БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Борг за активом

Борг за активом

- балансова вартість активу без урахування суми сформованого резерву; уцінки за цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки; дисконту та/або премії.
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ РІШЕННЯ Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються (Положення, розд.2, п.1) 24.03.2016 № 388 (z0606-16)

Борг за активом

- балансова вартість активу, визначена згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк) з бухгалтерського обліку, збільшена на суму сформованого за ним резерву, а також збільшена/зменшена на суму дисконту та/або уцінки/премії.
Для коштів на вимогу в інших банках та строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю, балансова вартість активу, крім зазначених вище коригувань, додатково має бути збільшена на суму пасивного залишку за рахунком з обліку нарахованих доходів.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (Положення, розд.1, п.5) 30.06.2016 № 351 (v0351500-16)

Борг за активом

- термін уживається в значенні, визначеному в Положенні № 351.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України (Положення,розд.1, п.4) 18.07.2019 № 97 (v0097500-19)