БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Особистий кабінет

Особистий кабінет

- веб-сторінка Суб'єкта розкриття на веб-сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів, на якій містяться загальні відомості про Суб'єкта розкриття та його Інформація.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (Положення, п.5) 12.03.2013 № 311 (z0540-13)

Особистий кабінет

- розділ Веб-порталу, доступ до якого має тільки зареєстрований користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення, електронні заяви або звернення, подані до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, результати їх розгляду та інша інформація.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет (Порядок роботи веб-порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану", п.2) 09.07.2015 № 1187/5 (z0812-15)

Особистий кабінет

- особиста веб-сторінка Споживача на сайті Оператора ГРМ, що містить персоніфіковані дані Споживача та його об'єкта (об'єктів), статистичні дані про обсяги споживання природного газу, поточний стан розрахунків за цим Договором та іншу інформацію, а також передбачає обмін інформацією між Оператором ГРМ та Споживачем, у тому числі для передачі показань засобів вимірювальної техніки (лічильника газу) та/або формування звіту за спожитий природний газ чи рахунків. Адреса сторінки входу до особистого кабінету захищена логіном та паролем Споживача і надається Оператором ГРМ Споживачу особисто або в інший дозволений законодавством спосіб.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Типового договору розподілу природного газу (Типовий договір, п.1.4) 30.09.2015 № 2498 (z1384-15)

Особистий кабінет

- особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, пов'язану з виконанням Договору.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам (Типовий, п.1.4) 30.09.2015 № 2500 (z1386-15)

Ообистий кабінет

- особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, що пов'язана з виконанням Договору.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Типового договору постачання природного газу постачальником "останньої надії" (Типовий договір постачання природного газу постачальником "останньої надії", п.1.4) 30.09.2015 № 2501 (z1387-15)

Особистий кабінет

- розділ Єдиного державного порталу адміністративних послуг, доступ до якого має тільки зареєстрований суб'єкт господарювання, що авторизується за допомогою ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (логін та пароль), через який здійснюється подача декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства (далі - декларація), розміщується інформаційне повідомлення щодо її реєстрації та який використовується для інформаційної взаємодії між суб'єктом господарювання, адміністратором та відповідним дозвільним органом.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом (Порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, п.2) від 7 грудня 2016 р. № 922 (922-2016-п) м.Київ

Особистий кабінет

- складова частина ЕТС, яка дає змогу замовнику, оператору, учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до цього Порядку.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи "ProZorro.Продажі" (Порядок, розд.1, п.5) 19.07.2017 № 1143 (z1095-17)

Особистий кабінет

- розділ веб-сайту оператора, провайдера телекомунікацій, який використовується для реєстрації абонента та інформаційної взаємодії між оператором, провайдером телекомунікацій та абонентом.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі (Порядок, розд.1, п.3) 28.11.2017 № 607 (z0145-18)

Особистий кабінет

- складова частина електронної торгової системи, яка дає змогу органу приватизації/організатору аукціону, потенційному покупцю провадити діяльність в електронній торговій системі відповідно до цього Порядку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу (Порядок, п.2) від 10 травня 2018 р. № 432 (432-2018-п) м.Київ

Особистий кабінет

- складова частина електронної торгової системи, яка дає змогу організатору, користувачу та учаснику провадити діяльність в електронній торговій системі.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро реалізацію експериментального проекту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву (Порядок реалізації експериментального проекту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву, п.2) від 04 грудня 2019 р. № 985 (985-2019-п) м.Київ

Особистий кабінет

- складова частина електронної торгової системи, яка дозволяє учаснику електронного аукціону провадити діяльність у ній. Доступ до особистого кабінету здійснюється за допомогою особистих ідентифікаторів (логіну та пароля) учасника.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України (Порядок, п.5) 04 грудня 2019 р. № 1050 (1050-2019-п) м.Київ

Особистий кабінет

- розділ Порталу, в якому розміщується персоналізована інформація, необхідна для отримання та/або надання освітніх послуг у сфері професійного навчання, доступ до якого має тільки зареєстрований користувач, суб'єкт надання освітніх послуг у сфері професійного навчання, викладач (тренер).
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАКАЗПро затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання "Портал управління знаннями"(Положення, розд.1, п.3) 26.11.2019 № 209-19 (z1234-19)

Особистий кабінет

- складова частина електронної торгової системи, що надається оператором, яка дозволяє організатору, заявнику та учаснику провадити діяльність в електронній торговій системі відповідно до цього Порядку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів(Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів, п.2) від 23 жовтня 2019 р. № 1139 (1139-2019-п) м.Київ

Особистий кабінет

- складова частина електронної торгової системи, яка дає змогу гарантованому покупцю, суб'єкту господарювання, який має намір взяти участь у аукціоні, учаснику провадити діяльність в електронній торговій системі відповідно до вимог цього Порядку та надається оператором авторизованого електронного майданчика.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (Порядок проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, п.2) від 27 грудня 2019 р. № 1175 (1175-2019-п) м.Київ

Особистий кабінет

- частина електронної торгової системи, доступ до якої за допомогою особистих ідентифікаторів (логіна та пароля) має учасник або організатор аукціону для розміщення оголошень про проведення аукціону, повідомлень про результати його проведення та іншої інформації про аукціони.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини(Порядок реалізації експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу окремих партій необробленої деревини, п.2) від 4 грудня 2019 р. № 1178 (1178-2019-п) м.Київ

Особистий кабінет

- складова частина електронної торгової системи, яка дає змогу орендодавцю, балансоутримувачу, потенційному орендарю, уповноваженому органу управління, учаснику провадити діяльність в електронній торговій системі відповідно до цього Порядку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАДеякі питання оренди державного та комунального майна(Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, п.2) від 3 червня 2020 р. № 483 (483-2020-п) м.Київ

Особистий кабінет

- приватна складова е-кабінету, що створюється користувачем для забезпечення передбаченого Законом інформаційного обміну з Держфінмоніторингом, доступ до якого надається після проходження користувачем електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації чи кваліфікованого електронного підпису.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання організації фінансового моніторингу (Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, п.3) від 9 вересня 2020 р. № 850 (850-2020-п) м.Київ