БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Страховий випадок

Страховий випадок

- подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про страхування (ст.8) м. Київ, 7 березня 1996 року N 85/96-ВР (85/96-ВР)

Страховий випадок

- це подія, через яку:
застраховані особи втратили заробітну плату (грошове забезпечення) або інші передбачені законодавством України доходи внаслідок втрати роботи з незалежних від них обставин та зареєстровані в установленому порядку як безробітні, готові та здатні приступити до підходящої роботи і дійсно шукають роботу;
застраховані особи опинилися в стані часткового безробіття.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, стаття 1) від 2 березня 2000 року N 1533-III (1533-14) м. Київ

Страховий випадок

- подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ст.11) м. Київ, 14 січня 1998 року N 16/98-ВР (16/98-ВР)
Страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну потерпілого.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ст.6) м.Київ, 1 липня 2004 року N 1961-ІV (1961-15)
Страховим випадком є настання певної події, передбаченої договором страхування відповідно до положень цього Закону, внаслідок якої відбулася загибель (втрата, пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибель (недобір, недоотримання) застрахованого урожаю, продукції бджільництва, загибель (втрата, вимушений забій, травматичне пошкодження або захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику.
Не вважається страховим випадком втрата сільськогосподарської продукції внаслідок:
подій, не передбачених договором страхування;
навмисних дій страхувальника;
грубих порушень страхувальником агротехнічних, санітарних, ветеринарних або інших вимог, що виявляється в невиконанні страхувальником умов договору страхування щодо строків (термінів) проведення належних заходів згідно з узгодженою при страхуванні технологічною картою, якою обумовлено дотримання визначених агротехнічних правил та вимог агротехніки стосовно застрахованої культури, санітарних, ветеринарних або інших вимог, щодо здійснення сільськогосподарських робіт, передбачених договором страхування, визначених у стандартних страхових продуктах.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (ст.6) м. Київ, 9 лютого 2012 року № 4391-VІ (4391-17)

Страховий випадок

- це подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (Порядок, п.7) від 29 березня 2002 р. N 402 (402-2002-п) м.Київ

Страховий випадок

- будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.
Усі майнові претензії чи позови щодо збитків, завданих однією подією, вважаються одним страховим випадком.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів (Порядок, п.5) від 1 червня 2002 р. N 733 (733-2002-п) м.Київ

Страховий випадок

- це подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (Порядок, п.4) від 9 липня 2002 р. N 944 (944-2002-п) м.Київ

Страховий випадок

- це подія, що сталася під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, внаслідок якої заподіяно шкоду здоров'ю фізичних осіб, власності будь-яких суб'єктів, навколишньому природному середовищу і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника стосовно відшкодування ним цієї шкоди.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів (Порядок і правила, п.6) від 19 серпня 2002 р. N 1219 (1219-2002-п) м.Київ
Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов'язкового страхування, внаслідок чого виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру (Порядок, п.5) від 16 листопада 2002 р. N 1788 (1788-2002-п) м.Київ

Страховий випадок

- подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику.
КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВИЛА добровільного страхування транспортних засобів /КАСКО/ (розд. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПРАВИЛАХ) N 19-1 (v19-1287-97) від 25.03.1997
Страховим випадком є подія, передбачена договором обов'язкового страхування, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків (Порядок, п.5) від 23 квітня 2003 р. N 590 (590-2003-п) м.Київ

Страховий випадок

- набрання законної сили судовим рішенням щодо відшкодування ядерної шкоди або укладення договору про відшкодування ядерної шкоди, стороною якого є страховик.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду (Порядок, п.8) від 23 червня 2003 р. N 953 (953-2003-п) м.Київ

Страховий випадок

- це подія, унаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором, та/або подія, яка призводить до регламентних виплат з централізованих резервних фондів МТСБУ.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика (Порядок, п.2) 23.02.2006 N 5417 (z0259-06)

Страховий випадок

- настання певної події, внаслідок якої відбувається загибель застрахованих площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур в період перезимівлі (на всій або частині площі посіву) під впливом страхових ризиків, що сталися в період дії Договору.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (Умови страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), п.1.3) 30.10.2012 № 1968 (z1970-12)

Страховий випадок

- подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" щодо здійснення виплати страхового відшкодування страхувальнику.
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження положень про правила страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та перестрахування приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" (Положення про правила страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", п.4.2) 03.03.2020 № 386 (v0386915-20)