БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Еко-інновація

"Еко-інновація"

- всі форми інноваційної діяльності, результатом якої є або яку спрямовано на значне покращення охорони довкілля, у тому числі нові виробничі процеси, нові продукти або послуги, нові методи управління і ведення бізнесу, використання або запровадження яких, ймовірно, дозволить запобігти ризикам для довкілля, забрудненню та іншим негативним впливам, що є наслідками використання ресурсів, або істотно їх зменшити, протягом усього життєвого циклу відповідних видів діяльності.
Для цілей цього означення, інноваціями не є:
i. незначні зміни або покращення;
ii. збільшення виробничого потенціалу або спроможностей обслуговування шляхом додавання виробничих або логістичних систем, дуже подібних до тих, що їх вже використовують;
iii. зміни у бізнес-практиках, організації робочого місця або зовнішніх відносин на основі організаційних методів, що їх вже використовують на підприємстві;
iv. зміни у стратегії управління;
v. злиття і поглинання;
vi. припинення використання процесу;
vii. проста заміна або збільшення капіталу;
viii. зміни, пов'язані виключно зі змінами цін на фактори виробництва, пристосування до потреб користувача, регулярні сезонні та інші циклічні зміни;
ix. торгівля новими або значно вдосконаленими продуктами.
ІНФОРМАЦІЯ УСТАНОВ, ОРГАНІВ, ОФІСІВ ТА АГЕНТСТВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ Настанови щодо державної допомоги на охорону довкілля і розвиток енергетики на 2014-2020 роки (2014/C 200/01) (п.1.3) 28.06.2014 ( див. текст (984_009-14) )