БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Тісно пов'язані особи

"Тісно пов'язані особи" означає:
(a) чоловіка/дружину чи партнера/партнерку, яких вважають еквівалентними чоловіку/дружині згідно з положеннями національного права;
(b) дитину на утриманні згідно з положеннями національного права;
(c) родича, який проживає в тому самому домогосподарстві протягом щонайменше одного року на дату відповідної транзакції; або
(d) юридичну особу, траст або партнерство, управлінські функції в яких належать особі, що виконує управлінські функції, або особі, зазначеній у пунктах (a), (b) або (c), або які є прямо чи опосередковано підконтрольними такій особі, або які створені на користь такої особи або господарські інтереси яких є значною мірою еквівалентними інтересам такої особи.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку (Регламент про зловживання на ринку) і скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2003/6/ЄС та директив Комісії 2003/124/ЄС, 2003/125/ЄС та 2004/72/ЄС (ст.3) 16.05.2014 ( див. текст (984_024-14) )