БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Ядерна аварія

Ядерна аварія

- аварія на ядерній установці, що пов'язана: з утворенням критичної маси і виникненням самопідтримуючої ланцюгової реакції при переробці, перевезенні і зберіганні ядерно-небезпечного матеріалу, що здатний до розщеплення, з пошкодженням ядерної установки, її елементів, що містять ядерне паливо, та/або виходом радіоактивних речовин або іонізуючого випромінювання вище встановлених лімітів через порушення контролю і управління ланцюговою ядерною реакцією і тепловідводу від елементів, що містять ядерне паливо, а також у зв'язку з утворенням критичної маси при перевантаженні палива.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, englіsh-russіan-ukraіnіan НП 306.7.086-2004 (ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ) 08.06.2004 N 101 (v0101578-04)

Ядерна аварія

- аварія, пов'язана з пошкодженням твелів, яке перевищує встановлені межі безпечної експлуатації, яка викликана ядерно-фізичними процесами внаслідок:
порушенням контролю і управління ланцюговою реакцією поділу в активній зоні;
утворенням критичної маси під час перевантаження, транспортування і зберігання твелів.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій (Загальні положення, розд.2) 19.11.2007 N 162 (z0056-08)

Ядерна аварія

- аварія, пов'язана з виходом іонізуючого випромінювання за встановлені межі безпечної експлуатації внаслідок виникнення СЛР та викликана пошкодженням обладнання з ЯМ (готової продукції) і/або ядерно-фізичними процесами внаслідок утворе ня критичної маси під час виготовлення ядерного палива, транспортування і зберігання ЯМ та готової продукції.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Загальних положень безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива (Загальні положення, п.7) 06.09.2010 N 112 (z1082-10)