БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Система забезпечення якості

Сукупність процедур та підсистем, що підтримують забезпечення якості в організації. Система забезпечення якості охоплює статистичні продукти (інформацію) та процеси, за допомогою яких виробляється продукція, а також організаційне середовище, в якому здійснюються ці процеси. Відмінною ознакою Системи забезпечення якості є те, що вона створює загальні методологічні та організаційні межі для забезпечення якості у практиці статистичної діяльності, які зазвичай стосуються цілої низки обстежень та статистичних процесів або статистичної програми загалом, а не лише окремих обстежень чи процесів. Тобто Система забезпечення якості охоплює усі аспекти збирання й обробки даних, а також виробництва та поширення статистичної продукції, а не окремі їхні аспекти, і, як правило, містить у собі певний стандарт, відповідно до якого можливо здійснювати оцінку якості.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держстат)НАКАЗ Про затвердження Глосарія термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики (Глосарій) 30.12.2020 № 367 (v0367832-20)