БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Особливий період

Особливий період

- період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про оборону України (Стаття 1) м. Київ, 6 грудня 1991 року N 1932-XII (1932-12)

Особливий період

- період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст.1) м. Київ, 21 жовтня 1993 року N 3543-XІІ (3543-12)

Особливий період

- у значенні, визначеному в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (3543-12) . Для цілей цього Закону не відноситься до особливого періоду відбудовний період після закінчення воєнних дій.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони (ст.1) м. Київ, 12 травня 2016 року № 1356-VIII (1356-19)

Особливий період

- термін застосовується у значенні, визначеному у Законі України "Про оборону України" (1932-12) .
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (Правила, п.2) від 5 жовтня 1998 року N 1597 м.Київ (1597-98-п)

Особливий період

- період функціонування органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, органів місцевого самоврядування, органів управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони, а також галузей національної економіки, підприємств, установ та організацій, який настає з часу оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення до відома виконавців рішення стосовно прихованої мобілізації чи з часу введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду (Положення, п.1.3) 26.03.2004 N 134 (z0495-04)