БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 68 від 27.07.2000
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2000 р.
за N 570/4791
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 755 (z1416-17) від 08.09.2017 )

Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 12 (z0140-02) від 28.01.2002 N 117 (z0500-03) від 05.06.2003 )
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) і завдань, покладених на Державне казначейство Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 (335/95) "Про Державне казначейство України" та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 (590-95-п) , з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку, згідно з вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 N 114 (z0890-99) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.1999 за N 890/4183, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання (додається).
2. Визнати "Инструкцию по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР", затверджену наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 N 61 (v0061400-87) , такою, що не застосовується в Україні в частині меморіальних ордерів.
3. Управлінню методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома органів Державного казначейства України.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома підвідомчих установ та організацій.
5. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та Порядок їх складання вводиться в дію через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова
О.І.Кірєєв

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
27.07.2000 N 68
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2000 р.
за N 570/4791

Інструкція

про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання

( У тексті Інструкції та у формах меморіальних ордерів слова "код функціональної класифікації" у відповідних відмінках замінено словами "код програмної класифікації" згідно з Наказом Державного казначейства N 12 (z0140-02) від 28.01.2002 )
Меморіальний ордер N 1
Накопичувальна відомість за касовими операціями
Форма N 380 (бюджет)
Застосовується при обробці звітів касирів з метою систематизації оборотів у касі за поточний місяць. Кожен звіт касира заноситься до накопичувальної відомості за відповідними кореспондентськими субрахунками одним рядком, тобто записуються всі обороти в касі з надходження та витрачання коштів за дебетом чи кредитом відповідних субрахунків рахунку 30 "Каса".
Якщо бюджетна установа здійснює касові операції в національній та іноземній валюті, то меморіальні ордери - накопичувальні відомості за касовими операціями складаються окремо для кожного виду валюти та нумеруються відповідно N 1-1, 1-2 та ін.
У накопичувальній відомості за касовими операціями за субрахунком 302 "Каса в іноземній валюті" за кожним звітом касира записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті, що застосовувалась для касової операції. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.
Оскільки операції із надходження готівкових коштів з реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунків до каси установи та із внесення готівкових коштів з каси на реєстраційні (спеціальні реєстраційні, поточні) рахунки також відображаються в меморіальному ордері N 2 або N 3, то при перенесенні підсумків руху коштів у касі з накопичувальної відомості до книги "Журнал-головна" ці обороти виключаються.
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 1
Накопичувальна відомість за касовими операціями
Форма N 380-авт (бюджет)
Форма N 380-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 380-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 380.
Меморіальний ордер N 2
Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)
Форма N 381 (бюджет)
Використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів з реєстраційних (особових) рахунків в органах Державного казначейства України (поточних рахунків - в установах банків).
Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (особовим, поточним) рахунком установи, тобто при наявності декількох рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків), відкритих на ім'я бюджетної установи, кожен рахунок оформляється окремим меморіальним ордером, які нумеруються N 2-1, 2-2, 2-3 та ін. Операції з руху коштів загального фонду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют.
Записи операцій в накопичувальні відомості здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).
У накопичувальній відомості руху грошових коштів загального фонду в іноземній валюті на рахунках в установах банків (субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті") за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 2
Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)
Форма N 381-авт (бюджет)
Форма N 381-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 381-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 381.
Меморіальний ордер N 3
Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)
Форма N 382 (бюджет)
Використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків).
При наявності декількох рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків), відкритих на ім'я бюджетної установи, накопичувальні відомості складаються окремо за кожним спеціальним реєстраційним (поточним) рахунком, які нумеруються N 3-1, 3-2, 3-3 та ін. Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют.
Записи операцій в накопичувальні відомості здійснюються на підставі щоденних виписок зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).
У накопичувальній відомості руху грошових коштів спеціального фонду в іноземній валюті на рахунках в установах банків (субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті") за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 3
Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)
Форма N 382-авт (бюджет)
Форма N 382-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 382-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 382.
Меморіальний ордер N 4
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
Форма N 408 (бюджет)
У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами бюджетної установи. Відомість складається за субрахунком 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" окремо за кожним дебітором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком - фактурою тощо).
Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому меморіальному ордері за даною формою.
Попередня оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть поставлені або надані бюджетній установі в майбутньому; або відвантаження установою матеріальних цінностей та надання послуг, оплата яких очікується в майбутньому, супроводжуються записами в дебет субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за кредитом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 - 14 у рядку відповідного дебітора.
Одержання матеріальних цінностей та послуг, оплачених бюджетною установою раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані бюджетною установою в минулому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за дебетом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 16 - 22 у рядку відповідного дебітора. Другі записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24-26.
"Залишок на кінець місяця за субрахунком 364" розраховується загальний та окремо за кожним дебітором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за нарахованими доходами установи.
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 4
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
Форма N 408-авт (бюджет)
Форма N 408-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 408-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 408.
Меморіальний ордер N 5
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій
Форма N 405 (бюджет)
В установах, де виписується декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумками цих відомостей складається зведення, яке і є меморіальним ордером із заробітної плати та стипендій.
Записи в ордері систематизуються за функціональною класифікацією та найменуванням установ, що обслуговуються.
При нарахуванні заробітної плати та стипендій за рахунок коштів спеціального фонду, вони систематизуються і за видами коштів спеціального фонду.
Дані розрахунково-платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до форми N 405 після виведення підсумку за коштами загального фонду.
На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, в тому числі на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення та ін.).
У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером і одержані дані, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, записуються до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 5
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій
Форма N 405-авт (бюджет)
Форма N 405-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 405-авт здійснюється на підставі розрахунково-платіжних відомостей. Записи за графами 1-5 здійснюються за аналогією здійснення записів за графами 1-5 форми N 405.
Записи за графами 6-13 групуються за кодами програмної класифікації, видами коштів спеціального фонду, за установами, що обслуговуються. Крім того, за графами 9 "Нараховано (за окремими видами)", 10 "Утримано (за окремими видами)", 13 "Нараховано внесків (за окремими видами)" записи здійснюються окремо відповідно за кожним видом нарахувань (за працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установи, із зазначенням кодів економічної класифікації видатків), видом утримань та видом нарахованих внесків.
Меморіальний ордер N 6
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами
Форма N 409 (бюджет)
У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами бюджетної установи. Відомість складається за субрахунком 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо).
Операції за розрахунками з кредиторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.
Отримані матеріальні цінності та послуги, за які установа розрахується в майбутньому, або зараховані грошові кошти за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані установою в майбутньому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" та дебет кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 - 12 у рядку відповідного кредитора.
"Залишок на кінець місяця за субрахунком 675" розраховується загальний та окремо за кожним кредитором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за нарахованими доходами установи.
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 6
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами
Форма N 409-авт (бюджет)
Форма N 409-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 409-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 409.
Меморіальний ордер N 7
Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів
Форма N 410 (бюджет)
У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків за продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні засоби, що здійснюються в порядку планових платежів. Облік ведеться окремо за кожним постачальником, для якого відводиться необхідна кількість рядків з метою відображення операцій протягом місяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Операції за розрахунками в порядку планових платежів, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.
Записи в накопичувальну відомість здійснюються за кожним документом (платіжним дорученням, рахунком та ін.) в міру здійснення операцій.
Перерахування постачальникам планового авансу супроводжується записами в дебет субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів" та кредит відповідних кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8-12.
Отримання продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних засобів від постачальників супроводжується записами в кредит субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів" та дебет відповідних кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 14-22.
"Залишок на кінець місяця за субрахунком 361" вираховується загальний та окремо за кожним постачальником у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за отримані установою продукти харчування.
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 7
Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів
Форма N 410-авт (бюджет)
Форма N 410-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 410-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 410.
Меморіальний ордер N 8
Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами
Форма N 386 (бюджет)
У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з підзвітними особами в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Накопичувальна відомість за субрахунком 362 "Розрахунки з підзвітними особами" складається щомісячно позиційним способом.
Операції за розрахунками з підзвітними особами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.
Операції з видачі грошових коштів під звіт і відшкодування перевитрат супроводжуються записами за дебетом субрахунку 362 "Розрахунки з підзвітними особами". Дані про невикористані та повернені підзвітною особою до каси бюджетної установи авансові суми, а також про витрачені суми авансу та затверджені суми витрат відповідно до авансового звіту записуються за кредитом субрахунку 362.
Другі записи здійснюються у випадках придбання підзвітними особами необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів.
"Залишок на кінець місяця за субрахунком 362" розраховується загальний та окремо за кожною підзвітною особою в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
При підрахуванні позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій з руху коштів у касі установи.
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 8
Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами
Форма N 386-авт (бюджет)
Форма N 386-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 386-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 386.
Меморіальний ордер N 9
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів
Форма N 438 (бюджет)
Використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб матеріальних цінностей, що відносяться до необоротних активів. Записи здійснюються щодо кожного документа ("Акт прийняття-передачі основних засобів" ф. N ОЗ-1, "Акт про списання основних засобів" ф. N ОЗ-3, "Акт про списання автотранспортних засобів" ф. N ОЗ-4, "Акт про списання вилученої з бібліотеки літератури" ф. N ОЗ-5) із зазначенням матеріально відповідальної особи.
Якщо щодо необоротного активу, що вибуває, нарахований знос, то він відображається за дебетом відповідного субрахунку рахунку 13 "Знос необоротних активів". Сума зносу вираховується з даних інвентарних карток з обліку необоротних активів.
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Одночасно відповідні записи здійснюються у відповідних інвентарних картках обліку необоротних активів.
Меморіальний ордер N 9
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів
Форма N 438-авт (бюджет)
Форма N 438-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 438-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 438.
Меморіальний ордер N 10
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів
Форма N 439 (бюджет)
Використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб малоцінних та швидкозношуваних предметів. Записи здійснюються за кожним документом із зазначенням матеріально відповідальної особи.
У кінці місяця підсумки по всіх графах підраховуються. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 10
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів
Форма N 439-авт (бюджет)
Форма N 439-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 439-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 439.
Меморіальний ордер N 11
Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування
Форма N 398 (бюджет)
Меморіальний ордер використовується в тих випадках, коли установою складається декілька накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування.
Меморіальний ордер складається за результатами місяця на підставі накопичувальних відомостей про надходженням продуктів харчування окремо за кожною матеріально відповідальною особою (обслуговуючою установою).
Записи до накопичувальної відомості про надходження продуктів харчування здійснюються окремо за кожним постачальником.
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 11
Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування
Форма N 398-авт (бюджет)
Форма N 398-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 398-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 398.
Меморіальний ордер N 12
Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування
Форма N 411 (бюджет)
Меморіальний ордер використовується в тих випадках, коли установою складається декілька накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування.
Меморіальний ордер складається в кінці місяця на підставі накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування окремо за кожною матеріально відповідальною особою (установою).
До меморіального ордера N 12 переносяться підсумки з відомостей витрачання продуктів харчування за відповідною кореспонденцією рахунків. Крім того, в ордері записуються дані з інших видаткових документів на продукти харчування (актів про нестачу продуктів харчування, про повернення на базу та ін.).
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 12
Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування
Форма N 411-авт (бюджет)
Форма N 411-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 411-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 411.
Меморіальний ордер N 13
Накопичувальна відомість витрачання матеріалів
Форма N 396 (бюджет)
Використовується для обліку операцій про витрачання матеріалів, крім продуктів харчування.
До меморіального ордеру дані заносяться з первинних документів про витрачання матеріалів (накладних на видачу, забірних карток та ін.).
Записи за дебетом субрахунків, що кореспондують з матеріальними субрахунками, здійснюються в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
У кінці місяця підраховуються підсумки за всіма графами. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 13
Накопичувальна відомість витрачання матеріалів
Форма N 396-авт (бюджет)
Форма N 396-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 396-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 396.
Меморіальний ордер N 14
Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ
Форма N 409 (бюджет)
Накопичувальна відомість використовується для обліку операцій нарахування доходів спеціального фонду (субрахунки 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги", 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду"). На кожен вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно N 14-1, 14-2, 14-3.
( Абзац перший розділу в редакції Наказу Державного казначейства N 117 (z0500-03) від 05.06.2003 )
У кінці місяця підбиваються всі підсумки та позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 14
Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ
Форма N 409-авт (бюджет)
Форма N 409-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 409-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 409.
Меморіальний ордер N 15
Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей
Форма N 406 (бюджет)
У централізованих бухгалтеріях на підставі відомостей за розрахунками з батьками складається зведення відомостей.
Зведення відомостей відкривається виведенням залишку на початок місяця. У кінці місяця за всіма графами підраховуються підсумки на кінець місяця. Усі записи здійснюються окремо за кожною обслуговуючою установою (дитячою групою).
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N 15
Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей
Форма N 406-авт (бюджет)
Форма N 406-авт використовується при автоматизованому ведені бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 406-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 406.
Меморіальний ордер N ___
Форма N 274 (бюджет)
Меморіальний ордер ф. N 274 застосовується для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах N 1-16, та для операцій, за якими не потрібно складати накопичувальні відомості та зведення.
( Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 117 (z0500-03) від 05.06.2003 )
Записи в меморіальному ордері здійснюються як за окремими первинними документами, так і за групами однорідних документів.
Кореспонденція субрахунків у меморіальному ордері записується в залежності від характеру операцій за дебетом одного субрахунку та за кредитом іншого субрахунку чи дебету одного субрахунку та кредиту декількох субрахунків, або навпаки, за кредитом одного субрахунку і дебетом декількох.
Таким меморіальним ордерам присвоюються номери, починаючи з 17 за кожний місяць окремо.
( Абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 117 (z0500-03) від 05.06.2003 )
Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
Меморіальний ордер N ___
Форма N 274-авт (бюджет)
Форма N 274-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання відомості за формою N 274-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 274.
Книга "Журнал-головна"
Форма N 308 (бюджет)
Книга призначена для реєстрації всіх меморіальних ордерів установи. Облік у книзі "Журнал-головна", як правило, ведеться за субрахунками (тобто рахунками другого порядку). В окремих бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях за рішенням головного бухгалтера облік може вестись за рахунками третього, четвертого та ін. порядку.
Книга "Журнал-головна" відкривається щорічно. На початку звітного року книга відкривається записами сум залишків на рахунках на початок року у відповідності до балансу та залишків на рахунках книги "Журнал-головна" за минулий рік.
Записи в книзі, при веденні в установах окремих меморіальних ордерів, здійснюються у міру їх складання, але не пізніше наступного дня, а при складанні меморіальних ордерів - накопичувальних відомостей - один раз на місяць. Сума меморіального ордера переноситься спочатку до графи "Сума оборотів за меморіальним ордером", а потім до дебету та кредиту відповідних кореспондентських субрахунків.
У кінці місяця перевіряється правильність записів за субрахунками синтетичного обліку в книзі "Журнал-головна". Для цього підсумовуються обороти за кожним субрахунком синтетичного обліку і виводяться залишки на кінець місяця в рядку "Усього".
Сума оборотів за місяць за всіма субрахунками як за дебетом, так і за кредитом повинна дорівнювати підсумку графи "Сума оборотів за меморіальним ордером".
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16
Накопичувальна відомість позабалансового обліку
У накопичувальній відомості ведеться облік надходження та вибуття в розрізі об'єктів позабалансового обліку.
До граф 1-6 заносяться дані про надходження (одержання, надання, отримання тощо), а до граф 7-12 заносяться дані про вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об'єктів позабалансового обліку:
необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди;
товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для використання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами;
товарно-матеріальні цінності, оплачені органом вищого рівня із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;
усі види обладнання і предметів тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо;
витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, які були списані на результати виконання кошторису;
перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців;
заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності;
списана дебіторська заборгованість;
бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки посвідчень тощо); бланки суворої звітності у відповідності з переліками, затвердженими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади; путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій;
суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов'язання установ, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.
На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об'єктів позабалансового обліку (графа 5) як результат підрахунків показників у цій графі на початок місяця, записів за поточний місяць у цій графі, а також у графах 8 і 11.
При необхідності Накопичувальна відомість об'єктів позабалансового обліку продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
( Інструкцію доповнено розділом згідно з Наказом Державного казначейства N 117 (z0500-03) від 05.06.2003 )
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16 авт
Використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Складання Меморіального ордера N 16 авт здійснюється аналогічно до порядку складання Меморіального ордера N 16.
( Інструкцію доповнено розділом згідно з Наказом Державного казначейства N 117 (z0500-03) від 05.06.2003 )
КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ
Форма N 441 (бюджет)
У книзі ведеться облік депонованих сум заробітної плати і стипендій. Записи в цій книзі проводяться за кожним депонентом. У відповідних графах "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" повинні бути вказані місяць, у якому утворилась депонентська заборгованість, номери платіжних відомостей і суми, а в графах "Дебет - виплачено" напроти прізвища депонента записується номер видаткового касового ордера та виплачена сума.
На видаткових касових ордерах за виплаченими депонентськими сумами ставиться штамп "Депонент".
У кінці місяця в книзі підраховуються результати за графами "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" і "Дебет - виплачено" та виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.
( Інструкцію доповнено розділом згідно з Наказом Державного казначейства N 117 (z0500-03) від 05.06.2003 )
РЕЄСТР ДЕПОНОВАНИХ СУМ
Форма N 441 - авт (бюджет)
Форма N 441 - авт (бюджет) використовується для обліку своєчасно не отриманих сум заробітної плати та стипендій в установлений для виплати з каси установи термін (розрахунків з депонентами) при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати, стипендій окремо і перевіряється головним бухгалтером. Працівник установи, який веде облік депонованої заробітної плати, стипендій на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, робить відмітку про сплату (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати і стипендії (графи 7-10) і своїм підписом підтверджує кожну відображену операцію.
( Інструкцію доповнено розділом згідно з Наказом Державного казначейства N 117 (z0500-03) від 05.06.2003 )
БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА
Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання Бухгалтерської довідки, у яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або в дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Унесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги в місяці, у якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображаються правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.
Виправлення помилок минулих років оформлюється Бухгалтерською довідкою, де наводяться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.
( Інструкцію доповнено розділом згідно з Наказом Державного казначейства N 117 (z0500-03) від 05.06.2003 )
Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності
О.О.Чечуліна
 ______________________       Типова форма N 380 (бюджет)
  (назва установи)         Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 1

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за касовими операціями

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Дата |     Дебет субрахунку 30__       | Кредит субрахунку 30__
з/п|звіту|---------------------------------------------+---------------------------------------------
  |каси-|    до кредиту субрахунків        |  до дебету субрахунків
  |ра  |---------------------------------------------+---------------------------------------------
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Разом|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Разом
---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13 | 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24
---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |   |  | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) |  |  |  |  |  |  |  |
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
 Усього:|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
     --------------------------------------------------------------------------------------------
        Залишок на початок місяця ....... _____     Залишок на кінець місяця ...... _____
                            Сума оборотів за меморіальним ордером  _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 380-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 1

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за касовими операціями

Дебет субрахунку 30__ до кредиту субрахунків
------------------------------------------------------------------
| Дата звіту | Разом  |      |      |    |    |
|  касира   |     |      |      |    |    |
|--------------+---------+-----------+-----------+-------+-------|
|   1    |  2   |  3   |  4   | 5  | 6  |
|--------------+---------+-----------+-----------+-------+-------|
|--------------+---------+-----------+-----------+-------+-------|
|--------------+---------+-----------+-----------+-------+-------|
|--------------+---------+-----------------------+-------+-------|
|       |     |   і так далі    |    |    |
|--------------+---------+-----------------------+-------+-------|
|--------------+---------+-----------+-----------+-------+-------|
|  Усього:  |     |      |      |    |    |
------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|  7  |  8  |   9    |   10    |  11  |  12  |
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|    |    |     і так далі     |     |     |
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
---------------------------------------------------------------------
   Кредит субрахунку 30_____ до дебету субрахунків
------------------------------------------------------------------
| Дата звіту | Разом  |      |      |    |    |
|  касира   |     |      |      |    |    |
|--------------+---------+-----------+-----------+-------+-------|
|   1    |  2   |  3   |  4   | 5  | 6  |
|--------------+---------+-----------+-----------+-------+-------|
|--------------+---------+-----------+-----------+-------+-------|
|--------------+---------+-----------+-----------+-------+-------|
|--------------+---------+-----------------------+-------+-------|
|       |     |   і так далі    |    |    |
|--------------+---------+-----------------------+-------+-------|
|--------------+---------+-----------+-----------+-------+-------|
|  Усього:  |     |      |      |    |    |
------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|  7  |  8  |   9    |   10    |  11  |  12  |
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|    |    |     і так далі     |     |     |
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
---------------------------------------------------------------------
 Оборот за дебетом:           _____________
 Оборот за кредитом:          _____________
 Залишок на початок місяця:       _____________
 Залишок на кінець місяця:       _____________
 Сума оборотів за меморіальним ордером: _____________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
 ______________________       Типова форма N 381 (бюджет)
  (назва установи)         Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 2

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Дата ви- |     Дебет субрахунку ____       | Кредит субрахунку ____
з/п|писки ор-|---------------------------------------------+---------------------------------------------
  |гану Дер-|    до кредиту субрахунків        |  до дебету субрахунків
  |жавного |---------------------------------------------+---------------------------------------------
  |казначей-|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Разом|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Разом
  |ства (ус-|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |танови  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |банку  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13 | 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24
---+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
___|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
___|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
___|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |  | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
 Усього:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
       --------------------------------------------------------------------------------------------
        Залишок на початок місяця ....... _____     Залишок на кінець місяця ...... _____
                            Сума оборотів за меморіальним ордером  _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 381-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 2

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

Дебет субрахунку ____ до кредиту субрахунків
--------------------------------------------------------------
| Дата виписки органу |Разом |     |    |   |   |
|   Державного   |    |     |    |   |   |
|  казначейства   |    |     |    |   |   |
| (установи банку)  |    |     |    |   |   |
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|     1      | 2  |  3   |  4  | 5  | 6  |
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+------------------+-----+-----|
|           |    |  і так далі   |   |   |
|---------------------+-------+------------------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|   Усього:    |    |     |    |   |   |
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|  7  |  8  |   9    |   10    |  11  |  12  |
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|    |    |     і так далі     |     |     |
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
---------------------------------------------------------------------
   Кредит субрахунку _____ до дебету субрахунків
--------------------------------------------------------------
| Дата виписки органу |Разом |     |    |   |   |
|   Державного   |    |     |    |   |   |
|  казначейства   |    |     |    |   |   |
| (установи банку)  |    |     |    |   |   |
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|     1      | 2  |  3   |  4  | 5  | 6  |
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+------------------+-----+-----|
|           |    |  і так далі   |   |   |
|---------------------+-------+------------------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|   Усього:    |    |     |    |   |   |
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|  7  |  8  |   9    |   10    |  11  |  12  |
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|    |    |     і так далі     |     |     |
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
---------------------------------------------------------------------
Оборот за дебетом:           _____________
Оборот за кредитом:          _____________
Залишок на початок місяця:       _____________
Залишок на кінець місяця:       _____________
Сума оборотів за меморіальним ордером: _____________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
 ______________________       Типова форма N 382 (бюджет)
  (назва установи)         Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 3

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Дата ви- |     Дебет субрахунку ____       | Кредит субрахунку ____
з/п|писки ор-|---------------------------------------------+---------------------------------------------
  |гану Дер-|    до кредиту субрахунків        |  до дебету субрахунків
  |жавного |---------------------------------------------+---------------------------------------------
  |казначей-|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Разом|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Разом
  |ства (ус-|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |танови  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |банку  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13 | 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24
---+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
___|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
___|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
___|_________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |  | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
 Усього:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
       --------------------------------------------------------------------------------------------
        Залишок на початок місяця ....... _____     Залишок на кінець місяця ...... _____
                            Сума оборотів за меморіальним ордером  _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 382-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 3

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

Дебет субрахунку ____ до кредиту субрахунків
--------------------------------------------------------------
| Дата виписки органу |Разом |     |    |   |   |
|   Державного   |    |     |    |   |   |
|  казначейства   |    |     |    |   |   |
| (установи банку)  |    |     |    |   |   |
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|     1      | 2  |  3   |  4  | 5  | 6  |
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+------------------+-----+-----|
|           |    |  і так далі   |   |   |
|---------------------+-------+------------------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|   Усього:    |    |     |    |   |   |
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|  7  |  8  |   9    |   10    |  11  |  12  |
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|    |    |     і так далі     |     |     |
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
---------------------------------------------------------------------
   Кредит субрахунку ____ до дебету субрахунків
--------------------------------------------------------------
| Дата виписки органу |Разом |     |    |   |   |
|   Державного   |    |     |    |   |   |
|  казначейства   |    |     |    |   |   |
| (установи банку)  |    |     |    |   |   |
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|     1      | 2  |  3   |  4  | 5  | 6  |
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|---------------------+-------+------------------+-----+-----|
|           |    |  і так далі   |   |   |
|---------------------+-------+------------------+-----+-----|
|---------------------+-------+---------+--------+-----+-----|
|   Усього:    |    |     |    |   |   |
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|  7  |  8  |   9    |   10    |  11  |  12  |
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|    |    |     і так далі     |     |     |
|--------+--------+-----------------------------+---------+---------|
|--------+--------+--------------+--------------+---------+---------|
---------------------------------------------------------------------
 Оборот за дебетом:           _____________
 Оборот за кредитом:          _____________
 Залишок на початок місяця:       _____________
 Залишок на кінець місяця:       _____________
 Сума оборотів за меморіальним ордером: _____________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
 ______________________       Типова форма N 408 (бюджет)
  (назва установи)         Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 4

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |КЕКВ|Дата|N до-|Назва орга-|Залишок на |    Дебет субрахунку 364    |   Кредит субрахунку 364    |Другі записи|Залишок на
з/п|  |  |ку- |нізації  |початок мі- |----------------------------------+----------------------------------+------------|кінець міся-
  |  |  |мента|(установи) |сяця за суб-|Дата|N до-|до кредиту субрахунків |Дата|N до-|до дебету субрахунків |Д |Д |Д  |ця за субра-
  |  |  |   |      |рахунком 364|  |ку- |-----------------------|  |ку- |-----------------------+---+---+----|хунком 364
  |  |  |   |      |------------|  |мента|  |  |  |  |  |Ра-|  |мента|  |  |  |  |  |Ра-|К |К |К  |------------
  |  |  |   |      |дебет|кредит|  |   |  |  |  |  |  |зом|  |   |  |  |  |  |  |зом|  |  |  |дебет|кредит
---+----+----+-----+-----------+-----+------+----+-----+---+---+---+---+---+---+----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------
 1 | 2 | 3 | 4  |  5   | 6  | 7  | 8 | 9  |10 |11 |12 |13 |14 |15 | 16 | 17 |18 |19 | 20| 21| 22| 23|24 |25 |26 | 27 | 28
---+----+----+-----+-----------+-----+------+----+-----+---+---+---+---+---+---+----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------
___|____|____|_____|___________|_____|______|____|_____|___|___|___|___|___|___|____|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|____|_____|______
___|____|____|_____|___________|_____|______|____|_____|___|___|___|___|___|___|____|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|____|_____|______
___|____|____|_____|___________|_____|______|____|_____|___|___|___|___|___|___|____|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|____|_____|______
  |  |  |   |      |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
  |  |  |   |      |   |   | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) |  |  |  |  |  |  |  |   |
-------------------------------+-----+------+----+-----+---+---+---+---+---+---+----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------
            Усього:|   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Сума оборотів за меморіальним ордером....... _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 408-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 4

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

-------------------------------------------------------------------------
| N |КЕКВ|Назва організації|Залишок |Дебет    |Кредит   |Залишок |
|з/п|  |(установи),   |на поча-|субрахунку |субрахунку |на кінець|
|  |  |дата, N документа|ток мі- |364     |364     |місяця за|
|  |  |         |сяця за |дата,    |дата,    |субраху- |
|  |  |         |субраху-|N документа,|N документа,|нком 364 |
|  |  |         |нком 364|кор.субра- |кор.субра- |(дебет, |
|  |  |         |(дебет, |хунок -   |хунок -   |кредит) |
|  |  |         |кредит) |сума, другі |сума, другі |     |
|  |  |         |    |записи:   |записи:   |     |
|  |  |         |    |Д, К, сума |Д, К, сума |     |
|---+----+-----------------+--------+------------+------------+---------|
| 1 | 2 |   3     | 4   |  5    |  6    | 7   |
|---+----+-----------------+--------+------------+------------+---------|
|___|____|_________________|________|____________|____________|_________|
|___|____|_________________|________|____________|____________|_________|
|___|____|_________________|________|____________|____________|_________|
|  |  |         |    |і так далі |      |     |
|  |  |         |    |      |      |     |
---------------------------+--------+------------+------------+---------|
       Усього:   |    |      |      |     |
              ----------------------------------------------
Залишок на початок місяця:     Дебет:        Кредит:
                        Субрахунок      Сума
Дебет субрахунку 364 до кредиту субрахунків:  --------------------------
                        Разом:
                        Субрахунок      Сума
Кредит субрахунку 364 до дебету субрахунків: --------------------------
                        Разом:
                        Субрахунок      Сума
Другі записи: до дебету субрахунків:      --------------------------
                        Разом:
                        Субрахунок      Сума
Другі записи: до кредиту субрахунків:     --------------------------
                        Разом:
Залишок на кінець місяця:     Дебет:        Кредит:
Сума оборотів за меморіальним ордером:     __________________________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
 ______________________      Типова форма N 405 (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 5

за ___________ 20__ р.

Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

---------------------------------------------------------------------------------------------
 N |       Зміст операції              | Дебет  |Кредит  | Сума  |
 з/п|                            |субрахунку|субрахунку|     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 1 |        2                    |   3  |  4   | 5    |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 1 |Нараховано заробітної плати              |80__, 81__|  661  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 2 |Нараховано стипендій                  |80__, 81__|  662  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 3 |Нараховано допомогу у зв'язку з тимчасовою       |     |     |     |
  |непрацездатністю                    |  652  |  661  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 4 |Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування|80__, 81__|  652  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 5 |Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування |80__, 81__|  651  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 6 |Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування|     |     |     |
  |на випадок безробіття                 |80__, 81__|  653  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 7 |Депоновано неотриману заробітну плату, стипендію    | 661, 662 |  671  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 8 |Утримано за товари, продані в кредит          |  661  |  663  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 9 |Утримано прибутковий податок з громадян        | 661, 662 |  641  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 10 |Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за  |     |     |     |
  |вкладами в банки                    |  661  |  664  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 11 |Утримано на обов'язкове пенсійне страхування      |  661  |  651  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 12 |Утримано внесків на обов'язкове соціальне страхування |     |     |     |
  |на випадок безробіття                 |  661  |  653  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 13 |Утримано за договорами добровільного страхування    |  661  |  665  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 14 |Утримано за безготівковим перерахунком суми членських |     |     |     |
  |профспілкових внесків                 | 661, 662 |  666  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 15 |Утримано за позиками банку               |  661  |  667  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
 16 |Утримано за виконавчими документами          | 661, 662 |  668  |     |
----+-------------------------------------------------------+----------+----------+---------|
  |                            |     |     |     |
  |                            |     |     |     |
  |                            |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------+---------|
                                     Усього: |     |
                                         -----------
                    Сума оборотів за меморіальним ордером..... __________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
           Зворотний бік типової форми N 405 (бюджет)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код програмної   |Номер|         Нараховано          |        Утримано                    |сума|борг |Нараховано|Нараховано|Нараховано|   |
класифікації, вид |відо-|------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|до |за  |внесків на|внесків на|внесків на|   |
коштів спеціального|мості| штатним працівникам   |позаштатним|допомога у|аванс|при- |за ви-|за то-|за без- |пога-|випла-|  | |усьо-|ви- |праці-|обов'язко-|обов'язко-|обов'язко-|   |
фонду, найменування|   |-------------------------|працівникам|зв'язку з |за  |бутко-|конав-|вари, |готівко-|шення|та в |  | |го  |дачі|вником|ве соціа- |ве страху-|ве пенсій-|   |
установ, що    |   | за окремими видами   |-----------|тимчасовою|1-шу |вий  |чими |про- |вим пе- |зали-|міжро-|  | |утри-|----+------|льне стра-|вання на |не страху-|   |
обслуговуються   |   |-------------------------|за КЕКВ|  |непраце- |поло-|пода- |доку- |дані в|рерахун-|шку |зраху-|  | |мано |де- | кре- | хування |випадок  |вання   |   |
          |   |  |  |  |  |  |Разом|_______|  |здатністю |вину |ток  |мента-|кредит|ком сум |боргу|нковий|  | |   |бет | дит |     |безробіття|     |   |
          |   |  |  |  |  |  |   |    |  |----------|міся-|   |ми  |   |членсь- |за  |період|  | |   |  |   |     |     |     |   |
          |   |  |  |  |  |  |   |    |  | дні| сума|ця  |   |   |   |ких про-|пра- |   |  | |   |  |   |     |     |     |   |
          |   |  |  |  |  |  |   |    |  |  |   |   |   |   |   |фспілко-|ців- |   |  | |   |  |   |     |     |     |   |
          |   |  |  |  |  |  |   |    |  |  |   |   |   |   |   |вих вне-|ником|   |  | |   |  |   |     |     |     |   |
          |   |  |  |  |  |  |   |    |  |  |   |   |   |   |   |сків  |   |   |  | |   |  |   |     |     |     |   |
-------------------+-----+---+---+---+---+---+-----+-------+---+----+-----+-----+------+------+------+--------+-----+------+----+--+-----+----+------+----------+----------+----------+-----|
    6      | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | 13 |  14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21  | 22   | 23 |  24 | 25 |26| 27 |28 | 29  |  30   | 31   |  32   | 33 |
-------------------+-----+---+---+---+---+---+-----+-------+---+----+-----+-----+------+------+------+--------+-----+------+----+--+-----+----+------+----------+----------+----------+-----|
___________________|_____|___|___|___|___|___|_____|_______|___|____|_____|_____|______|______|______|________|_____|______|____|__|_____|____|______|__________|__________|__________|_____|
___________________|_____|___|___|___|___|___|_____|_______|___|____|_____|_____|______|______|______|________|_____|______|____|__|_____|____|______|__________|__________|__________|_____|
___________________|_____|___|___|___|___|___|_____|_______|___|____|_____|_____|______|______|______|________|_____|______|____|__|_____|____|______|__________|__________|__________|_____|
          |   |  |  |  |  |  |   |    |  |  |   |   |   |   |   |    |   |   |  | |   |  |   |     |     |     |   |
          |   |  |  |  і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)   |   |    |   |   |  | |   |  |   |     |     |     |   |
-------------------------+---+---+---+---+---+-----+-------+---+----+-----+-----+------+------+------+--------+-----+------+----+--+-----+----+------+----------+----------+----------+-----|
       Усього:  |  |  |  |  |  |   |    |  |  |   |   |   |   |   |    |   |   |  | |   |  |   |     |     |     |   |
             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ______________________      Типова форма N 405-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 5

за ____________ 20__ р.

Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

------------------------------------------------------------------
 N з/п | Зміст операції |Дебет субрахунку,|Кредит   |  Сума  |
    |        |  КЕКВ     |субрахунку |     |
-------+----------------+-----------------+-----------+----------|
 1   |    2    |   3     |   4   |   5  |
-------+----------------+-----------------+-----------+----------|
_______|________________|_________________|___________|__________|
_______|________________|_________________|___________|__________|
_______|________________|_________________|___________|__________|
    |     і так далі       |      |     |
    |        |         |      |     |
-------+----------------+-----------------+-----------+----------|
Усього:|        |         |      |     |
    -----------------------------------------------------------
       Сума оборотів за меморіальним ордером... __________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
          Продовження типової форми N 405-авт (бюджет)
--------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Код відомчої |   N  |Нараховано|Утримано|Сума до|  Борг за |Нараховано|
| з/п | класифікації, |відомості|  (за  |  (за |видачі |працівником| внесків |
|   |   код    |     | окремими |окремими|    |      |  (за  |
|   | програмної   |     | видами) |видами) |    |      | окремими |
|   | класифікації, |     |     |    |    |      | видами) |
|   |  вид коштів  |     |     |    |    |      |     |
|   | спеціального |     |     |    |    |      |     |
|   |   фонду,   |     |     |    |    |      |     |
|   | найменування |     |     |    |    |      |     |
|   | установ, що  |     |     |    |    |      |     |
|   |обслуговуються |     |     |    |    |      |     |
|------+----------------+---------+----------+--------+-------+-----------+----------|
| 6  |    7    |  8  |  9   |  10  | 11  |   12  |  13  |
|------+----------------+---------+----------+--------+-------+-----------+----------|
|---------------------------------+----------+--------+-------+-----------+----------|
|Разом:              |     |    |    |      |     |
|(за кодом програмної       |     |    |    |      |     |
|класифікації, видом коштів    |     |    |    |      |     |
|спеціального фонду, установою, що|     |    |    |      |     |
|обслуговується)         |     |    |    |      |     |
|---------------------------------+----------+--------+-------+-----------+----------|
|Усього:             |     |    |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------------
 ______________________      Типова форма N 409 (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 6

за ____________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |КЕКВ |Дата |  N  |  Назва  |  Залишок на  |     Дебет субрахунку 675      |         Кредит субрахунку 675          |Другі записи |  Залишок на  |
|з/п |   |   | доку- |організації | початок місяця |                    |                             |       | кінець місяця |
|   |   |   |мента |(установи) | за субрахунком |                    |                             |       | за субрахунком |
|   |   |   |    |      |   675    |----------------------------------------+---------------------------------------------------------+--------------|   675    |
|   |   |   |    |      |        |Дата |  N  |  до кредиту  |Разом |Дата |  N  |   до дебету субрахунків    |Разом |Д  |Д  |Д  |        |
|   |   |   |    |      |        |   | доку- | субрахунків  |    |   | доку- |                 |    |  |  |  |        |
|   |   |   |    |      |----------------|   |мента |-----------------|    |   |мента |----------------------------------|    |----+----+----+----------------|
|   |   |   |    |      |дебет |кредит |   |    |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |    |К  |К  |К  |дебет |кредит |
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-------+----+----+----+-------+--------|
| 1  | 2  | 3  | 4  |   5   | 6  |  7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13  | 14  | 15  |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 | 23  |24 |25 |26 | 27  | 28  |
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-------+----+----+----+-------+--------|
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-------+----+----+----+-------+--------|
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-------+----+----+----+-------+--------|
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-----------------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+-------+----+----+----+-------+--------|
|   |   |   |    |      |    |    |   |і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |    |    |
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-----------------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+-------+----+----+----+-------+--------|
|----------------------------------------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-------+----+----+----+-------+--------|
|        Усього:         |    |    |   |    |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Сума оборотів за меморіальним ордером... __________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 409-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 6

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

-----------------------------------------------------------------------------
| N |КЕКВ |  Назва  | Залишок на |  Дебет  | Кредит  | Залишок на |
|з/п |   |організації | початок  |субрахунку |субрахунку |  кінець  |
|   |   |(установи), | місяця за |  675  |  675  | місяця за |
|   |   | дата, N  |субрахунком | дата, N | дата, N |субрахунком |
|   |   | документа |  675   |документа, |документа, |  675   |
|   |   |      | (дебет,  |  кор.  |  кор.  | (дебет,  |
|   |   |      | кредит)  |субрахунок |субрахунок | кредит)  |
|   |   |      |      | - сума, | - сума, |      |
|   |   |      |      |  другі  |  другі  |      |
|   |   |      |      |записи: Д, |записи: Д, |      |
|   |   |      |      | К, сума  | К, сума  |      |
|-----+------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
| 1  | 2  |   3   |   4   |  5   |  6   |   7   |
|-----+------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
|-----+------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
|-----+------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
|-----+------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
|   |   |      |      |і так далі |      |      |
|-------------------------+------------+-----------+-----------+------------|
|         Усього: |      |      |      |      |
-----------------------------------------------------------------------------
Залишок на початок місяця:     Дебет:        Кредит:
                        Субрахунок      Сума
Дебет субрахунку 675 до кредиту субрахунків:  --------------------------
                        Разом:
                        Субрахунок      Сума
Кредит субрахунку 675 до дебету субрахунків: --------------------------
                        Разом:
                        Субрахунок      Сума
Другі записи: до дебету субрахунків:      --------------------------
                        Разом:
                        Субрахунок      Сума
Другі записи: до кредиту субрахунків:     --------------------------
                        Разом:
Залишок на кінець місяця:     Дебет:        Кредит:
Сума оборотів за меморіальним ордером:     __________________________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
 ______________________      Типова форма N 410 (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 7

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |КЕКВ |Дата |  N  |  Назва  |  Залишок на  |     Дебет субрахунку 361      |         Кредит субрахунку 361          |  Залишок на  |
|з/п |   |   | доку- |організації | початок місяця |                    |                             | кінець місяця |
|   |   |   |мента |(установи) | за субрахунком |                    |                             | за субрахунком |
|   |   |   |    |      |   361    |----------------------------------------+---------------------------------------------------------|   361    |
|   |   |   |    |      |        |Дата |  N  |  до кредиту  |Разом |Дата |  N  |   до дебету субрахунків    |Разом |        |
|   |   |   |    |      |        |   | доку- | субрахунків  |    |   | доку- |                 |    |        |
|   |   |   |    |      |----------------|   |мента |-----------------|    |   |мента |----------------------------------|    |----------------|
|   |   |   |    |      |дебет |кредит |   |    |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |    |дебет |кредит |
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------|
| 1  | 2  | 3  | 4  |   5   | 6  |  7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13  | 14  | 15  |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 | 23  | 24  | 25  |
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------|
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------|
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------|
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-----------------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------|
|   |   |   |    |      |    |    |   |і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) |  |  |  |  |  |  |    |    |    |
|-----+------+------+-------+------------+-------+--------+------+-----------------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------|
|----------------------------------------+-------+--------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------|
|        Усього:         |    |    |   |    |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Сума оборотів за меморіальним ордером... __________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 410-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 7

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

-----------------------------------------------------------------------------
| N |КЕКВ |  Назва  | Залишок на |  Дебет  | Кредит  | Залишок на |
|з/п |   |організації | початок  |субрахунку |субрахунку |  кінець  |
|   |   |(установи), | місяця за |  361  |  361  | місяця за |
|   |   | дата, N  |субрахунком | дата, N | дата, N |субрахунком |
|   |   | документа |  361   |документа, |документа, |  361   |
|   |   |      |      |  кор.  |  кор.  | (дебет,  |
|   |   |      | (дебет,  |субрахунок |субрахунок | кредит)  |
|   |   |      | кредит)  | - сума  | - сума  |      |
|-----+------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
| 1  | 2  |   3   |   4   |  5   |   6   |   7   |
|-----+------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
|-----+------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
|-----+------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
|-----+------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
|   |   |      |      |і так далі |      |      |
|-------------------------+------------+-----------+-----------+------------|
|         Усього: |      |      |      |      |
-----------------------------------------------------------------------------
Залишок на початок місяця:     Дебет:             Кредит:
                         Субрахунок      Сума
До дебету субрахунку 361 до кредиту субрахунків: --------------------------
                         Разом:
                         Субрахунок      Сума
З кредиту субрахунку 361 до дебету субрахунків: --------------------------
                         Разом:
Залишок на кінець місяця:     Дебет:        Кредит:
Сума оборотів за меморіальним ордером:     __________________________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.         Додаток на ____ аркушах
 ______________________      Типова форма N 386 (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 8

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |КЕКВ|   N  | Прізвище,| Залишок на початок місяця за |  Видано під звіт і відшкодовано  |          Кредит субрахунку 362           |Другі записи |  Залишок на |
|з/п |  |авансового| ім'я, по |    субрахунком 362    | перевитрат - дебет субрахунку 362  |                               |       | кінець місяця |
|   |  | звіту  | батькові |                |                   |                               |       | за субрахунком|
|   |  |     |підзвітної|                |                   |                               |       |   362   |
|   |  |     | особи  |                |                   |                               |       |        |
|   |  |     |     |                |                   |--------------------------------------------------------------+-------------+---------------|
|   |  |     |     |                |                   |   Повернення   |Затверджена |  До дебету субрахунків  |Д  |Д  |Д |Дебет |Кредит |
|   |  |     |     |                |                   | невикористаних сум |сума витрат |              |  |  |  |    |    |
|   |  |     |     |                |                   |   авансу    |   по   |              |  |  |  |    |    |
|   |  |     |     |-------------------------------+-------------------------------------+--------------------| авансовому |----------------------------+----+----+---|    |    |
|   |  |     |     |Дата виникнення |Дебет |Кредит|Дата | Кредит  |Дата | Кредит  | Дата  |  Дебет  |  звіту  |  |  |  |  |  |  |К  |К  |К |    |    |
|   |  |     |     |заборгованості |    |   |   |субрахунку |   |субрахунку |    |субрахунку |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|   |  |     |     |        |    |   |   | 30__   |   |  30__  |    |  30__  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----+----+----------+----------+----------------+-------+------+------+-----------+------+-----------+--------+-----------+------------+----+----+----+----+----+---+----+----+---+-------+-------|
| 1  | 2 |  3   |  4   |    5    | 6  |  7 | 8  |  9   | 10  |  11   | 12  |  13   |  14   |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 | 24  | 25  |
|-----+----+----------+----------+----------------+-------+------+------+-----------+------+-----------+--------+-----------+------------+----+----+----+----+----+---+----+----+---+-------+-------|
|-----+----+----------+----------+----------------+-------+------+------+-----------+------+-----------+--------+-----------+------------+----+----+----+----+----+---+----+----+---+-------+-------|
|-----+----+----------+----------+----------------+-------+------+------+-----------+------+-----------+--------+-----------+------------+----+----+----+----+----+---+----+----+---+-------+-------|
|-----+----+----------+----------+----------------+-------+----------------------------------------------------------------------------------------+----+----+----+---+----+----+---+-------+-------|
|   |  |     |     |        |    |         і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)          |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----+----+----------+----------+----------------+-------+----------------------------------------------------------------------------------------+----+----+----+---+----+----+---+-------+-------|
|-------------------------------------------------+-------+------+------+-----------+------+-----------+--------+-----------+------------+----+----+----+----+----+---+----+----+---+-------+-------|
|                     Усього: |    |   |   |      |   |      |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Сума оборотів за меморіальним ордером __________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 386-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 8

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами

----------------------------------------------------------------------------
| N |КЕКВ | Прізвище, | Залишок на |  Дебет  | Кредит  | Залишок на |
|з/п |   | ім'я, по | початок  |субрахунку |субрахунку |  кінець  |
|   |   | батькові | місяця за |  362  |  362  | місяця за |
|   |   |підзвітної |субрахунком | дата, N | дата, N |субрахунком |
|   |   | особи,  |  362   |документа, |документа, |  362   |
|   |   | дата, N | (дебет,  |  кор.  |  кор.  | (дебет,  |
|   |   |документа | кредит)  |субрахунок |субрахунок | кредит)  |
|   |   |      |      | - сума, | - сума, |      |
|   |   |      |      |  другі  |  другі  |      |
|   |   |      |      |записи: Д, |записи: Д, |      |
|   |   |      |      | К, сума  | К, сума  |      |
|-----+------+-----------+------------+-----------+-----------+------------|
| 1  | 2  |  3   |   4   |  5   |  6   |   7   |
|-----+------+-----------+------------+-----------+-----------+------------|
|-----+------+-----------+------------+-----------+-----------+------------|
|-----+------+-----------+------------+-----------+-----------+------------|
|-----+------+-----------+------------+-----------+-----------+------------|
|   |   |      |      |і так далі |      |      |
|------------------------+------------+-----------+-----------+------------|
|        Усього: |      |      |      |      |
----------------------------------------------------------------------------
Залишок на початок місяця:     Дебет:        Кредит:
                        Субрахунок      Сума
Дебет субрахунку 362 до кредиту субрахунків:  --------------------------
                        Разом:
                        Субрахунок      Сума
Кредит субрахунку 362 до дебету субрахунків: --------------------------
                        Разом:
                        Субрахунок      Сума
Другі записи: до дебету субрахунків:      --------------------------
                        Разом:
                        Субрахунок      Сума
Другі записи: до кредиту субрахунків:     --------------------------
                        Разом:
Залишок на кінець місяця:     Дебет:        Кредит:
Сума оборотів за меморіальним ордером:     __________________________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.         Додаток на ____ аркушах
 ______________________      Типова форма N 438 (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 9

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата | Номер |  Назва  | Матеріально |      Дебет субрахунків       |          Кредит субрахунків           |
|з/п |   | доку- |документа |відповідальна |                     |                              |
|   |   |мента |      |  особа   |------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|
|   |   |    |      | (установа)  |131 |132 |133 |  |  |  |  |401 |10_ |10_ |  |11_ |11_ |  |12_ |12_ |  |Разом: |
|-----+------+-------+-----------+--------------+-----+-----+-----+---+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------|
| 1  | 2  | 3  |  4   |   5    | 6  | 7  | 8  |9 |10 |11 |12 | 13 | 14 | 15 |16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 |22 | 23  |
|-----+------+-------+-----------+--------------+-----+-----+-----+---+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------|
|-----+------+-------+-----------+--------------+-----+-----+-----+---+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------|
|-----+------+-------+-----------+--------------+-----+-----+-----+---+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------|
|-----+------+-------+-----------+--------------+-----+-----+-----+---+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------|
|-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------|
|                    Усього: |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Сума оборотів за меморіальним ордером __________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 438-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 9

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

-----------------------------------------------------------------------------
|N з/п |Дата  | Назва і номер |  Дебет  |  Кредит  |Сума проводок, |
|    |    |документа, МВО |субрахунків |субрахунків |сума "разом за |
|    |    | (установа)  |       |       | документом"  |
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
| 1  | 2  |   3    |   4    |   5    |   6    |
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|    |    |        | і так далі |       |        |
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
-----------------------------------------------------------------------------
 Усього до кредиту  Субрахунок          Сума
 субрахунків:     _________________________________
           Разом:
 Усього до дебету   Субрахунок          Сума
 субрахунків:     _________________________________
           Разом:
 Сума оборотів за   _________________________________
 меморіальним ордером:
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
 ______________________       Типова форма N 439 (бюджет)
  (назва установи)         Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 10

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Дата|Номер|Назва|Матеріально|  Дебет субрахунків  |     Кредит субрахунків 22__
з/п|  |доку-|доку-|відповіда- |-----------------------+-----------------------------------------
  |  |мента|мента|льна особа |411|  |  |  |  |  |221|222|  |  |  |  |  |  |  |Разом
  |  |   |   |(установа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---+----+-----+-----+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
 1 | 2 | 3 | 4 |  5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21
---+----+-----+-----+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
___|____|_____|_____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
___|____|_____|_____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
___|____|_____|_____|___________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____
  |  |   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                 і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
--------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
            Усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                ------------------------------------------------------------------
                           Сума оборотів за меморіальним ордером  _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 439-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 10

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів

-----------------------------------------------------------------------------
|N з/п |Дата  | Назва і номер |  Дебет  |  Кредит  |Сума проводок, |
|    |    |документа, МВО |субрахунків |субрахунків |сума "разом за |
|    |    | (установа)  |       |       | документом"  |
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
| 1  | 2  |   3    |   4    |   5    |   6    |
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|    |    |        | і так далі |       |        |
|    |    |        |       |       |        |
|    |    |        |       |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------
 Усього до кредиту  Субрахунок         Сума
 субрахунків:     _________________________________
           Разом:
 Усього до дебету   Субрахунок          Сума
 субрахунків:     _________________________________
           Разом:
 Сума оборотів за   
 меморіальним ордером:_________________________________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.        Додаток на ____ аркушах
 ______________________       Типова форма N 398 (бюджет)
  (назва установи)         Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 11

за ___________ 20__ р.

Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Матеріально |       Назви постачальників        | Кредит субрахунку 361  |
|з/п |відповідальна |                         |             |
|   |  особа   |                         |             |
|   | (установа)  |-------------------------------------------------+--------------------------|
|   |       |   |   |   |   |   |   |Разом |  Дебет субрахунків   |
|   |       |------+------+------+------+------+------|    |--------------------------|
|   |       |сума |сума |сума |сума |сума |сума |    |232 |236 |  |  |  |
|-----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+----+----+----|
| 1  |   2    | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |12 |13 |14 |
|-----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+----+----+----|
|-----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+----+----+----|
|-----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+----+----+----|
|-----+--------------+------+----------------------------------+-------+-----+-----+----+----+----|
|   |       |   |і так далі до кінця (розлінування |    |   |   |  |  |  |
|   |       |   |    через 16 пунктів)     |    |   |   |  |  |  |
|--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+----+----+----|
|      Усього: |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |  |  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Сума оборотів за меморіальним ордером  _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.       Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 398-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 11

за ___________ 20__ р.

Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування

----------------------------------------------------------------------------
|N з/п |  Матеріально  |   Назва   | Кредит  |  Дебет  |Сума |
|    | відповідальна |постачальника |субрахунку |субрахунків |   |
|    |особа (установа) |        |  361   |       |   |
|-------+-----------------+---------------+-----------+-------------+------|
| 1  |    2     |    3    |  4   |   5    | 6  |
|-------+-----------------+---------------+-----------+-------------+------|
|-------+-----------------+---------------+-----------+-------------+------|
|-------+-----------------+---------------+-----------+-------------+------|
|-------+-----------------+---------------+-----------+-------------+------|
|    |         | і так далі  |      |       |   |
|    |         |        |      |       |   |
----------------------------------------------------------------------------
 Усього до кредиту     Субрахунок         Сума
 субрахунків:       _________________________________
              Разом:
 Усього до дебету     Субрахунок         Сума
 субрахунків:       _________________________________
              Разом:
 Сума оборотів за     
 меморіальним ордером:   _________________________________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.         Додаток на ____ аркушах
 ______________________       Типова форма N 411 (бюджет)
  (назва установи)         Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 12

за ___________ 20__ р.

Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування

---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Матеріально |  Кредит   |         Дебет субрахунків          |
|з/п |відповідальна |субрахунку 232 |------------------------------------------------------|
|   |  особа   |        |801 |802 |811 |  |  |  |  |  |  |701, |
|   | (установа)  |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 681 |
|-----+--------------+---------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1  |   2    |   3    | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | 13  |
|-----+--------------+---------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+------|
|-----+--------------+---------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+------|
|-----+--------------+---------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+------|
|-----+--------------+---------------+-----+------------------------------------+----+------|
|   |       |        |   | і так далі до кінця (розлінування |  |   |
|   |       |        |   |     через 16 пунктів)     |  |   |
|--------------------+---------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+------|
|      Усього: |        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------
                     Сума оборотів за меморіальним ордером  _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 411-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 12

за ___________ 20__ р.

Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування

----------------------------------------------------------------
|  N  |  Матеріально  |  Кредит  |  Дебет  | Сума |
| з/п  | відповідальна  | субрахунку |субрахунків |    |
|    | особа (установа) |  232   |       |    |
|-------+------------------+-------------+-------------+-------|
| 1  |    2     |   3    |   4    | 5  |
|-------+------------------+-------------+-------------+-------|
|-------+------------------+-------------+-------------+-------|
|-------+------------------+-------------+-------------+-------|
|-------+------------------+-------------+-------------+-------|
|    |         | і так далі |       |    |
----------------------------------------------------------------
 Усього до кредиту  Субрахунок          Сума
 субрахунків:     _________________________________
           Разом:
 Усього до дебету   Субрахунок          Сума
 субрахунків:     _________________________________
           Разом:
 Сума оборотів за   
 меморіальним ордером:_________________________________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
 ______________________       Типова форма N 396 (бюджет)
  (назва установи)         Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 13

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість витрачання матеріалів

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Номер | Назва  | Кредит субрахунків  |               Дебет субрахунків                |   В тому числі за установами    |
|з/п |   | доку- |документа |            |                                       |(матеріально відповідальними особами) |
|  |   |мента |     |            |                                       |                    |
|  |   |    |     |-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|
|  |   |    |     |   |   |  |  |  |  801   |  802   |  811   |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |    |     |-----+-----+---+---+---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |    |     |231 |233 |  |  |  |КЕКВ |сума |КЕКВ |сума |КЕКВ |сума |КЕКВ |сума |КЕКВ |сума |Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----+------+-------+----------+-----+-----+---+---+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 | 2  | 3  |  4   | 5  | 6  |7 |8 |9 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |
|----+------+-------+----------+-----+-----+---+---+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|----+------+-------+----------+-----+-----+---+---+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|----+------+-------+----------+-----+-----+---+---+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|----+------+-------+----------+-----+-----+---+------------------------------------------+------+------+------+------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  |   |    |     |   |   |  | і так далі до кінця (розлінування через |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |    |     |   |   |  |        16 пунктів)        |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------+-----+-----+---+---+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|           Усього: |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Сума оборотів за меморіальним ордером  _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
______________________       Типова форма N 396-авт (бюджет)
 (назва установи)         Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 13

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість витрачання матеріалів

------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |  Назва і номер  |  Кредит  |  Дебет  |Сума проводок, |
|з/п |   |   документа,   |субрахунків |субрахунків |сума "разом за |
|   |   |  матеріально   |       |       | документом"  |
|   |   |відповідальна особа |       |       |        |
|   |   |   (установа)   |       |       |        |
|-----+-----+--------------------+-------------+-------------+---------------|
| 1  | 2  |     3     |   4    |   5    |   6    |
|-----+-----+--------------------+-------------+-------------+---------------|
|-----+-----+--------------------+-------------+-------------+---------------|
|-----+-----+--------------------+-------------+-------------+---------------|
|-----+-----+--------------------+-------------+-------------+---------------|
|   |   |          | і так далі |       |        |
------------------------------------------------------------------------------
 Усього до кредиту     Субрахунок          Сума
 субрахунків:       _________________________________
              Разом:
 Усього до дебету     Субрахунок          Сума
 субрахунків:       _________________________________
              Разом:
 Сума оборотів за     
 меморіальним ордером:   _________________________________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
 ______________________      Типова форма N 409 (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 14

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |  Номер  |  Назва  | Зміст  |  Кредит  |               Дебет субрахунків               |
|з/п |   |документа |документа |операції |субрахунку |                                      |
|   |   |      |      |     |      |----------------------------------------------------------------------------|
|-----+------+-----------+-----------+----------+------------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 1  | 2  |  3   |  4   |  5   |   6   |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |
|-----+------+-----------+-----------+----------+------------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|-----+------+-----------+-----------+----------+------------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|-----+------+-----------+-----------+----------+------------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|-----+------+-----------+-----------+----------+------------+---+---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|   |   |      |    і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------+------------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|                    Усього: |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Сума оборотів за меморіальним ордером  _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 409-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 14

за ___________ 20__ р.

Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ

------------------------------------------------------------------
|N з/п |Дата  | Назва і номер | Кредит |  Дебет  | Сума|
|    |    |документа, зміст |  71_  |субрахунків |   |
|    |    |  операції   |     |       |   |
|-------+-------+-----------------+----------+-------------+-----|
| 1  | 2  |    3     |  4   |   5    | 6 |
|-------+-------+-----------------+----------+-------------+-----|
|-------+-------+-----------------+----------+-------------+-----|
|-------+-------+-----------------+----------+-------------+-----|
|-------+-------+-----------------+----------+-------------+-----|
|    |    |         | і так  |       |   |
|    |    |         | далі  |       |   |
------------------------------------------------------------------
 Усього до кредиту     Субрахунок          Сума
 субрахунків:       _________________________________
              Разом:
 Усього до дебету     Субрахунок          Сума
 субрахунків:       _________________________________
              Разом:
 Сума оборотів за
 меморіальним ордером:   _________________________________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
 ______________________      Типова форма N 406 (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 15

за ___________ 20__ р.

Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей

-------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Заборгованість на |Нараховано за |Оплачено за | Заборгованість на |
|з/п |установи | початок місяця за |   дні   |квитанцією | кінець місяця за |
|   |(дитячої | субрахунком 674  |відвідування |      | субрахунком 674  |
|   | групи) |-------------------+--------------|      |-------------------|
|   |     | дебет  | кредит | дебет 674  |      | дебет  | кредит |
|   |     |     |     | кредит 714  |      |     |     |
|-----+---------+---------+---------+--------------+------------+---------+---------|
| 1  |  2   |  3   |  4   |   5    |   6   |  7   |  8   |
|-----+---------+---------+---------+--------------+------------+---------+---------|
|-----+---------+---------+---------+--------------+------------+---------+---------|
|-----+---------+---------+---------+--------------+------------+---------+---------|
|-----+---------+---------+-------------------------------------+---------+---------|
|   |     |     |       і так далі       |     |     |
|---------------+---------+---------+--------------+------------+---------+---------|
|  Усього:   |     |     |       |      |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------
                 Сума оборотів за меморіальним ордером  _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 406-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N 15

за ___________ 20__ р.

Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей

-----------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Заборгованість | Нараховано | Оплачено за |Заборгованість |
|з/п |установи | на початок  |  за дні  |квитанцією - |  на кінець  |
|   |(дитячої |  місяця за  |відвідування | оборот за |  місяця за  |
|   | групи) | субрахунком |  - дебет  | кредитом  | субрахунком |
|   |     |   674   | субрахунку | субрахунку |   674   |
|   |     |  (дебет,  |674, дата, N |674, дата, N |  (дебет,  |
|   |     |  кредит)   | документа, | документа, |  кредит)   |
|   |     |        |  кор.   |  кор.   |        |
|   |     |        |субрахунок - |субрахунок - |        |
|   |     |        |  сума   |  сума   |        |
|-----+---------+---------------+-------------+-------------+---------------|
| 1  |  2   |   3    |   4    |   5    |   6    |
|-----+---------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|-----+---------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|-----+---------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|-----+---------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|   |     |        | і так далі |       |        |
|---------------+---------------+-------------+-------------+---------------|
|    Усього: |        |       |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------
 Залишок на     Дебет:                 Кредит:
 початок місяця:
 До дебету субрахунку      Субрахунок          Сума
 674 з кредиту         __________________________________
 субрахунків:          Разом:
 З кредиту субрахунку      Субрахунок          Сума
 674 до дебету         __________________________________
 субрахунків:          Разом:
 Залишок на кінець Дебет:                 Кредит:
 місяця:
 Сума оборотів за
 меморіальним ордером:     ________________________
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
 ______________________      Типова форма N 274 (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N

за ___________ 20__ р.

---------------------------------------------------------------------------
|    N    |Підстава (посилання | За дебетом  |За кредитом |Сума  |
|   з/п    | на документи або | субрахунку  |субрахунку |    |
|        |  зміст запису)  |        |      |    |
|---------------+--------------------+---------------+------------+-------|
|---------------+--------------------+---------------+------------+-------|
|---------------+--------------------+---------------+------------+-------|
|---------------+--------------------+---------------+------------+-------|
|---------------+-------------------------------------------------+-------|
|        |  і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)  |
|        |                             |
|-----------------------------------------------------------------+-------|
|                             Усього: |    |
---------------------------------------------------------------------------
 Сума оборотів за меморіальним ордером  _____
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 ______________________      Типова форма N 274-авт (бюджет)
  (назва установи)        Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Меморіальний ордер N

за ___________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------
|  N  |Підстава (посилання | За дебетом | За кредитом |Сума  |
| з/п  | на документи або | субрахунку | субрахунку |    |
|    |  зміст запису)  |       |       |    |
|-------+--------------------+-------------+-------------+-------|
|  1  |     2     |   3   |   4   |  5  |
|-------+--------------------+-------------+-------------+-------|
|-------+--------------------+-------------+-------------+-------|
|-------+--------------------+-------------+-------------+-------|
|    |          | і так далі |       |    |
|--------------------------------------------------------+-------|
|                         Усього:|    |
------------------------------------------------------------------
 Сума оборотів за меморіальним ордером       _____________
 Разом по дебету субрахунків:  Субрахунок      Сума
                _________________________
                Разом:
 Разом по кредиту субрахунків: Субрахунок      Сума
                _________________________
                Разом:
 Виконавець: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив: ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер: ________ ________ _____________________
           (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 20__ р.          Додаток на ____ аркушах
                  Зразок ярлика і титульної
                  сторінки
 ______________________       Типова форма N 308 (бюджет)
  (назва установи)         Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України
                  27.07.2000 N 68
 Ідентифікаційний код -----------  Код за ДКУД   -------------
 за ЄДРПОУ     -------------          -------------

Журнал-головна

Зразок парних сторінок форми N 308 (бюджет)

Місяць ________________
------------------------------------------------------------------------------
 N |Дата |N мемо-|  Сума оборотів за  | Обороти за субрахунками
ряд-|   |ріаль- | меморіальним ордером |------------------------------------
ка |   |ного  |           |    |    |    |    |
  |   |ордера |           |--------+--------+--------+--------|
  |   |    |           |Де-|Кре-|Де-|Кре-|Де-|Кре-|Де-|Кре-|
  |   |    |           |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |
-----------------------------------------+---+----+---+----+---+----+---+----|
Залишки за субрахунками на початок місяця|  |  |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------+---+----+---+----+---+----+---+----|
____|_____|_______|______________________|___|____|___|____|___|____|___|____|
____|_____|_______|______________________|___|____|___|____|___|____|___|____|
____|_____|_______|______________________|___|____|___|____|___|____|___|____|
____|_____|_______|______________________|___|____|___|____|___|____|___|____|
         |   і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) |
 Усього:     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------+---+----+---+----+---+----+---+----|
Залишки за субрахунками на кінець місяця |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
  Зразок непарних сторінок форми N 308 (бюджет)
-------------------------------------------------------
                           |
------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
---------+--------+--------+--------+--------+--------|
 Де-|Кре-|Де-|Кре-|Де-|Кре-|Де-|Кре-|Де-|Кре-|Де-|Кре-|
 бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |
 ---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
 ___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
 ___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
 ___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
 ___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
 і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
27.07.2000 N 68
 ________________
 (назва установи)

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

до Меморіального ордера ____ за _______________ 20___ р.

------------------------------------------------------------------
| N з/п |  Зміст операції  |  Дебет  |  Кредит |  Сума |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|  1   |     2     |   3   |   4   |  5  |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|     |          |      |      |     |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|     |          |      |      |     |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|     |          |      |      |     |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|     |          |      |      |     |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|     |          |      |      |     |
------------------------------------------------------------------
 Виконавець   ________   ________    _____________________
        (посада)   (підпис)    (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер      ________    _____________________
               (підпис)    (ініціали і прізвище)
 "______ " ______________ 20___ р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
27.07.2000 N 68
 ________________
 (назва установи)
 Ідентифікаційний               Зразок ярлика
 код за ЄДРПОУ  ----------         і титульної сторінки
         |    |         Форма N 441 (бюджет)
         ----------

КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ

за 20___ р.

     За даним зразком друкувати всю книгу, форма N 441 (бюджет)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Порядковий|Прізвище,|  Кредит (віднесено |               Дебет - виплачено             |
|номер   |ім'я та |   на рахунок   |                                     |
|(табельний|по    |   депонентів)  |                                     |
|номер)  |батькові |---------------------+-------------------------------------------------------------------------|
|     |     |місяць|номер  |сума|номер   |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|
|     |     |   |платіжної|  |видаткового|чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день|
|     |     |   |відомості|  |касового  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |ордера   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|----------+---------+------+---------+----+-----------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----|
|  1   |  2  |  3 |  4  | 5 |   6   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----------+---------+------+---------+----+-----------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----|
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|----------+---------+------+---------+----+-----------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----|
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|----------+---------+------+---------+----+-----------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----|
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|----------+----------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----|
|     | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)|   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
27.07.2000 N 68

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16

за _______________ 20___ р.

 ________________
 (назва установи)
 Ідентифікаційний -----------         Код за -----------
 код за ЄДРПОУ   |     |         ДКУД  |     |
          -----------             -----------
     Накопичувальна відомість позабалансового обліку
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва     |  Надходження (одержано,   |      Вибуття (використано, списано,       |
|з/п|об'єкта    |  надано, отримано тощо)   |       повернуто, сплачено тощо)        |
|  |позабалансового|--------------------------------+-------------------------------------------------------|
|  |обліку     |кількість|ціна|сума|підстава  |кількість|сума|підстава  |кількість|сума|підстава  |
|  |        |     |  |  |(номер,   |     |  |(номер,   |     |  |(номер,   |
|  |        |     |  |  |дата і   |     |  |дата і   |     |  |дата і   |
|  |        |     |  |  |найменування|     |  |найменування|     |  |найменування|
|  |        |     |  |  |документа) |     |  |документа) |     |  |документа) |
|---+---------------+---------+----+----+------------+---------+----+------------+---------+----+------------|
| 1 |    2    |  3  | 4 | 5 |   6   |  7  | 8 |   9   |  10  | 11 |  12   |
|---+---------------+---------+----+----+------------+---------+----+------------+---------+----+------------|
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|---+---------------+---------+----+----+------------+---------+----+------------+---------+----+------------|
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|---+---------------+---------+----+----+------------+---------+----+------------+---------+----+------------|
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|---+---------------+------------------------------------------------------------+---------+----+------------|
|  |        |і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)     |     |  |      |
|---+---------------+------------------------------------------------------------+---------+----+------------|
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
--------------------+---------+----+----+------------+---------+----+------------+---------+----+------------|
      Усього: |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
          ------------------------------------------------------------------------------------------
           Сума оборотів за меморіальним ордером: ______
 Виконавець ________ ________ _____________________ Перевірив ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)      (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер ________ _____________________
           (підпис) (ініціали і прізвище) "_____"_______________ 20 __ р. Додаток на _____ аркушах
   Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
   "Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
27.07.2000 N 68
Типова форма N 441-авт
(бюджет)
 ________________
 (назва установи)

Реєстр депонованих сум

за ___________________ 20___ р.

 Дебет субрахунку _____ до кредиту субрахунку_____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Порядковий|Найменування |Номер  |Прізвище,|Дата     |Сума    |  Відмітка про сплату   |
|номер   |відділу   |платіжної|ім'я та |виникнення  |невиплаченої|(перерахування, списання,  |
|(табельний|(управління),|відомості|по    |заборгованості|заробітної |   перенесення)      |
|номер)  |курсу (групи)|     |батькові |       |плати,   |-----------------------------|
|     |       |     |     |       |стипендії  |дата|номер  |сума|підпис  |
|     |       |     |     |       |      |  |документа|  |виконавця|
|----------+-------------+---------+---------+--------------+------------+----+---------+----+---------|
|  1   |   2   |  3  |  4  |    5   |   6   | 7 |  8  | 9 |  10  |
|----------+-------------+---------+---------+--------------+------------+----+---------+----+---------|
|     |       |     |     |       |      |  |     |  |     |
|----------+-------------+---------+---------+--------------+------------+----+---------+----+---------|
|     |       |     |     |       |      |  |     |  |     |
|----------+-------------+---------+---------+--------------+------------+----+---------+----+---------|
|     |       |     |     |       |      |  |     |  |     |
---------------------------------------------+--------------+------------+----+---------+----+---------|
                       |Усього:    |      |  |     |  |     |
                       -----------------------------------------------------------
 Касир ________ _____________________
    (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив  ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер ________ __________ "__" ___________20___ р.
           (підпис) (ініціали
               і прізвище)
   Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
   "Усього" і підписи друкувати на звороті.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
27.07.2000 N 68

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16 авт

за _______________ 20___ р.

 ________________
 (назва установи)
 Ідентифікаційний ------------         Код за -----------
 код за ЄДРПОУ  |     |         ДКУД  |     |
         ------------             -----------
     Накопичувальна відомість позабалансового обліку
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Надходження| Кредит  | Дебет   | Сума|
| з/п| позабалансового|      | рахунків | субрахунків|   |
|  | обліку     |      |     |      |   |
|----+----------------+------------+----------+------------+-----|
| 1 |    2    |   3   |  4   |   5   |  6 |
|----+----------------+------------+----------+------------+-----|
|  |        |      |     |      |   |
|----+----------------+------------+----------+------------+-----|
|  |        |      |     |      |   |
|----+----------------+------------+----------+------------+-----|
|  |        |      |     |      |   |
|----+----------------+------------+----------+------------+-----|
|  |        |      |і так далі|      |   |
|  |        |      |     |      |   |
|  |        |      |     |      |   |
|  |        |      |     |      |   |
|  |        |      |     |      |   |
|  |        |      |     |      |   |
|  |        |      |     |      |   |
------------------------------------------------------------------
   Усього до кредиту рахунків: Субрахунок          Сума
                 ---------------------------------
                 Разом:
   Усього до дебету субрахунків: Субрахунок         Сума
                  -------------------------------
                  Разом:
   Сума оборотів за меморіальним ордером: ______________________
 Виконавець ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Перевірив ________ ________ _____________________
      (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер ________ _____________________
           (підпис) (ініціали і прізвище)
 "_____" _______________ 20___ р.   Додаток на _______ аркушах