БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Радіоактивні відходи

радіоактивні відходи

- матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається (крім розділу XIII, де цей термін вживається у значенні відповідно до частини другої цієї статті);
ЗАКОН УКРАЇНИ Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку (ст.1) м.Київ, 8 лютого 1995 року N 39/95-ВР (39/95-ВР) ЗАКОН УКРАЇНИ Про поводження з радіоактивними відходами (ст.1) м. Київ, 30 червня 1995 року N 255/95-ВР (255/95-ВР)

Радіоактивні відходи (далі - РАВ)

- матеріальні об'єкти і субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує рівні, встановлені діючими нормативами, за умови, що використання цих об'єктів і субстанцій не передбачається. РАВ - особливий вид радіоактивних матеріалів (у будь-якому агрегатному стані), відносно яких:
установлено, що ні зараз, ні потім у майбутньому вони не можуть бути використані, або
ще нема остаточного рішення відносно того, яким чином ці матеріали можуть бути використані в рамках сучасних або створених у майбутньому технологічних процесів.
Довгоіснуючі - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю з боку органу державного регулювання досягається через триста років і більше після їхнього захоронення;
Короткоіснуючі - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю з боку органу державного регулювання досягається раніше, ніж через триста років після їхнього захоронення.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" (ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА, п.1.13) 02.02.2005 N 54 (z0552-05)

Радіоактивні відходи (РАВ)

- матеріальні об'єкти і субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує рівні, встановлені діючими нормативами, за умови, що використання цих об'єктів і субстанцій не передбачається.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ НОРМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000) (розд.АБРЕВІАТУРИ, ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ) 12.07.2000 N 116 (v0116488-00)
"Радіоактивні відходи" означають будь-який матеріал, що містить радіонукліди або забруднений ними, і використання якого не передбачається.
Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року г.Брюссель, 3 лютого 1992 р. (див. текст) (994_364)
"Радіоактивні відходи" означають радіоактивний матеріал у газоподібному, рідкому чи твердому стані, подальше використання якого не передбачається Стороною, що домовляється, чи фізичною або юридичною особою, чиє рішення визнає Сторона, що домовляється, і який контролюється в якості радіоактивних відходів в рамках положень законодавчого та регулюючого поля Сторони, що домовляється.
Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (ст.2) м.Відень, 5 вересня 1997 року (див. текст) (995_335)
"Радіоактивні відходи" означає радіоактивний матеріал у газоподібному, рідкому або твердому стані, для якого країни походження та призначення, або юридична чи фізична особа, рішення якої визнають ці країни, не передбачають жодного подальшого використання, і який орган регулювання контролює як радіоактивні відходи в межах законодавчих і регулятивних рамок країн походження та призначення.
ДИРЕКТИВА РАДИ 2006/117/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого палива (ст.5) м.Брюссель, 20 листопада 2006 року ( див. текст (984_005-06) )
"Радіоактивні відходи" означає радіоактивні матеріали у газоподібному, рідкому або твердому стані, що для них не передбачено або не розглядається можливість жодного подальшого використання державою-членом або юридичною чи фізичною особою, чиє рішення визнає держава-член, при чому компетентні регуляторні органи регулюють їх як радіоактивні відходи за законодавчими та регулятивними рамками держави-члена.
ДИРЕКТИВА РАДИ 2011/70/ЄВРАТОМ від 19 липня 2011 року про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами (ст.3) м.Брюссель, 19 липня 2011 року ( див. текст (984_004-11) )