БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Інформація про випущені депозитні сертифікати банку

У цьому Положенні під терміном "інформація про випущені депозитні сертифікати банку" розуміється документ, оформлений відповідно до вимог, встановлених цим Положенням, що містить інформацію про випуск депозитних сертифікатів банку, що пропонується до розміщення, оформляється емітентом на період емісії цінних паперів, зберігається Центральним депозитарієм та є підставою для обліку в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію депозитних сертифікатів банку та зобов'язань емітента за депозитними сертифікатами банку відповідного випуску.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу (Положення, розд.1, п.2) 23.06.2021 N415 (z1095-21)