БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України

У цьому Порядку під особами, позбавленими свободи внаслідок збройної агресії проти України, розуміються:
військовополонені - особи, позбавлені свободи у зв'язку із захистом незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності України, які належать до складу органів сектору безпеки і оборони України та до однієї з категорій осіб, визначених Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими та I Додатковим протоколом, а також особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
заручники - громадяни України, які не беруть участі в бойових діях, перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни та позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, з явною або прихованою метою примушування України, інших держав, міжнародних організацій до дій або утримання від вчинення дій для заволодіння майном таких осіб та вчинення насильства над їх життям і особистістю, наругою над людською гідністю;
особи, позбавлені свободи з політичних мотивів, - громадяни України, позбавлені свободи державою-агресором, її органами, підрозділами і формуваннями, іншими утвореннями у зв'язку із вираженням такими особами поглядів, громадською або політичною діяльністю, що спрямовані на відстоювання територіальної цілісності, державного суверенітету та національної єдності України, а також якщо таке позбавлення свободи вчинено з порушенням фундаментальних гарантій, встановлених Конституцією України (254к/96-ВР) , Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) та Протоколами до неї, зокрема свободи думки, совісті та релігії, свободи слова та інформації, права на збори та об'єднання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення (Порядок здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, п.4) від 11 грудня 2019 р. № 1122 (1122-2019-п) м.Київ