БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Якість

Якість

- сукупність характеристик продукції (процесу, послуги), які стосуються її здатності задовольнити встановлені і передбачені потреби.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил сертифікації виробництва авіаційної техніки (розділи F, G частини 21 Авіаційних правил України "Процедури сертифікації авіаційної техніки") (Правила, п.1.5) N 703 (z0010-01) від 14.12.2000 м.Київ

Якість

- ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методики з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок (Методика, розд. Терміни та визначення) 30.06.2004 N 113 (v0113578-04)

Якість

- сукупність характеристик продукції або послуги, що стосуються її здатності задовольнити встановлені і передбачувані потреби.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів (Правила, п.2) 20.09.2005 N 684 (z1545-05)

Якість

- стан безпеки ДІВ та рівень радіаційного захисту персоналу і пацієнтів, що відповідає вимогам законодавства, нормам та правилам з ядерної та радіаційної безпеки.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Вимог до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання (Вимоги, п.1.2) 03.10.2008 N 166 (z1054-08)

Якість

- сукупність характеристик продукції або послуги, що стосуються її здатності задовольнити встановлені та передбачувані відповідно до її призначення потреби.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1 (Правила, п.1.3) 05.07.2010 N 430 (z0558-10)

Якість

- ступінь, з якою сукупність власних характеристик виконує вимоги.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Обслуговування аеронавігаційною інформацією" (Авіаційні правила України, розд.1, п.4) 13.05.2019 № 582 (z0760-19)
Ступінь, у який набір притаманних об'єкту характеристик задовольняє встановленим вимогам. Якість є багатогранною концепцією. Наріжним каменем загальної системи якості європейської статистичної системи є Кодекс діяльності європейської статистики (European Statistics Code of Practice), який базується на 16 Принципах, що охоплюють інституційне середовище, статистичні процеси та статистичну продукцію. Для статистичної продукції Кодекс діяльності європейської статистики виокремлює п'ять узагальнюючих принципів, які вичерпно описують вимоги до якості статистичної інформації, а саме: відповідність; точність; своєчасність і пунктуальність; доступність та чіткість; порівнянність і узгодженість.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держстат)НАКАЗ Про затвердження Глосарія термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики (Глосарій) 30.12.2020 № 367 (v0367832-20)