БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Представництва

 
 
Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.95) м.Київ, 16 січня 2003 року N 435-ІV (435-15) (Цивільний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року)
 
Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.237) м.Київ, 16 січня 2003 року N 435-ІV (435-15) (Цивільний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року)
 
Представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов'язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов'язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про адвокатуру та адвокатську діяльність (ст.1) м. Київ, 5 липня 2012 року № 5076-VІ (див. текст) (5076-17)
 
 
Представництва - акредитовані в Міністерстві закордонних справ України дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій, представництва інших іноземних організацій, яким надано митні пільги відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ Щодо митних пільг (Правила, п.1.1) N 09/09-2799-ЕП (v2799342-01) від 01.06.2001
 
Представництво - акредитоване в Міністерстві закордонних справ України дипломатичне представництво, консульська установа, представництво міжнародної організації, яким надано митні пільги відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України. ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами (Правила, п.1.1) N 491 (z0723-01) від 19.07.2001 м.Київ ПРЕДСТАВНИЦТВО - відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
Представництва наділяються майном юридичної особи, що її створила і діє на підставі затвердженого нею положення.
Керівник представництва призначається юридичною особою і діє на підставі виданої нею довіреності [2, ст. 95].
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ Н А К А З Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів (ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ. Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, розд.3) 28.05.2004 N 97 (v0097609-04)