БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Дослідження

Дослідження
- науково-пошукова, науково-практична діяльність, спрямована на одержання нової інформації про об'єкти культурної спадщини, історичні населені місця, традиційний характер середовища, який є типовим для певних культур або періодів розвитку.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про охорону культурної спадщини (ст.1) N 1805-ІІІ (1805-14) 8 червня 2000 року м. Київ

Дослідження

- розроблення та вдосконалення методик виявлення заборонених речовин у продуктах для спеціального дієтичного споживання та методик виявлення метаболітів і маркерів заборонених речовин у сечі та інших біологічних зразках.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про антидопінговий контроль у спорті (ст.1) м. Київ, 7 лютого 2017 року № 1835-VIII (1835-19)
Дослідження
- заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (Положення, п.4) N 242 (z0750-99) від 18.10.99 м.Київ
Дослідження
- заплановані суб'єктом бухгалтерського обліку в державному секторі дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи" (п.4) 12.10.2010 N 1202 (z1018-10)
Дослідження
- процес пізнання матеріальних об'єктів, явищ і процесів, який проводиться особою, визначеною в пункті 1.3 цього розділу, з метою встановлення фактів, що цікавлять особу (орган), яка (який) дала (дав) завдання працівникові, і завершується наданням висновку.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України (Інструкція, п.1.5) 31.05.2013 № 537 (z1309-13)
Дослідження
- систематична розробка теми з метою відкриття або перегляду фундаментальних наукових теорій, проектів, ідей або фактів.
УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ПРО ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З ПИТАНЬ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК У СФЕРІ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (ст.2) м.Вашингтон, 31 березня 2000 року (див. текст) (840_u01)
Дослідження
- оригінальні та заплановані дослідження, здійснюванні для отримання і розуміння нових наукових або технічних знань.
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 38 (МСБО 38). Нематеріальні активи (п.8) 01.01.2012 (див. текст) (929_050)