БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Підрядник

Підрядник

- спеціалізована будівельна організація, визначена замовником на підставі проведеного тендеру.
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді (п.2 Положення) від 17 травня 1999 року N 825 (825-99-п) м.Київ

Підрядник

- юридична особа, яка укладає договір підряду (контракт) на будівництво (проектування) об'єктів, відповідно до визначених у ньому умов виконує передбачені договором підряду (контрактом) роботи і передає їх замовникові.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об'єктів житла (ПОЛОЖЕННЯ, п.2.) від 31 січня 2000 р. N 168 (168-2000-п) Київ

Підрядник

- спеціалізована будівельна організація, яка визначається замовником відповідно до законодавства для проведення робіт, пов'язаних з будівництвом (реконструкцією) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (Положення, п.2) від 29 травня 2001 р. N 584 (584-2001-п) м.Київ

Підрядник

- юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" (Положення, п.2) N 205 (z0433-01) від 28.04.2001 м.Київ

Підрядник

- сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об'єкт будівництва), передбачені договором підряду.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (Загальні умови, п.3) від 1 серпня 2005 р. N 668 (668-2005-п) м.Київ

Підрядник

- суб'єкт державного сектору, який укладає будівельний контракт та виконує передбачені цим контрактом роботи і передає їх замовникові.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 "Будівельні контракти", п.3) 29.12.2011 № 1798 (z0120-12)

Підрядник

- виробнича одиниця, що виконує визначені завдання, такі як здійснення частини виробничого процесу або навіть усього виробничого процесу, надання послуг із залучення робочої сили або забезпечення допоміжної діяльності, на основі договірних відносин із замовником. У NACE види діяльності, здійснювані підрядником, виконуються "за винагороду або на контрактній основі". В цьому контексті також використовується термін субпідрядник.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності (Методологічні основи, п.80) 23.12.2011 № 396 (v0396832-11)

Підрядник

- юридична особа будь-якої форми власності, що уклала із замовником договір підряду про виконання дорожніх робіт.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування (Вимоги, п.3) від 28 грудня 2016 р. № 1065 (1065-2016-п) м.Київ

Підрядник

- сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об'єкт будівництва), передбачені договором підряду.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (Мінімальні вимоги, розд.1, п.5) 23.06.2017 № 1050 (z1111-17)

Підрядник

- будь-яка фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, що виконує роботи замовнику згідно з договором.
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Примірна методика, розд.1, п.2) 18.02.2020 № 275 (v0275915-20)

"Підрядник"

- організація, яка отримує замовлення в рамках контракту.
УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про взаємний захист таємної інформації (ст.1) м.Київ, 7 жовтня 1999 року (див. текст) (860_602) УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємну охорону секретної інформації (ст.1) м.Москва, 2 грудня 2000 року (див. текст) (643_145)