БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Страта

Страта
- групування облікових одиниць та/або партій з однаковими фізичними та хімічними характеристиками (наприклад, ізотопним складом) з метою полегшення статистичного відбору проб. Бажаним кінцевим результатом стратифікації є досягнення результату, при якому облікові одиниці певної партії більш подібні одна до одної з точки зору визначення характеристик верифікаційних вимірювань та цілей гарантій з аналізу даних, ніж облікові одиниці в іншій страті. На практиці, страта може містити різнорідні матеріали до тих пір, поки оператор установки використовує один метод вимірювань, а інспектор - один метод верифікації (не обов'язково той же). Стратифікація спрощує верифікацію, роблячи можливим складання плану відбору проб, необхідних для перевірки балансу матеріалу та розрахунку його поточності (сігма МИГ). Оператор та МАГАТЕ повинні співробітничати в визначенні страти так, щоб це відповідало завданням стратифікації.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, englіsh-russіan-ukraіnіan НП 306.7.086-2004 (ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ) 08.06.2004 N 101 (v0101578-04)
Страта
- група окремих облікових одиниць, отримана в процесі стратифікації.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методичних вказівок щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів (Методичні вказівки, розд.1) 06.10.2005 N 113 (v0113578-05)

Страта

- внутрішньооднорідна за певною ознакою частина одиниць генеральної сукупності.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держстат)НАКАЗ Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників послуг(Методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників послуг, розд.2) 23.08.2019 № 285 (v0285832-19)