БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Документ

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати:
1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні);
2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
3) складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії;
4) висновки ревізій та акти перевірок.
Матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" , за умови відповідності вимогам цієї статті, є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.
Для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості, якщо:
1) оригінал документа втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений з вини потерпілого або сторони, яка його надає;
2) оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур;
3) оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право надати витяги, компіляції, узагальнення документів, які незручно повністю досліджувати в суді, а на вимогу суду - зобов’язані надати документи у повному обсязі.
Сторона зобов’язана надати іншій стороні можливість оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому цією статтею порядку.
Кримінальний процесуальний кодекс України (ст.99) м. Київ, 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (4651-17)

Документ

- матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про інформацію (ст.1) м.Київ, 2 жовтня 1992 року N 2657-XII (2657-12)

Документ

- матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про обов'язковий примірник документів (ст.1) м. Київ, 9 квітня 1999 року N 595-XIV (595-14)

Документ

- матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про бібліотеки і бібліотечну справу (ст.2) м.Київ, 27 січня 1995 року N 32/95-ВР (32/95-ВР)

Документ

- файл відмінної від HTML-сторінки структури, на який є посилання зі сторінок сайту.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ ПОРЯДОК функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади (п.3.2.5) N 327/225 (z1022-02) від 25.11.2002 Документи - комплект документів для видачі сертифіката на ввезення в Україну або вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначений Порядком видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.97 N 146 (146-97-п) . МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку проведення експертизи документів, що подаються для видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (Порядок, п.2.3) 16.02.2004 N 86 (z0302-04)

Документ

- об'єкт обліку бібліотечного фонду, матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носії.
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів (Методичні рекомендації, п.3) 27.03.2008 N 321/0/16/-08 (v0321655-08)

Документ

- створена або отримана судом у процесі його діяльності інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати її та передавати у часі та просторі.
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції з діловодства в господарських судах України (Інструкція, п.1.2) 20.02.2013 № 28 (v0028750-13)

Документом

- є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості.
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України (Інструкція, Додаток 1) 15.01.2013 № 3 (v0003900-13)

Документ

- створена або отримана судом у процесі його діяльності інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігання та передача її у часі та просторі.
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ (Інструкція, розд. Умовні скорочення. Визначення термінів) 17.12.2013 № 173 (v0173750-13)

Документ

- матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Центральне управління НАКАЗ Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення контролю за виконанням документів у Службі безпеки України (Інструкція, п.1.2) 29.12.2014 № 875 (z0067-15)

Документ

- спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості.
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України (Тимчасова інструкція, додаток 1) 12.02.2019 № 27 (v0027900-19)

Документ

- створена або отримана судом у процесі його діяльності інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігання і передача її у часі й просторі.
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України (Інструкція, розд.1, п.1) 20.08.2019 № 814 (v0814750-19)
Термін "документ" означає будь-який документ, який має стосунок до медичного продукту, активної речовини, ексципієнту, частини, матеріалу або аксесуару, у тому числі пакування, маркування, інструкції з використання, сертифікат про походження чи будь-який інший супровідний сертифікат, або який іншим чином безпосередньо пов'язаний з їхнім виготовленням та (або) розповсюдженням.
КОНВЕНЦІЯ Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я (ст.4) м. Москва 28 жовтня 2011 року (див. текст) (994_a91)