БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Юридична особа

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( ст.80) м.Київ, 16 січня 2003 року N 435-ІV (435-15)

Юридична особа

- організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, і яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ Н А К А З Про затвердження Положення про порядок визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту) (Положення, п.1.3) 05.05.2004 N 70 (v0070299-04)

ЮРИДИЧНА ОСОБА

- організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна.
Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
Юридична особа може бути створена шляхом примусового поділу (виділу) у випадках, встановлених законом [2, ст. 80, 81].
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ Н А К А З Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів (ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ. Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, розд.2) 28.05.2004 N 97 (v0097609-04)

Юридична особа

- підприємство (організація), що є за законом носієм цивільних прав і обов'язків, володіє відокремленим майном, від власного імені набуває майнові та особисті нематеріальні права і виконує обов'язки, є позивачем або відповідачем у суді (господарському суді).
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств (розд.2) 28.07.2006 (див. текст) (n0005626-06)

Юридична особа

- організація, створена і зареєстрована у порядку, встановленому законодавством. Юридична особа не є статистичною одиницею, проте вона завжди є правовою основою для побудови статистичної одиниці "підприємство".
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств (Положення, п.1.3) 16.12.2009 N 481 (v0481202-09)

Юридична особа

- організація, створена й зареєстрована в установленому законодавством порядку.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств (Методологічні положення, розд.2) 10.12.2010 N 502 (v0502832-10)

Юридична особа

- організація, створена і зареєстрована у встановленому законодавством порядку.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо стану тваринництва (Методологічні положення, розд.2) 31.03.2011 N 75 (v0075832-11)

Юридична особа

- організація, створена й зареєстрована в установленому законом порядку. Юридична особа не є статистичною одиницею, проте вона завжди є правовою основою для побудови статистичної одиниці "підприємство".
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати" (Методологічні положення, розд. Визначення термінів і основних понять) 20.10.2011 N 264 (v0264832-11)

Юридична особа

- організація, створена і зареєстрована в порядку, встановленому законодавством.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо використання палива та енергії (Методологічні положення, розд.2) 03.10.2011 № 250 (v0250832-11)

Юридична особа

- організація, створена й зареєстрована у встановленому законом порядку.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо ведення лісогосподарської діяльності (Методологічні положення, розд.2) 20.12.2011 № 357 (v0357832-11)

Юридична особа

- організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства (Методологічні положення, розд.2) 20.12.2011 № 358 (v0358832-11)

Юридична особа

- будь-яка юридична особа, створена і зареєстрована в установленому законодавством України порядку, яка не містить ознак банку чи фінансової установи і здійснює свою діяльність згідно із законодавством України та установчими документами.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (Положення, розд.1, п.4) 24.12.2015 № 926 (v0926500-15)
"Юридична особа" означає будь-яку особу, яка має такий статус відповідно до чинного національного законодавства, крім держав або інших державних органів, що здійснюють повноваження держави, та крім публічних міжнародних організацій.
АКТ РАДИ від 19 червня 1997 року про укладення Другого протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств ( ст.1) м.Люксембург, 19 червня 1997 року ( див. текст (984_002-97) )
Термін "юридична особа" означає будь-які організації, зареєстровані чи засновані або інакше належним чином організовані відповідно до законодавства будь-якої з Договірних Сторін, включаючи компанії, асоціації, партнерства, корпорації та інші.
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Ємен про сприяння та взаємний захист інвестицій ( ст.1) м.Київ, 19 лютого 2001 року (див. текст) (887_006)
Термін "юридична особа" означає по відношенню до кожної Договірної Держави будь-яку установу, засновану та визнану як юридична особа відповідно до законів цієї Держави, такі як громадські та приватні компанії, корпорації, ділові асоціації, уповноважені органи, партнерства, фундації, фірми, інституції, установи, агентства, фонди розвитку, підприємства, кооперативи та організації або інші подібні установи незалежно від того, обмежені чи ні їхні зобов'язання.
Угода між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про сприяння та захист інвестицій ( ст.1) м.Абу-Дабі 22 січня 2003 р. (див. текст) (784_002)
"Юридична особа" означає будь-який суб'єкт, який має такий статус відповідно до застосовного національного права, за винятком держав або інших публічних органів, що виконують функції держави, та публічних міжнародних організацій.
РАМКОВЕ РІШЕННЯ 2005/212/ЮВС від 24 лютого 2005 року про конфіскацію доходів, засобів і власності, одержаних злочинним шляхом ( ст.1) м.Брюссеь, 24 лютого 2005 року ( див. текст (984_005-05) )
Термін "Юридична особа" означає будь-яку організацію, включаючи корпорацію, фірму, асоціацію чи партнерство.
Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про взаємне сприяння та захист інвестицій ( ст.1) м.Київ, 24 листопада 2010 року (див. текст) (376_045)

'Юридична особа'

- суб'єкт зі статусом юридичної особи відповідно до застосовного законодавства, крім держав або публічних органів, які здійснюють повноваження держави, та публічних міжнародних організацій.
ДИРЕКТИВА (ЄС) 2017/1371 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 5 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством, спрямованим проти фінансових інтересів Союзу, кримінально-правовими засобами( ст.2) м.Страсбург, 5 липня 2017 року ( див. текст (984_008-17) )
Юридична особа означає будь-який суб'єкт господарювання, заснований або утворений відповідно до чинного законодавства, незалежно від того чи його метою є отримання прибутку чи ні, перебуває у приватній власності чи державній, або під її контролем, включаючи будь-яку корпорацію, траст, партнерство, індивідуальну підприємницьку діяльність, спільне підприємство, асоціацію чи подібну організацію.
УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ (ст. 1. 2) м. Єрусалим, 21 січня 2019 року ( див. текст (376_001-19) )
"Юридична особа" означає будь-яку юридичну особу, яку належним чином засновано або створено згідно з відповідним законодавством з метою отримання прибутку або з іншою метою та яка перебуває у приватній чи державній власності, зокрема будь-яку корпорацію, траст, підприємство, спільне підприємство, індивідуальне приватне підприємство або асоціацію.
УГОДА ПРО ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ І СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА СПОЛУЧЕНИМ КОРОЛІВСТВОМ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ( ст.82) м.Лондон, 8 жовтня 2020 року ( див. текст (826_001-20) )