БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Портфельні інвестиції

Портфельні інвестиції
- господарські операції, що передбачають купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку або біржовому товарному ринку.
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.14) м. Київ, 2 грудня 2010 року N 2755-VІ (2755-17)

Портфельні інвестиції

- валютна операція, що передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому ринку.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон (Інструкція, розд.1) N 122 (z0259-99) від 16.03.99 м.Київ
Компонент "портфельні інвестиції" фінансового рахунку включає операції з акціями, іншими цінними паперами та похідними фінансовими інструментами, за винятком тих випадків, коли ці операції належать до прямих інвестицій чи резервних активів. Характерною рисою цих інструментів є те, що вони можуть вільно обертатися на фінансовому ринку.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Доповнення N 16 до Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України (ч.3, Інструкція до форми N 1-ПБ, Розд. Портфельні інвестиції) N 433 (z0694-99) від 01.09.99 р.
До портфельних інвестицій належать цінні папери, що дають право на участь у капіталі, боргові цінні папери - облігації та інші довгострокові боргові цінні папери, інструменти грошового ринку та похідні фінансові інструменти.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Тимчасової методики комплексної оцінки обсягів непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України (Тимчасова методика, розд.4) 05.05.2008 N 149 (v0149665-08)

Портфельні інвестиції

– інвестиції, здійснені підприємствомнерезидентом у вигляді цінних паперів, майна, майнових прав та інших видів інвестицій, частка яких складає до 10 % у статутному капіталі підприємстварезидента.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності (Методологічні положення, розд.2) 03.10.2014 № 284 (v0284832-14)