БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Документація

Документація
- зафіксована на матеріальному носії інформація про технологію та її складові (нормативна, науково-технічна, проектна, конструкторська, технологічна документація, звіти про результати виконання патентно-кон'юнктурних, наукових, науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт, державних випробувань складових технології), наявність якої забезпечує їх використання.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій (ст.1) м. Київ, 14 вересня 2006 року N 143-V (143-16)
Документація
- усі записи в будь-якій формі (письмовій, електронній, оптичній, а також хроматограми, гістограми тощо), у яких наведені або відтворені методи та/або результати клінічних досліджень і вимірювань, чинники, які впливають на стан клінічного випробування, а також передбачені при цьому дії.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил проведення клінічних випробувань медичної техніки та виробів медичного призначення і Типового положення про комісію з питань етики (Правила, розд.2) 03.08.2012 № 616 (z1461-12)
Документація
- організаційно-розпорядча (накази, розпорядження) та організаційно-технічна (узгоджувальні документи (за необхідності), розпорядок проведення масових вибухів, графік здачі блоків (акти готовності блоків до заряджання та завезення на них вибухових матеріалів)), що регулює заходи з безпечної підготовки та проведення масового вибуху свердловинних зарядів.
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах (Інструкція, п.1.5) 12.06.2014 № 426 (z0709-14)
Документація
- взаємопов'язані документи або документ, які/який містить опис функціональних можливостей програмного продукту, проектні та організаційні рішення для забезпечення функціонування, перевірки функціонування програмного продукту. Функціональні можливості програмного продукту мають відповідати вимогам, наведеним у: Законі України "Про депозитарну систему України" ; цих Вимогах; Правилах (умовах) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року № 1638); Положенні про функціонування фондових бірж, затвердженому рішенням Комісії від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394; Порядку та умовах надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 16 квітня 2013 року № 597, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2013 року за № 688/23220; Порядку та умовах видачі ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Комісії від 14 травня 2013 року № 817, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386; Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Комісії від 14 травня 2013 року № 818, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 856/23388; Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії від 14 травня 2013 року № 819, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 857/23389; Положенні про провадження депозитарної діяльності, затвердженому рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616; Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21 травня 2013 року № 862, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 897/23429.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (Вимоги, розд.1, п.3) 02.10.2012 № 1342 (z1760-12)