БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Деактивована вогнепальна зброя

"Деактивована вогнепальна зброя" означає вогнепальну зброю, приведену до стану, який повністю виключає можливість її використання за призначенням, шляхом деактивації, що забезпечує повну непридатність основних частин вогнепальної зброї та відсутність можливості їх від'єднати, замінити чи модифікувати у такий спосіб, що дозволив би будь-яким чином знову активувати вогнепальну зброю.
ДИРЕКТИВА РАДИ від 18 червня 1991 року про контроль за придбанням зброї та володінням нею (91/477/ЄЕС) ( ст.1) 18 червня 1991 року ( див. текст (994_a62) )
"Деактивована вогнепальна зброя" означає предмети, які в іншому випадку відповідають означенню вогнепальної зброї, приведені до стану, який повністю виключає їх використання за призначенням шляхом деактивації, що забезпечує, щоб усі основні складові частини вогнепальної зброї були приведені в повну непридатність і щоб їх неможливо було від'єднати, замінити чи модифікувати так, щоб це дозволило будь-яким чином знову активувати вогнепальну зброю.
Держави-члени повинні передбачити механізми для того, щоб ці заходи деактивації були верифіковані компетентним органом. Держави-члени в контексті такої верифікації повинні передбачити видачу сертифіката або запису, що підтверджує факт деактивації вогнепальної зброї, або нанесення на такій вогнепальній зброї чітко видимого спеціального марковання.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 258/2012 від 14 березня 2012 року про імплементацію статті 10 Протоколу ООН проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Протокол ООН про вогнепальну зброю), та про встановлення дозволів на експорт і заходів щодо імпорту та транзиту вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї ( ст.2) м.Страсбург, 14 березня 2012 року ( див. текст (984_005-12) )