.ч. відходів від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством України залишаються у розпорядженні установи 313, 323 364, 675
3.30 Отримання асигнувань із загального фонду шляхом виданих векселів 341 701, 702
3.31 Погашення векселем кредиторської заборгованості за отримані матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги 364, 675 341
3.32 Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти 364 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326
3.33 Проведення розрахунків з установою банку з придбання іноземної валюти: зарахована іноземна валюта списана вартість послуги за придбання валюти 318 801, 802 811-813 364 364
3.34 Проведено розрахунок з Пенсійним фондом за придбану іноземну валюту: нарахований пенсійний збір перерахований пенсійний збір 801, 802 811-813 651 651 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326
3.35 Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахований установою для придбання іноземної валюти 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 364
3.36 Отримана в касу готівка в іноземній валюті 302 318
3.37 Видано під звіт іноземну валюту 362 302
3.38 Проведений розрахунок за підзвітну суму: прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу) повернення невикористаної частини авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу) відшкодовані перевитрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборгованості, але не пізніше терміну, визначеного для звітування за відрядження) 801, 802 811-813 302 362 362 362 302
3.39 Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця при зміні курсу): при збільшенні курсу при зменшенні курсу 318 442 442 318
3.40 Перерахована валюта для надання послуг, виконання робіт тощо 364 318
3.41 Списано на фактичні видатки, отримані послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу) 801, 802, 811-813 364
4. Власний капітал
4.1 Списуються остаточними оборотами отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету 701, 702 431
4.2 Списуються остаточними оборотами доходи за коштами, отриманими як плата за послуги (надходження, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна), що згідно з кошторисом відносяться до поточного бюджетного року 711 432
4.3 Списуються доходи за іншими джерелами власних надходжень (надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи) 712 432
4.4 Списуються доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 713 432
4.5 Списуються доходи, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо 714 432
4.6 Списуються доходи за коштами, отриманими як плата за послуги, що отримані в минулому бюджетному році, які були використані в поточному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік, тощо), якщо установою застосовувався у минулому році субрахунок 716 "Доходи за витратами майбутніх періодів" 716 432
4.7 Списуються доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 721, 722, 723 432
4.8 Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду бюджету 431 801, 802
4.9 Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, отриманими як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду 432 811, 812, 813
4.10 Списуються витрати (виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств, на науково-дослідні роботи за договорами, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за закінченими і зданими роботами Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами, заключними оборотами за рік не списуються 432 821, 822, 823, 824, 825
4.11 Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів: дооцінка уцінка 441 431, 432 431, 432 441
4.12 Списуються нараховані курсові різниці: додатний результат від'ємний результат 442 431, 432 431, 432 442
4.13 Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної давності 431, 432 363, 364
4.14 Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув 364, 675 431, 432
4.15 Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув 671 431, 432
5. Розрахунки із зобов'язань, не пов'язаних безпосередньо з діяльністю установи
5.1 Отримання довгострокового кредиту в установі банку 319 501
5.2 Відстрочення терміну погашення довгострокового кредиту в установі банку 501 502
5.3 Перерахування з поточного рахунку на погашення довгострокових кредитів 501, 502 319
5.4 Отримання короткострокового кредиту в установі банку 319 601
5.5 Відстрочення терміну погашення короткострокового кредиту в установі банку 601 602
5.6 Відображення поточної заборгованості з довгострокового кредиту в установі банку 611 501
6. Розрахунки із заробітної плати
6.1 Нарахування заробітної плати працівникам, що перебувають і не перебувають у штаті установ 801, 802, 811-813 661
6.2 Нарахування стипендій 801, 802, 811 662
6.3 Нарахована допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 652 661
6.4 Утримання із заробітної плати та стипендій податків та інших утримань 661, 662 641, 651-654, 663-668
6.5 Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за дорученням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за договорами добровільного страхування; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків та ін. 661, 662 663, 664, 665, 666, 667, 668 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326
6.6 Повернення на рахунки установи сум неотриманих коштів заробітної плати, стипендії, аліментів тощо 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 661, 662, 668
6.7 Нарахування внесків до пенсійного фонду 801, 802, 811-813 651
6.8 Нарахування внесків на державне соціальне страхування 801, 802, 811-813 652
6.9 Нарахування внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 801, 802, 811-813 653
6.10 Нарахування внесків з інших видів страхування 801, 802, 811-813 654
6.11 Перерахування сум внесків за розрахунками із страхування 651, 652, 653, 654 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326
6.12 Нарахування гонорару композиторам, артистам, авторам за виконані ними роботи за договорами й разовими замовленнями 801, 802, 811 669
6.13 Утримання податків з гонорару 669 641
6.14 Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів з каси установи 661, 662, 669 301
6.15 Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати та стипендій 661, 662 671
6.16 Виплата з каси установи сум, що належать депонентам 671 301
6.17 Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 328 674
6.18 Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов'язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до чинного законодавства України 674 661
6.19 Отримання в касу установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 301 328
6.20 Видача працівникам коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до чинного законодавства України 661 301
7. Облік операцій з власними надходженнями та інші операції
7.1 Нарахування плати за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи, від господарської та/або виробничої діяльності, визначені переліками послуг, що можуть надаватись бюджетними установами за плату, затвердженими Кабінетом Міністрів України для відповідної галузі 364, 674 711, 714 741
7.2 Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи 364 711
7.3 Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які відповідно до чинного законодавства України відносяться на відшкодування касових видатків 364, 675 801, 802, 811
7.4 Нарахування коштів від реалізації майна, відшкодування вартості форменого одягу, завданих збитків тощо 363, 364 711
7.5 Нарахування податку на додану вартість та інших податків, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України відповідно до чинного законодавства України 811 641, 642
7.6 Надійшли кошти в іноземній валюті за надані послуги 318 711
7.7 Зараховані благодійні внески в іноземній валюті 318 712
7.8 Здійснення видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (сума без ПДВ) Сума ПДВ: якщо ПДВ не включено до податкового кредиту якщо ПДВ включено до податкового кредиту 811 811 641 364, 675 364, 675 364, 675
7.9 Надходження від підприємств на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки власних надходжень навчальних закладів системи професійно-технічної освіти за виконані учнями роботи в період виробничого навчання 313, 323 633
7.10 Пред'явлені рахунки замовникам за виконані для них роботи, надані послуги, виготовлені вироби учбово-виробничими майстернями 633 711, 721, 741
7.11 Повернення плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 674 301
7.12 Надходження коштів для сплати іменних стипендій 314, 324 712
7.13 Нараховування стипендій за рахунок отриманих коштів для сплати іменних стипендій 812 662
7.14 Виплата іменних стипендій 662 301, 314, 324
7.15 Списання видатків, проведених за кошти, що надійшли як гуманітарна допомога 812 364, 675
7.16 Проведення видатків за коштами, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду 813 316, 326, 364, 675
7.17 Отримані кошти установою-закупником для проведення централізованих закупівель від установи-замовника за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою 328 684
7.18 Оплачені рахунки установою-закупником за централізоване придбання матеріальних цінностей за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою 351, 364, 675 328
7.19 Придбані матеріальні цінності установою-закупником за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою, до передачі установам-замовникам обліковуються на позабалансовому рахунку 06 -
7.20 Передані матеріальні цінності за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою, списуються з позабалансового рахунку установи-закупника - 06
7.21 Після отримання підтвердження установою-закупником від установи-замовника факту отримання матеріальних цінностей, придбаних за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою, проводиться закриття розрахунків 684 351, 364, 675
8. Облік операцій при виробництві продукції
8.1 Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад 241, 251 821, 822
8.2 Реалізація готових виробів і продукції підсобних господарств 721, 722 241,251
8.3 Оприбуткування продукції підсобних господарств для потреб установи 232, 239 241, 251
8.4 Видача зі складу матеріалів тривалого використання науковими підрозділами для виконання науково-дослідних робіт або майстернями для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей і пам'ятників архітектури Водночас проводиться другий запис 118 801, 802, 811-813 231 401
8.5 Оприбуткування спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами (сума без ПДВ) Сума ПДВ: якщо ПДВ не включено до податкового кредиту якщо ПДВ включено до податкового кредиту 203 823 641 313, 323, 351, 364, 631-635, 675 313, 323, 351, 364, 631-635, 675 313, 323, 351, 364, 631-635, 675
8.6 Передача спеціального обладнання зі складу в науковий підрозділ для виконання робіт за господарськими договорами Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 02 823 02 203 -
8.7 Оприбуткування за ціною можливого використання спеціального обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як: основні засоби малоцінні та швидкозношувані предмети матеріали Вартість цього обладнання списується з позабалансового рахунку 02 104, 106 811 221, 811 231, 234 - 711, 131, 401 711, 411 711 02
8.8 Передача матеріалів і продуктів харчування в переробку 825 231-236, 238, 239
8.9 Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки 231-236, 238, 239 825
8.10 Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, які надійшли з переробки Водночас проводиться другий запис 221 801, 811 825 411
8.11 Оприбуткування необоротних активів, виготовлених господарським способом Водночас проводиться другий запис 106, 109, 113, 114 801, 811 825 401
8.12 Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи за договорами 313, 323 634
8.13 Надходження авансів від замовників за договорами на виконання науково-дослідних робіт 313, 323 351
8.14 Надходження коштів від реалізації виробів і продукції 313, 323 241, 251, 364, 721, 722, 741
8.15 Перерахування з поточного, реєстраційного рахунків організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загального фонду бюджету 632 311, 321
8.16 Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт Водночас проводиться другий запис 104, 221 801, 802 632 401, 411
8.17 Перерахування з поточного, спеціального реєстраційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами 635 313, 323
8.18 Прийняття виконаних робіт від співвиконавців 823 635
8.19 Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи за договорами відповідно до чинного законодавства України 351 634
8.20 Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт за вартістю, що передбачена в договорі 634 723
8.21 Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами 821-823 301, 313, 323, 362, 635
8.22 Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт за договорами 821-823 201, 203, 231, 234, 235, 238, 239
8.23 Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві 201, 203, 231, 234, 235, 238, 239 821-823
8.24 Оплата наданих послуг із заготівлі і переробки матеріалів 825 301, 313, 323, 362, 364, 675
8.25 Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів 202, 204 631
8.26 Передача підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво 631 202, 204
8.27 Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва 631 311, 313, 319, 321, 323
8.28 Списання на підставі підтвердних документів сум виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт 801, 802, 811 631
( Інструкція в редакції Наказу Державного казначейства N 28 (z0288-05) від 14.02.2005 )
Начальник управління методології по
виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності
О.О.Чечуліна