БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Єдиний державний кваліфікаційний іспит

У цьому Порядку під терміном "єдиний державний кваліфікаційний іспит" (далі - кваліфікаційний іспит) розуміється стандартизована форма контролю досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (Порядок атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, п.2) від 17 липня 2019 р. № 684 (684-2019-п) м.Київ

Єдиний державний кваліфікаційний іспит

- стандартизована форма контролю досягнення здобувачем фахової передвищої освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти (Методичні рекомендації, розд. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС)) 13.07.2020 № 918 (v0918729-20)
У цьому Порядку термін "єдиний державний кваліфікаційний іспит" (далі - кваліфікаційний іспит) означає стандартизовану форму здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (Порядок атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, п.2) від 19 травня 2021 р. № 497 (497-2021-п) м.Київ