БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Оператор

Оператор

- суб'єкт господарювання, установчими документами якого передбачено випуск та проведення лотерей, який відповідає вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами, і який одержав ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (Ліцензійні умови, п.1.2) N 128/1037 (z1005-02) від 12.12.2002

Оператор

- суб'єкт господарювання, який здійснює обладнання і утримання майданчика для паркування.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Правил паркування транспортних засобів (Правила, п.4) від 3 грудня 2009 р. N 1342 (1342-2009-п) м.Київ

Оператор

- суб'єкт господарювання, який здійснює облаштування і утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів (далі - майданчик).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів (Порядок, g.2) від 2 березня 2010 р. N 258 (258-2010-п) м.Київ

Оператор

- посадова особа, яка обслуговує газове обладнання, спостерігає за його роботою та/або має право пробовідбору. Оператор повинен знати: вимоги правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються; конструктивні особливості й правила налагодження обслуговуваного обладнання; способи перевірки та усунення неполадок у роботі обладнання. До виконання робіт з підвищеною небезпекою робітники допускаються після попереднього спеціального навчання, перевірки знань та інструкт жу з питань охорони праці відповідно до вимог державних і галузевих нормативних актів з охорони праці.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Л И С Т Додаток до наказу Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи 17.01.2011 N 7 (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо відбору проб газів вуглеводневих скраплених для експертного дослідження при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів (розд.3) 17.01.2011 N 29/1-10.2/172-ЕП (v_172342-11)

Оператор

- особа або особи, задіяні у встановленні, роботі, керуванні, налагоджуванні, обслуговуванні, чищенні, ремонтуванні або транспортуванні машини.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин (Технічний регламент, п.2) від 30 січня 2013 р. № 62 (62-2013-п) м.Київ

Оператор

- юридична особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, виконує операційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей, та внесена Національним банком до Реєстру.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей (Положення про електронні гроші в Україні, п.1.3) 04.11.2010 N 481 (z1336-10)

Оператор

- самостійний суб'єкт господарювання, який на підставі договорів із залізницею і вантажовідправниками бере участь у процесі перевезення вантажів з використанням власного рухомого складу або орендованого в іншого власника, або яким він володіє на підставі сумісної діяльності, договору управління майном тощо.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил експлуатації власних вантажних вагонів (Правила, п.1.2) 29.01.2015 № 17 (z0168-15)

Оператор

- юридична особа, яка володіє фінансовими і технічними ресурсами, а також досвідом щодо здійснення діяльності з видобування вуглеводнів, їх промислової підготовки облаштування родовищ, капітального ремонту діючих об'єктів тощо. Оператора визначає користувач нафтогазоносними надрами.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ (Правила, розд.2) 15.03.2017 № 118 (z0692-17)

"Оператор"

- будь-яка фізична або юридична особа, що здійснює експлуатацію підприємства або установки або контролює їх роботу, або якій, у передбачених національним законодавством випадках, делеговано вирішальні економічні повноваження або повноваження з вироблення й ухвалення рішень щодо технологічного функціонування підприємства або установки.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2012/18/ЄС від 4 липня 2012 року про контроль загроз виникнення значних аварій, пов'язаних із використанням небезпечних речовин, та про внесення змін і подальше скасування Директиви Ради 96/82/ЄС (ст.3) м.Страсбург, 4 липня 2012 року ( див. текст (984_011-12) )