БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Послуга інформаційного суспільства

«Послуга інформаційного суспільства» означає послугу, як її означено в пункті (Ь) статті 1(1) Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/1535.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (гл.1, ст.4) м.Брюссель, 27 квітня 2016 року ( див. текст (984_008-16) )