БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Модернізація

Модернізація
- вдосконалення та приведення виробничих фондів у стан, що відповідає сучасному техніко-економічному рівню виробництва, шляхом внесення конструктивних змін, заміни та зміцнення вузлів і деталей, установки пристосувань і приладів для механізації та автоматизації виробничих операцій;
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про затвердження Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (правила, Розд.VІІІ, п.46) м.Київ, 27 червня 1995 року N 247/95-ВР (247/95-ВР)
Модернізація
- комплекс заходів і робіт з поліпшення бойових характеристик і можливостей техніки, підвищення її надійності та зниження експлуатаційних витрат.
Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про організацію ремонту та модернізації озброєння і військової техніки іноземних замовників (п.2) від 2 червня 1998 р. N 775 (775-98-п) Київ
Модернізація
- комплекс робіт з поліпшення експлуатаційних характеристик діючого устаткування заміною окремих складових частин більш досконалими згідно з сучасними вимогами і нормами.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (Загальні вимоги, преамбула) 26.11.2004 N 181 (z1587-04)
Модернізація
- удосконалення існуючих систем, методів, пристроїв, процедур для підвищення їх ефективності та надійності.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, englіsh-russіan-ukraіnіan НП 306.7.086-2004 (ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ) 08.06.2004 N 101 (v0101578-04)
Модернізація
- створення продукції з поліпшеними властивостями, обмеженою зміною початкової продукції та на заміну її.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку присвоєння нових позначень модернізованим моделям вантажних вагонів (Порядок, п.1.11) 29.11.2005 N 825/445 (z1502-05)
Модернізація
- унесення змін у конструкцію вантажопідіймального крана чи машини, що підвищують їх безпечність, технічний рівень і поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні, у тому числі заміна системи керування, за збереження основних технічних характеристик вантажопідіймального крана чи машини, і які не спричиняють підвищення, перерозподілу або зміни інтенсивності навантажень і зменшення вантажної або власної стійкості.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ Н А К А З Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (Правила, п.2.1) 18.06.2007 N 132 (z0784-07)
Модернізація
- унесення змін у конструкцію підйомника, що підвищують його безпечність, технічний рівень або поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні, у тому числі заміна системи керування, за збереження основних технічних характеристик підйомника, які не спричиняють підвищення, перерозподілу інтенсивності навантажень чи зменшення вантажної стійкості.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Н А К А З Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (Положення, розд.2) 08.12.2003 N 232 (z1262-03) ( Введено згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 230 (z1394-07) від 01.10.2007 )
Модернізація
- внесення змін у конструкцію ліфтів чи підйомників, які підвищують їх безпечність, технічний рівень і поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні, у тому числі заміна системи керування, за умови збереження основних технічних характеристик ліфта чи підйомника.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ Н А К А З Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (Правила, розд.4) 01.09.2008 N 190 (z0937-08)
Модернізація
- ремонтно-відновлювальні та реконструктивні роботи, що проводяться на теплосиловій установці, вартість яких перевищує 50% вартості нової установки тієї ж потужності та тієї ж технології або такі, що забезпечать продовження ресурсу роботи установки на термін не менше 100000 годин.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт (Технологічні нормативи, розд.2) 22.10.2008 N 541 (z1110-08)
Модернізація
- ремонтно-відновлювальні та реконструктивні роботи, що проводяться на теплосиловій установці, вартість яких перевищує 50% вартості нової установки тієї ж потужності та тієї ж технології, або такі, що забезпечать продовження ресурсу робо и теплосилової установки на термін не менше 50000 годин.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику (Технологічні нормативи, п.1.1) 13.10.2009 N 540 (z1023-09)
Модернізація
- удосконалення конструкції, яке забезпечує підвищення продуктивності об'єкта, що модернізується, сприяє розширенню його технологічних можливостей до рівня сучасних технічних і технологічних вимог, досягненню економії ресурсів, поліпшенн умов праці, поліпшенню якісних характеристик об'єкта (потужність, продуктивність, інше).
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних та газотранспортних підприємств (Порядок, п.1.3) 17.03.2011 N 358 (v0358227-11)
Модернізація
- комплекс робіт з поліпшення технічних та експлуатаційних характеристик наземних засобів РТЗ із зміною/заміною окремих складових елементів більш досконалими.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України (Правила, п.1.5) 08.05.2007 N 381 (z0705-07)
Модернізація
- удосконалення конструкції, яке забезпечує підвищення продуктивності об'єкта, що модернізується, сприяє розширенню його технологічних можливостей до рівня сучасних технічних і технологічних вимог, досягненню економії ресурсів, поліпшення умов праці, поліпшенню якісних характеристик об'єкта (потужність, продуктивність тощо).
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств (Порядок, п.1.3) 28.11.2011 № 2255 (z1502-11)
Модернізація
- внесення змін до конструкції обладнання канатної дороги, що перебуває в експлуатації, які підвищують її безпечність, технічний рівень, поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих застарілих і фізично зношених складових частин на нові (у тому числі заміна системи керування) за збереження основних технічних характеристик канатної дороги і які не спричиняють підвищення, перерозподілу або зміни інтенсивності навантажень.
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг (Правила, п.1.7) 22.01.2014 № 49 (z0264-14)
Модернізація
- модифікація, що проводиться з метою підвищення безпеки, поліпшення функціональних можливостей, надійності та/або техніко-економічних показників діючої системи (компонента), якщо виконання цих робіт потребує зміни затвердженої проектної, конструкторської та/або експлуатаційної документації.
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій (Вимоги, п.2) 22.07.2015 № 140 (z0954-15)

Модернізація

- внесення змін у конструкцію обладнання, яке перебуває в експлуатації, що підвищують його безпечність, технічний рівень і поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні, у тому числі заміна системи керування, впровадження пристроїв відеоконтролю та відеореєстрації вантажних операцій обладнання, пристроїв поточного контролю безпеки роботи обладнання, пристроїв сигналізації обладнання, за умови збереження основних технічних характеристик обладнання, і які не спричиняють підвищення, перерозподілу або зміни інтенсивності навантажень і зменшення вантажної або власної стійкості обладнання.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (Правила, розд.2, п.1) 19.01.2018 № 62 (z0244-18)