БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 73 від 08.05.2001
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2001 р.
за N 458/5649
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 (z0426-14) від 02.04.2014 )

Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 14 (z0141-02) від 29.01.2002 )
У зв'язку з вимогами статті 18 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (2120-14) про обмеження взяття зобов'язань на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань та запровадженням контролю за їх дотриманням органами Державного казначейства України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув (додається).
2. Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, центральним органам виконавчої влади та іншим головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України та фінансовим органам - до установ, що ними обслуговуються.
3. Установам та організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, проводити списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, згідно з даним Порядком.
4. Центральним органам виконавчої влади, іншим головним розпорядникам бюджетних коштів при проведенні відомчих ревізій та при прийнятті квартальних та річних звітів від підвідомчих установ контролювати списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, на відповідність вимогам даного Порядку.
Голова
О.І.Кірєєв

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
08.05.2001 N 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2001 р.
за N 458/5649

Порядок

списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув

Цей Порядок визначає механізм списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, з бухгалтерського обліку бюджетних установ.
Відповідно до статті 71 Цивільного кодексу Української РСР (1540-06) строк позовної давності встановлюється в три роки.
1. Бюджетними установами списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за загальним та спеціальним фондами Державного бюджету України (крім власних надходжень) здійснюється щоквартально в такому порядку.
1.1. Комісія, затверджена наказом керівника бюджетної установи, проводить інвентаризацію розрахунків з метою визначення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення.
Склад комісії визначається керівником бюджетної установи самостійно. До складу комісії обов'язково включається головний бухгалтер або його заступник та працівник бухгалтерії, який веде облік розрахунків.
Інвентаризацію розрахунків з метою визначення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення, може проводити як окремо створена комісія, так і щорічна інвентаризаційна комісія.
1.2. За результатами інвентаризації розрахунків комісією складається акт довільної форми, в якому зазначаються сума кредиторської заборгованості (строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення), назва й місцезнаходження кредитора, дата та причини виникнення заборгованості, а також заходи, що проводились для її ліквідації (листи до установ вищого рівня з приводу виділення коштів для погашення даної заборгованості тощо).
1.3. Акт інвентаризаційної комісії затверджується керівником бюджетної установи, після чого передається за відомчою підпорядкованістю установі вищого рівня для прийняття рішення щодо доцільності списання.
Для установ, що мають подвійну підпорядкованість, таке рішення приймається установою вищого рівня, яка затверджує кошторис доходів та видатків.
( Пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 14 (z0141-02) від 29.01.2002 )
1.4. Установа вищого рівня розглядає подані акти інвентаризації і, в разі прийняття відповідного рішення, видає наказ про списання з обліку підвідомчої бюджетної установи кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за загальним та спеціальним фондами Державного бюджету України (крім власних надходжень).
2. Бюджетні установи списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за власними надходженнями, здійснюють щоквартально в порядку, передбаченому пунктом 1, але рішення про списання приймається керівником такої бюджетної установи самостійно. Списання проводиться на підставі наказу керівника бюджетної установи.
Інформація про списання з обліку кредиторської заборгованості за власними надходженнями, строк позовної давності якої минув, бюджетною установою доводиться до відома установи вищого рівня.
3. Списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, з бухгалтерського обліку центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами Державного бюджету України здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 1, але на підставі наказу головного розпорядника бюджетних коштів.
4. У бухгалтерському обліку бюджетної установи списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, відображається такою кореспонденцією субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 (z0890-99) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183 (із змінами і доповненнями):
за коштами загального фонду державного бюджету - за дебетом субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом субрахунку 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом";
за коштами спеціального фонду державного бюджету - за дебетом субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом субрахунку 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом".
5. Списана за вимогами цього Порядку кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, відображається у формі N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (z0623-98) та в пояснювальній записці до річного та квартального фінансових звітів.
Начальник управління методології
по виконання бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності
О.О.Чечуліна