БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Документарні докази

Термін "документарні докази" включає будь-які з таких документів:
(a) довідку про місце реєстрації, видану уповноваженим урядовим органом (наприклад, урядом чи його агентством, або муніципалітетом) держави-члена або іншої юрисдикції, в якій одержувач платежу, за його словами, є резидентом;
(b) стосовно фізичної особи - будь-який дійсний документ посвідчення особи, виданий уповноваженим урядовим органом (наприклад, урядом чи його агентством, або муніципалітетом), в якому зазначено ім'я фізичної особи і який, як правило, використовується в цілях посвідчення особи;
(c) стосовно суб'єкта господарювання - будь-яку офіційну документацію, видану уповноваженим урядовим органом (наприклад, урядом чи його агентством, або муніципалітетом), в якій зазначено назву суб'єкта господарювання, а також адресу його головного офісу в державі-члені або іншій юрисдикції, в якій він, за його словами, є резидентом, або державу-члена чи іншу юрисдикцію, в якій суб'єкт господарювання було створено або організовано;
(d) будь-яку фінансову звітність, що пройшла аудиторську перевірку, звіт третьої особи про кредитну історію, заява про банкрутство або звіт органу, що здійснює моніторинг ринку цінних паперів.
Стосовно рахунку суб'єкта господарювання, що існував раніше, фінансові установи, що звітують, можуть використовувати як документарний доказ будь-яку класифікацію в записах фінансової установи, що звітує, щодо власника рахунку, яку було визначено на основі стандартизованої галузевої системи кодування та яку було створено фінансовою установою, що звітує, в рамках її звичайної діяльності в цілях дотримання процедур протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом/ідентифікації клієнта або в інших регуляторних цілях (окрім як для цілей оподаткування), а також яку було застосовано фінансовою установою, що звітує, до дати, на яку фінансовий рахунок класифікується як рахунок, що існував раніше, за умови, що фінансова установа, що звітує, не знає або не має підстав знати, що така класифікація є неточною або ненадійною. Термін "стандартизована галузева система кодування" означає систему кодування, що використовується для класифікації установ за типом діяльності для цілей, інших ніж оподаткування.
ДИРЕКТИВА РАДИ 2014/107/ЄС від 9 грудня 2014 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС стосовно обов'язкового автоматичного обміну інформацією у сфері оподаткування (додаток I, секція VIII, розд.E, п.6) м.Брюссель, 9 грудня 2014 року ( див. текст (984_010-14) )