БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
 
                ІНШЕ
 
------------------------------------------------------------------- 
 Перелік            | Документ, яким затверджено перелік 
------------------------------------------------------------------- 
Перелік платних соціальних   | Постанова КМУ N 12 від 14.01.2004
послуг              |
-------------------------------------------------------------------
Перелік посад льотного складу  | Наказ Міністра оборони N 9 від
авіації Збройних Сил України,  | 12.01.2004 ( z0103-04 ) (z0103-04)
        
військова служба на яких     |
зараховується до вислуги     |    
років для призначення пенсії на |
пільгових умовах         | 
-------------------------------------------------------------------
Єдині річні норми нальоту годин | Наказ Міністра оборони N 9 від
для нарахування вислуги років на | 12.01.2004 ( z0104-04 ) (z0104-04)
    
пенсію на пільгових умовах    |
льотному складу авіації Збройних | 
Сил України           |
-------------------------------------------------------------------
Коефіцієнти коригування показів | Наказ Mіністерства палива та 
побутових лічильників газу    | енергетики України N 116 від
                 | 26.02.2004 ( z0346-04 ) (z0346-04)
    
-------------------------------------------------------------------
Перелік суб'єктів космічної   | Постанова Кабінету Міністрів
діяльності, що звільняються   | України від 31 березня 2004 р. 
від сплати земельного податку в | N 412 ( 412-2004-п ) (412-2004-п)
    
2004 році            |
-------------------------------------------------------------------
Квота імміграції на 2004 рік   | Розпорядження Кабінету Міністрів 
                 | України від від 31 березня 2004 р.
                 | N 188-р ( 188-2004-р ) (188-2004-р)
    
-------------------------------------------------------------------
Такси на деревину лісових порід, | Постанова Кабінету Міністрів
що відпускається на пні, і на  | України від 20 січня 1997 р. N 44
живицю              | ( 44-97-п ) (44-97-п)
    
-------------------------------------------------------------------
Типові норми належності     | Наказ МНС України N 151 від
вогнегасників          | 02.04.2004 ( z0554-04 ) (z0554-04)
    
-------------------------------------------------------------------
Перелік видів діяльності, що   | Постанова Кабінету Міністрів
належать до природоохоронних   | N 1147 від 17.09.1996 ( 1147-96-п ) (1147-96-п)
    
заходів             | 
-------------------------------------------------------------------
Перелік засобів загального    | Лист Державної митної служби
призначення, які дозволені для  | України N 41/16-24-2838-ЕП від 
забезпечення технічного захисту | 02.06.2004 ( v2838342-04 ) (v2838342-04)
    
інформації, необхідність охорони |
якої визначено законодавством  |
України             |
-------------------------------------------------------------------
Перелік товарів, які       | Наказ Міністерства транспорту
реалізуються з розносок і ручних | України N 105 від 
візків, та видів послуг у салонах| 18.02.2004 ( z0752-04 ) (z0752-04)
    
на залізничному, морському,   |
річковому та повітряному     |
транспорті, які надаються    |
без застосування реєстраторів  |
розрахункових операцій      |
з використанням розрахункових  |
книжок та книг обліку      | 
розрахункових операцій      |
-------------------------------------------------------------------
Максимальна гранична норма    | Наказ Міністерства освіти та 
накладних витрат при визначенні | науки, Міністерства фінансів,
кошторисної вартості наукових, | Міністерства з питань економіки 
науково-дослідних та      | та європейської інтеграції 
дослідно-конструкторських робіт, | N 278/250/128 від 06.04.2004
які виконуються за рахунок  | ( z0779-04 ) (z0779-04)
    
бюджетних коштів        |
-------------------------------------------------------------------
Ліміти використання водних живих | Наказ Мінекоресурсів України 
ресурсів загальнодержавного   | N 170 від 19.12.2003 ( z1267-03 ) (z1267-03)
     
значення в Азовському та Чорному | 
морях у 2004 році        | 
-------------------------------------------------------------------
Перелік напрямів та       | Постанова КМУ 
спеціальностей, за якими     | N 507 від 24.05.1997 ( 507-97-п ) (507-97-п)
     
здійснюється підготовка фахівців | 
за відповідними освітньо-    |
кваліфікаційними рівнями     | 
-------------------------------------------------------------------
Розмір компенсаційних      | Наказ Міністерства праці та 
виплат інвалідам на бензин,   | соціальної політики N 137 від 
ремонт, технічне обслуговування | 16.06.2004 ( z0873-04 ) (z0873-04)
    
автомобілів та на транспортне  |
обслуговування          | 
-------------------------------------------------------------------  
Перелік типів технологічних   | Наказ Держнаглядохоронпраці 
транспортних засобів, що     | N 163 від 01.07.2004
підлягають реєстрації та обліку | ( z0888-04 ) (z0888-04)
    
територіальними органами     |
Держнаглядохоронпраці      | 
-------------------------------------------------------------------
Категорії суб'єктів господарської| Наказ Міністерства економіки та 
діяльності, що надають     | з питань європейської інтеграції
фотопослуги населенню      | N 255 від 07.07.2004 ( z0923-04 ) (z0923-04)
    
                 | 
-------------------------------------------------------------------
Тарифи на оплату послуг,     | Наказ Державного комітету зв'язку 
пов'язаних з виплатою і доставкою| зв'язку та інформатизації України
державних пенсій та грошової   | N 166 від 22.07.2004 ( z0976-04 ) (z0976-04)
    
допомоги             | 
-------------------------------------------------------------------
Розмір доплати за окремі види  | Постанова КМУ 
педагогічної діяльності     | від 25.08.2004 р. N 1096 
(у співвідношенні до тарифної  | ( 1096-2004-п ) (1096-2004-п)
    )
ставки)             | 
------------------------------------------------------------------- 
НЕОБХІДНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК  | Наказ Держжитлокомунгоспу
окремих видів ритуальних послуг | України 19.11.2003 N 193 
                 | ( z1111-04 ) (z1111-04)
    
                 | 
-------------------------------------------------------------------
ТИПОВІ НОРМАТИВИ оснащення    | Наказ Міністерства України
центру соціально-психологічної  | у справах сім'ї, дітей 
реабілітації дітей        | та молоді
                 | 24.09.2004 N 471 ( z1294-04 ) (z1294-04)
    
-------------------------------------------------------------------
ВИДИ ТА НОРМИ забезпечення    | Наказ Міністерства охорони
вогнепальною зброєю, пристроями | навколишнього природного
вітчизняного виробництва для   | середовища України
відстрілу патронів, споряджених | 12.10.2004 N 386( z1382-04 ) (z1382-04)
    
гумовими чи аналогічними за   |
своїми властивостями метальними | 
снарядами несмертельної дії,   |
та спеціальними засобами     | 
державних інспекторів з охорони |
навколишнього природного     |
середовища            |
------------------------------------------------------------------- 
Норми забезпечення форменим   | Державна судова адміністрація
одягом та спорядженням      | України
працівників служби судових    | НАКАЗ N 171/04 від 01.10.2004
розпорядників          | ( v71_0750-04 ) (v71_0750-04)
    
-------------------------------------------------------------------
Норми витрат на проведення    | Наказ Державного комітету
спортивних змагань та      | України з фізичної культури
навчально-тренувальних зборів  | і спорту 06.05.98 N 917
                 | ( z0456-98 ) (z0456-98)
    
------------------------------------------------------------------- 
Перелік закладів охорони здоров'я| Наказ Державного
кримінально-виконавчої системи  | департаменту України
                 | з питань виконання покарань
                 | 24.12.2004 N 247 ( z0142-05 ) (z0142-05)
    
------------------------------------------------------------------- 
Перелік видів спорту, що визнані | Наказ Державного
в Україні            | комітету молодіжної політики, 
                 | спорту і туризму України
                 | 07.02.2001 N 261 ( z0155-01 ) (z0155-01)
    
-------------------------------------------------------------------
Перелік спеціальностей та строки | Наказ Міністерства охорони
навчання в інтернатурі     | здоров'я України 
випускників медичних і      | 23.02.2005 N 81 ( z0291-05 ) (z0291-05)
    
фармацевтичних вищих навчальних | 
закладів, медичних факультетів  |
університетів          |
-------------------------------------------------------------------
Нормативи приживлюваності дерев | Наказ Державного комітету
і кущів при проведенні робіт   | України з питань житлово-
 з озеленення міст та      | комунального господарства
інших населених пунктів України | 25.02.2005 N 32 ( z0329-05 ) (z0329-05)
     
-------------------------------------------------------------------
Перелік посад прапорщиків    | Наказ Міністерства оборони
(мічманів), солдатів (матросів), | України 
сержантів, старшин, які проходять| 25.04.2005 N 242 ( z0481-05 ) (z0481-05)
    
військову службу за контрактом у | 
Збройних Силах України, за    |
якими встановлюється щомісячна  |
додаткова грошова винагорода   |
-------------------------------------------------------------------
Перелік закладів фізичної    | Наказ Міністерства України у 
культури і спорту, до яких    | справах молоді та спорту
застосовуються пільги з     | 21.04.2005 N 12 ( z0510-05 ) (z0510-05)
    
плати за землю в 2004 році    | 
-------------------------------------------------------------------
Норми оплати праці офіційних   | Наказ Вищої атестаційної комісії 
опонентів            | та Міністерства праці та 
                 | соціальної політики 
                 | 14.05.2005 N 595/10875 ( z0595-05 ) (z0595-05)
     
-------------------------------------------------------------------
Опосередкована вартість     | Лист Державний комітет України з 
спорудження житла в розрахунку  | будівництва та архітектури 
на один квадратний метр по    | N 7/8-412 13.05.2005 ( v-412509-05 ) (v-412509-05)
    
регіонах України         | 
-------------------------------------------------------------------
Індекс до розцінок для    | Наказ Міністерства будівництва та
обрахування розміру плати за   | архітектури та житлово-
видачу архітектурно-планувального| комунального господарства України 
завдання та технічних умов щодо | N 91 27.03.2006 ( z0377-06 ) (z0377-06)
     
інженерного забезпечення об'єкта |
архітектури           |
-------------------------------------------------------------------
Індекси зміни ринкової вартості | Лист Державний комітет України з 
будівельно-монтажних робіт та  | будівництва та архітектури 
продукції промислового      | N 7/8-413 13.05.2005 ( v-413509-05 ) (v-413509-05)
    
виробництва станом на 01.05.05  | 
-------------------------------------------------------------------     
Тарифи на послуги міжнародної  | Міністерство транспорту та зв'язку
прискореної пошти "EMS"     | України 
                 | Наказ N 142 від 25.05.2005 
                 | ( z0617-05 ) (z0617-05)
     
-------------------------------------------------------------------     
Збірник тарифів на роботи та   | Міністерство транспорту 
послуги, що надаються вантажо-  | України 
власникам морськими портами   | Наказ N 392 від 26.12.1995 
України             | ( z0476-95 ) (z0476-95)
     
-------------------------------------------------------------------
Переліки та форми документів, що | Вища атестаційна комісія України 
використовуються при  атестації | Наказ N 121 від 21.03.1997
наукових та науково-педагогічних | ( v0121330-97 ) (v0121330-97)
     
працівників           | 
-------------------------------------------------------------------
Нормативи збору за спеціальне  | Постанова Кабінету Міністрів 
водокористування         | 18 травня 1999 р. N 836
                 | ( 836-99-п ) (836-99-п)
     
-------------------------------------------------------------------
Перелік спеціальностей, за якими | Вища атестаційна комісія України 
проводяться захист дисертацій на | Наказ від 23.06.2005 N 377
здобуття наукових ступенів    | ( z0713-05 ) (z0713-05)
     
кандидата наук і доктора наук,  | 
присудження наукових ступенів  | 
і присвоєння вчених звань    | 
-------------------------------------------------------------------
Перелік посад прапорщиків та   | Наказ Міністерства 
солдатів, сержантів, старшин,  | транспорту та зв'язку
які проходять службу за     | України
контрактом та визначають     | 29.06.2005 N 341 
готовність Держспецтрансслужби  | ( z0743-05 ) (z0743-05)
     
до виконання основних завдань  |
за призначенням         |
-------------------------------------------------------------------
Перелік зон обслуговування    | Наказ Міністерства 
науково-дослідними установами  | юстиції України
судових експертиз Міністерства  | 09.08.2005 N 86/5
юстиції України, які проводять  | ( z0882-05 ) (z0882-05)
    
підготовку експертів       | 
-------------------------------------------------------------------
Перелік основних видів судових  | Наказ Міністерства 
експертиз та експертних     | юстиції України
спеціальностей, за якими     | 09.08.2005 N 86/5
присвоюється кваліфікація    | ( z0882-05 ) (z0882-05)
    
судового експерта фахівцям    |
науково-дослідних інститутів   |
судових експертиз Міністерства  |
юстиції України         |
-------------------------------------------------------------------
Перелік основних видів судових  | Наказ Міністерства 
експертиз та експертних     | юстиції України
спеціальностей, за якими     | 09.08.2005 N 86/5
присвоюється кваліфікація    | ( z0882-05 ) (z0882-05)
    
судового експерта фахівцям,   |
що не працюють у державних    |
спеціалізованих установах    |
-------------------------------------------------------------------       
Тарифи на перевезення пасажирів, | Наказ Міністерства
багажу та вантажобагажу     | транспорту та зв'язку
залізничним транспортом у    | 16.09.2005 N 559
міжнародному сполученні     | ( z1133-05 ) (z1133-05)
    
--------------------------------------------------------------------
Норми оплати праці експертів,  | Наказ Міністерства 
які залучаються для проведення  | праці та соціальної політики 
державної наукової та      | України 
науково-технічної експертизи, що| 22.09.2005 N 279
проводиться за рахунок коштів  | ( z1135-05 ) (z1135-05)
    
державного бюджету        |
-------------------------------------------------------------------
Нормативи розвитку та розміщення | Наказ Міністерства 
у містах і сільській місцевості | транспорту та зв'язку 
мережі об'єктів поштового зв'язку| України 
та поштових скриньок       | 28.10.2005 N 688
національного оператора     | ( z1381-05 ) (z1381-05)
    
поштового зв'язку        |
-------------------------------------------------------------------
Нормативи і нормативні строки  | Наказ Міністерства 
пересилання поштових відправлень | транспорту та зв'язку 
та поштових переказів      | України 
                 | 14.11.2005 N 759
                 | ( z1435-05 ) (z1435-05)
    
--------------------------------------------------------------------
Граничні показники вартості   | Постанова КМУ 
твердого палива і скрапленого  | від 9 березня 2006 р. N 267
газу, у межах яких встановлюються| ( 267-2006-п ) (267-2006-п)
    
відповідно до яких у 2006 році  | 
населенню надаються пільги і   | 
житлові субсидії готівкою для  | 
відшкодування          |
витрат на їх придбання      |
--------------------------------------------------------------------
Норми харчування         | Постанова КМУ
військовослужбовців Збройних Сил,| від 29 березня 2002 р. N 426 
інших військових формувань та  | ( 426-2002-п ) (426-2002-п)
    
осіб рядового, начальницького  |
складу, органів і підрозділів  |
цивільного захисту        |
---------------------------------------------------------------------
Перелік послуг, що належать до  | Постанова КМУ
побутових і підлягають      | від 27.04.1998 N 576 
патентуванню           | ( 576-98-п ) (576-98-п)
    
---------------------------------------------------------------------
Основні нормативи туристсько-  | Наказ Міністерство освіти і 
спортивних походів        | науки України від 24.03.2006  
                 | N 237 ( z0660-06 ) (z0660-06)
    
---------------------------------------------------------------------
Основні вимоги до віку та    | Наказ Міністерство освіти і 
кількісного складу учасників   | науки України від 24.03.2006  
туристсько-спортивних походів  | N 237 ( z0660-06 ) (z0660-06)
    
---------------------------------------------------------------------
Експлуатаційні норми середнього | Наказ Міністерства
ресурсу акумуляторних свинцевих | транспорту та зв'язку
стартерних батарей колісних   | України 
транспортних засобів і      | 20.05.2006 N 489
спеціальних машин, виконаних   | ( z0695-06 ) (z0695-06)
    
на колісних шасі         |
---------------------------------------------------------------------
Мінімально допустимий рівень   | постановою Кабінету Міністрів 
цін на молоко і вершки на 2006  | України від 24 липня 2006 р. 
рік               | N 1003 ( 1003-2006-п ) (1003-2006-п)
    
---------------------------------------------------------------------
Строк повернення тари, яка за  | постановою Кабінету Міністрів 
за умовами договору (контракту) | України від 27 липня 2006 р. 
є зворотна (заставна)      | N 1038 ( 1038-2006-п ) (1038-2006-п)
    
---------------------------------------------------------------------
Номенклатура провізорських    | Наказ Міністерства охорони 
спеціальностей          | України від 12.12.2006 N 818 
                 | ( z1367-06 ) (z1367-06)
    
----------------------------------------------------------------------
Перелік закладів охорони     |Постанова КМУ 
здоров'я, що здійснюють торгівлю |від 28.12.2000 N 1908
спиртом етиловим на медичні цілі |( 1908-2000-п ) (1908-2000-п)
    
та включаються до реєстру    |
----------------------------------------------------------------------                 
Розміри щомісячної додаткової  |Міністерство України з питань
грошової винагороди особам    |надзвичайних ситуацій та у
рядового і молодшого       |справах захисту населення від
начальницького складу, які    |наслідків Чорнобильської
проходять службу в МНС      |катастрофи 
                 |Наказ від 17.01.2007 N 11
                 | ( v0011666-07 ) (v0011666-07)
    
                 | 
---------------------------------|-------------------------------------
Перелік вибухових матеріалів   |Державний комітет України з 
промислового призначення,    |промислової безпеки, охорони 
допущених до постійного     |праці та гірничого нагляду
виробництва і застосування    |Наказ від 05.02.2007 N 21
                 | ( v0021641-07 ) (v0021641-07)
    
---------------------------------|--------------------------------------                 
Перелік провідних установ    |Вища Атестаційна Комісія
для експертизи дисертацій    |від 18.01.2007
(за спеціальностями)       | ( v08_3330-99 ) (v08_3330-99)
    
---------------------------------|-------------------------------------- 
Державні будівельні норми.    |Наказ Державного комітету 
Будинки та споруди навчальних  |містобудування і архітектури
закладів             |від 27.06.1996 N 117 ( v0117243-96 ) (v0117243-96)
    
---------------------------------|--------------------------------------
Державні будівельні норми.    |Наказ Державного комітету
Система містобудівної      |містобудування і архітектури та
документації           |житлової політики від 25.09.1997 N 164
                 | ( v0164241-97 ) (v0164241-97)
    
                 | 
---------------------------------|--------------------------------------                
Державні будівельні норми.    |Наказ Держбуду України              
Інженерне обладнання споруд,   |від 27.07.1999 N 179              
зовнішніх мереж. Визначення   | ( v0179241-99 ) (v0179241-99)
                 
розмірів земельних ділянок для  |               
об"єктів електричних мереж    |              
ДБН В.2.5-16-99         |        
---------------------------------|--------------------------------------
Державні будівельні норми.    | Наказ Держбуду України             
Житлові будинки для       | від 24.03.1992 N 37         
індивідуальних забудовників   | ( v0037481-92 ) (v0037481-92)
                 
України ДБН 79-92        |        
---------------------------------|-------------------------------------- 
Інструкція з забезпечення    | Наказ Державіаслужби 
заправлення повітряних суден   | від 14.06.2006 N 416
паливно-мастильними матеріалами і| ( v0416629-06 ) (v0416629-06)
    
технічними рідинами в      | 
підприємствах цивільного     |
авіаційного транспорту України  |
---------------------------------|--------------------------------------- 
Турисько-екскурсійне       | Від 01.01.1997
обслуговуванняю Класифікація   | ( n0003699-97 ) (n0003699-97)
    
готелів             | 
---------------------------------|----------------------------------------
Норми відведення земель для   | Державний комітет Ради Міністрів СРСР
аеропортів СН 457-74       | зпитань будівництва 
                 | від 16.01.1974 ( n0002400-74 ) (n0002400-74)
    
---------------------------------|-----------------------------------------   
Тарифи на перевезення пасажирів, | Міністерство транспорту та зв'язку 
багажу та вантажобагажу     | України від 19.12.2007 N 306 
залізничним транспортом у    | ( z0238-08 ) (z0238-08)
    
міжнародному сполученні     |
---------------------------------|------------------------------------------   
Національні стандарти України | Наказ Державного комітету України з 
                 | питань технічного регулювання та 
                 | споживчої політики від 04.03.2008 N 85 
                 | ( v0085609-08 ) (v0085609-08)
     
---------------------------------|------------------------------------------   
Норми отвода земель для     | Государственный комитет Совета 
магистральных трубопроводов   | Министров СССР по делам строительства 
СН 452-73            | от 30.03.1973 ( n0004400-73 ) (n0004400-73)
    
---------------------------------|------------------------------------------
Класифікація індивідуального   | Наказ Державного комітету статистики 
споживання за цілями (КІСЦ)   | України N 480 від 29.12.2007
                 | ( v0480202-07 ) (v0480202-07)
    
---------------------------------|-------------------------------------------
Норми безплатної видачі     | Наказ Державного комітету України з
спеціального одягу, спеціального | промислової безпеки, охорони праці 
взуття та інших засобів     | та гірничого нагляду N 57 від 25.03.2008 
індивідуального захисту     | ( z0313-08 ) (z0313-08)
    
працівникам авіаційного     | 
транспорту            |
---------------------------------|------------------------------------------- 
103 Збірник цін на проектні   | Державний комітет з цивільного
роботи для будівництва.     | будівництва та архітектури при
Розділ 40. Районне        | Держбуді СРСР 
планування, планування та    | N 103 от 31.08.1987 ( v0103400-87 ) (v0103400-87)
    
забудова населених пунктів    |
-----------------------------------------------------------------------------
Умови і вимоги безпеки      | Державний комітет ядерного
(ліцензійних умов)        | регулювання України
провадження діяльності з     | Наказ N 110 от 22.10.2002 
переробки, зберігання      | ( z0874-02 ) (z0874-02)
    
та захоронення радіоактивних   |
відходів             | 
(НП 306.5.04/2.060-2002)     |
------------------------------------------------------------------------------ 
Тарифи на перевезення пасажирів, | Міністерство транспорту та зв'язку
багажу і вантажобагажу      | України 
залізничним транспортом у    | Наказ N 533 от 13.05.2008
внутрішньому сполученні     | ( z0430-08 ) (z0430-08)
    
---------------------------------|--------------------------------------------
Граничні тарифи на універсальні | Національна комісія з питань
послуги поштового зв'язку    | регулювання зв'язку України
                 | Рішення N 1057 від 10.06.2008
                 | ( z0533-08 ) (z0533-08)
     
------------------------------------------------------------------------------
Тарифи на перевезення      | Наказ Міністерства транспорту 
пасажирів, багажу і вантажобагажу| та зв'язку України N 913 
залізничним транспортом у    | від 22.07.2008 ( z0672-08 ) (z0672-08)
    
внутрішньому сполученні     |
-------------------------------------------------------------------------------
Граничні тарифи на        | Рішення Національної комісії з питань 
загальнодоступні         | регулювання зв'язку України N 1058 
телекомунікаційні послуги    | від 10.06.2008 ( z0682-08 ) (z0682-08)
    
-------------------------------------------------------------------------------
Тарифи на перевезення пасажирів | Наказ Міністерства транспорту та зв'язку
та багажу залізничним      | України N 1037 від 18.08.2008
транспортом у міжнародному    | ( z0806-08 ) (z0806-08)
    
сполученні Схід-Захід      |  
-------------------------------------------------------------------------------
Перелік завдань (проектів)    | Розпорядження Кабінету Міністрів України
Національної програми      | N 1211-р від 27.08.2008 ( 1211-2008-р ) (1211-2008-р)
     
інформатизації ( 74/98-ВР ) (74/98-ВР)
       |
на 2008 рік, їх державних    |
замовників та обсяги       | 
фінансування           |
--------------------------------------------------------------------------------
Норми безплатної видачі     | Наказ Державного комітету України з 
спеціального одягу, спеціального | промислової безпеки, охорони праці та 
взуття та інших засобів     | гірничого нагляду N 184 від 21.08.2008
індивідуального захисту     | ( z0832-08 ) (z0832-08)
    
працівникам гірничодобувної   |
промисловості          | 
--------------------------------------------------------------------------------
Граничні тарифи на        | Рішення Національної комісії з питань
загальнодоступні         | регулювання зв'язку України N 1110 
телекомунікаційні послуги    | від 12.09.2008 ( z0872-08 ) (z0872-08)
    
Граничні тарифи на послуги    |
місцевого телефонного зв'язку  | 
----------------------------------------------------------------------------------
Перелік вибухових матеріалів   | Наказ Державного комітету України з промислової
промислового призначення,    | безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
допущених до постійного     | N 181 від 18.08.2008 ( v0181641-08 ) (v0181641-08)
    
виробництва і застосування    |
---------------------------------------------------------------------------------
Норми безплатної видачі     | Наказ Державного комітету України з               
спеціального одягу, спеціального | промислової безпеки, охорони праці
взуття та інших засобів     | та гірничого нагляду N 187 від 27.08.2008 
індивідуального захисту     | ( z0918-08 ) (z0918-08)
    
працівникам металургійної    |
промисловості          | 
----------------------------------------------------------------------------------
Перелік товарів із зазначенням  | Наказ Міністерства освіти і науки
їх кодів згідно з УКТЗЕД на які | N 787 від 29.08.2008 ( z0973-08 ) (z0973-08)
    
Державним департаментом     |
інтелектуальної власності    |
Міністерства освіти і науки   |
України видаються документи для |
здійснення митного контролю та  |
митного оформлення товарів і   |
транспортних засобів, що     |
переміщуються через митний    |
кордон України          |
-----------------------------------------------------------------------------------
Перелік захворювань, за наявності| Наказ Міністерства охорони здоров'я
яких особа не може бути     | України N 479 від 20.08.2008
усиновлювачем          | ( z1022-08 ) (z1022-08)
    
-----------------------------------------------------------------------------------
Розміри витрат на поховання   | Постанова Фонду соціального страхування від
потерпілого та пов'язаних з цим | нещасних випадків на виробництві та професійних 
ритуальних послуг (грн.)     | захворювань України N 45 від 03.10.2008 
                 | ( z1040-08 ) (z1040-08)
    
-----------------------------------------------------------------------------------
Перелік захворювань, які дають  |
право на усиновлення хворих   | Наказ Міністерства охорони здоров'я України 
дітей без дотримання строків   | N 510 від 02.09.2008 ( z1126-08 ) (z1126-08)
     
перебування на обліку в     |
Державному департаменті з    |
усиновлення та захисту прав   |
дитини при Міністерстві України |
у справах сім'ї, молоді та    |
спорту              |
-----------------------------------------------------------------------------------
Граничні тарифи на універсальні | Рішення Національної комісії з питань 
послуги поштового зв'язку    | регулювання зв'язку України N 1244 
                 | від 04.12.2008 ( z1208-08 ) (z1208-08)
    
-----------------------------------------------------------------------------------