МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.09.2019 № 511
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 грудня 2019 р.
за № 1209/34180

Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 (302-94-п) "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (із змінами), від 08 лютого 1994 року № 63 (63-94-п) "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", від 13 січня 1995 року № 16 (16-95-п) "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", від 20 серпня 2014 року № 413 (413-2014-п) "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення" (із змінами), від 10 липня 2019 року № 604 (604-2019-п) "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;
Інструкцію про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості.
2. Утворити комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій в Міністерстві оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, військовій частині А0515, командуваннях видів Збройних Сил України та оперативних командуваннях "Північ", "Південь", "Схід" та "Захід".
3. Правонаступниками комісій обласних та Київського міського військових комісаріатів є комісії:
Міністерства оборони України - стосовно осіб, визначених пунктами 1-18 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) ;
оперативних командувань "Північ", "Південь", "Схід" та "Захід" - стосовно осіб, визначених пунктом 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) .
4. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, начальнику Головного управління персоналу - заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України, Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, командиру військової частини А0515, керівникам структурних підрозділів служби персоналу командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань "Північ", "Південь", "Схід", "Захід", командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, повітряних командувань Повітряних Сил Збройних Сил України, військовим комісарам обласних та Київському міському військовому комісару (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) на підставі рішень, протоколів (витягів із протоколів) комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та рішень міжвідомчої комісії про визнання учасниками бойових дій організувати видачу громадянам посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій", листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості та ведення їх персонального обліку.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200 (z0531-15) "Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 531/26976 (із змінами).
6. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
А. Загороднюк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики України
Перший заступник Міністра
у справах ветеранів, тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України
Ю. Соколовська
А. Колумбет
Г. Осовий
Р. Іллічов
В. Добровольський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
30.09.2019 № 511
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 грудня 2019 р.
за № 1209/34180

ПОЛОЖЕННЯ

про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

1. Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісії) створюються в Міноборони, Генеральному штабі Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб), Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (далі - Адміністрація ДССТ), військовій частині А0515, командуваннях видів Збройних Сил України та оперативних командуваннях "Північ", "Південь", "Схід" та "Захід" (далі - оперативні командування).
2. До складу Комісії Міноборони входять:
голова Комісії - державний секретар Міноборони;
заступник голови Комісії - керівник структурного підрозділу апарату Міноборони, що виконує завдання з визначення засад військової кадрової політики, реалізації державної політики з питань управління персоналом у сфері державної служби;
члени Комісії - керівники структурних підрозділів апарату Міноборони, які виконують завдання щодо організації юридичного забезпечення, фінансового забезпечення, реалізації державної політики у сфері військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики, з питань оцінки корупційних ризиків в Міноборони та здійснення відповідних антикорупційних заходів, представники Генерального штабу та громадських організацій (за згодою);
секретар Комісії - представник структурного підрозділу апарату Міноборони, що виконує завдання з визначення засад військової кадрової політики, реалізації державної політики з питань управління персоналом у сфері державної служби.
До складу Комісії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Міноборони за клопотанням голови Комісії.
Склад Комісії затверджується наказом Міноборони.
3. До складу Комісій Генерального штабу, Адміністрації ДССТ, військової частини А0515, командувань видів Збройних Сил України та оперативних командувань входять:
голова Комісії - перший заступник (заступник) начальника Генерального штабу (згідно з розподілом функціональних повноважень), перший заступник (заступник) Голови Адміністрації ДССТ, заступник командира військової частини А0515, перший заступник (заступник) командувача виду Збройних Сил України, перший заступник (заступник) командувача оперативного командування;
заступник голови Комісії - керівник служби персоналу відповідного органу військового управління;
члени Комісії - керівники структурних підрозділів юридичної служби, фінансового забезпечення, морально-психологічного забезпечення, керівники інших структурних підрозділів Генерального штабу, Адміністрації ДССТ, військової частини А0515, командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань та представники громадських організацій (за згодою);
секретар Комісії - представник структурного підрозділу служби персоналу відповідного органу військового управління.
Склад Комісії затверджується наказом відповідного командира (начальника).
4. У своїй діяльності Комісії керуються Конституцією України (254к/96-ВР) , іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.
5. На Комісію Міноборони покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій відповідно до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) .
6. На Комісію Генерального штабу покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) осіб із числа:
військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять військову службу в Генеральному штабі, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях безпосереднього підпорядкування Генеральному штабу;
осіб добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України та підпорядковані Генеральному штабу;
осіб, звільнених зі Збройних Сил України, які набули право на визнання їх учасниками бойових дій під час проходження військової служби у Генеральному штабі, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях безпосереднього підпорядкування Генеральному штабу.
7. На Комісію Адміністрації ДССТ покладається розгляд питань про визнання учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) осіб із числа:
військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову службу в Державній спеціальній службі транспорту;
осіб добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Державної спеціальної служби транспорту;
осіб, звільнених із Державної спеціальної служби транспорту, які набули право на визнання їх учасниками бойових дій під час проходження військової служби в Державній спеціальній службі транспорту.
8. На Комісію військової частини А0515 покладається розгляд питань про визнання учасниками бойових дій:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) - військовослужбовців (працівників) військової частини А0515, які проходять (проходили) військову (державну) службу, працюють (працювали) у військовій частині А0515;
відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) - осіб із числа:
військовослужбовців військової частини А0515, які проходять військову службу у військовій частині А0515;
осіб добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових частин безпосереднього підпорядкування військовій частині А0515;
осіб, звільнених із військової частини А0515, які набули право на визнання їх учасниками бойових дій під час проходження військової служби у військовій частині А0515.
9. На Комісії командувань видів Збройних Сил України покладається розгляд питань про визнання учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) осіб із числа:
військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять військову службу у видах Збройних Сил України, органах військового управління (крім оперативних командувань та військових частин, їм підпорядкованих), з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях, підпорядкованих видам Збройних Сил України;
осіб добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу відповідного виду Збройних Сил України;
осіб, звільнених зі Збройних Сил України, які набули право на отримання статусу під час проходження військової служби у видах Збройних Сил України, органах військового управління (крім оперативних командувань та військових частин, їм підпорядкованих), з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях, підпорядкованих видам Збройних Сил України.
10. На Комісії оперативних командувань покладається розгляд питань про визнання учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) осіб із числа військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять (проходили) військову службу в управліннях оперативних командувань, з’єднаннях, військових частинах та установах, підпорядкованих оперативним командуванням.
11. Комісії зобов’язані:
приймати до розгляду заяви громадян про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) ;
реєструвати заяви в спеціальній книзі обліку;
розглядати заяви та інші документи в місячний строк з дня їх отримання;
робити запити до відповідних архівних установ (за потреби), про що повідомляти заявника;
заслуховувати (за потреби) пояснення осіб, які подали заяви, свідків, досліджувати інші докази особистої участі заявника в бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ (сил);
доводити рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві, до відома громадянина в письмовій формі, а також роз’яснювати порядок його оскарження;
розглядати документи стосовно надання статусу учасника бойових дій відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , а в разі відсутності підстав, що підтверджуються документами,- повертати їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів чи особисто заявнику з метою подальшого доопрацювання;
проводити засідання Комісії не рідше ніж один раз на місяць (за наявності документів).
12. Комісії приймають рішення про надання громадянам статусу учасника бойових дій на підставі таких документів:
заява громадян або клопотання командирів (начальників);
оригінали довідок відповідного періоду, підписані й завірені печаткою;
партизанський квиток;
посвідчення учасника підпілля;
посвідчення до знака "За розмінування";
грамоти, фотографії (оригінали);
газетні матеріали періоду, який потребує підтвердження;
історичні довідки, документи та інші архівні матеріали;
документи потрібного періоду, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові заявника;
документи, які підтверджують службу чи роботу заявника у відповідний період;
інші документи, на підставі яких можна зробити достовірний висновок про участь у бойових діях або розмінуванні (траленні бойових мін).
13. Крім документів, зазначених у пункті 12 цього Положення, підставами для надання статусу учасника бойових дій є такі документи:
1) для військовослужбовців, які були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки:
витяг із наказу (по особовому складу) Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України відповідно про призначення на посаду в частину, яка перебуває в складі національного контингенту;
витяг із відповідного розділу особової справи військовослужбовця про проходження військової служби в складі національного контингенту чи персоналу;
довідка про проходження військової служби в складі національного контингенту чи персоналу;
2) для військовослужбовців, які перебували у відрядженні в державах, де в той час велися бойові дії:
рішення Міністра оборони України або начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України про відрядження;
витяг із наказу (по стройовій частині) відповідного командира (начальника) про направлення у відрядження;
копії посвідчень про відрядження з відповідними відмітками про вибуття та прибуття;
3) для військовослужбовців, які брали участь у розмінуванні чи траленні бойових мін:
витяг із наказу командира військової частини про призначення до групи розмінування (тралення бойових мін);
витяг із наказу командира військової частини про виїзд у складі групи на розмінування (тралення бойових мін);
акт про виконання робіт із розчищення місцевості (територіальних і нейтральних вод) від вибухо-небезпечних речовин (бойових мін);
4) для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення не менше ніж 30 календарних днів:
довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
витяги із наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - Антитерористичний центр при СБУ) або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;
витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції;
документи про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції;
інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
5) для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів:
документи, зазначені в підпункті 4 цього пункту;
витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;
6) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби):
документи, зазначені в підпункті 4 цього пункту;
матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;
7) для осіб, які проходять службу у військових частинах (органах, підрозділах), установах та організаціях або на підприємствах, які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції:
довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
витяги із наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;
витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення;
8) для осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах їх проведення не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах їх проведення:
довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;
витяги з наказів Генерального штабу про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;
витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів;
документи про направлення у відрядження до районів здійснення цих заходів;
9) для осіб, які залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях на строк менше ніж 30 календарних днів:
документи, зазначені в підпункті 8 цього пункту;
витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;
10) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби):
документи, зазначені в підпункті 8 цього пункту;
матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;
11) для осіб, які в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових частин Збройних Сил України:
довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
документи, зазначені в підпунктах 4-6 цього пункту, або нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, які разом із такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, у разі підтвердження військовими частинами Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, залученими до проведення антитерористичної операції, факту взаємодії зазначених осіб (особисто або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними Силами, Державною спеціальною службою транспорту;
12) для осіб, які перебували в полоні або в заручниках:
документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 4-11 цього пункту;
матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактом потрапляння в полон або в заручники;
довідка Служби безпеки України про те, що полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, перебуваючи в полоні чи в заручниках, не вчинила злочину проти миру і людства;
13) для осіб, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у ХХ столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), Організації народної оборони "Карпатська Січ", Української військової організації (УВО), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" (314-19) визнані борцями за незалежність України у XX столітті:
заява із зазначенням періоду перебування у складі організацій, структур та формувань, зазначених у цьому підпункті;
копія документа, що посвідчує особу;
документи про нагороди та військові ступені, грамоти, відзнаки відповідного періоду учасників боротьби за незалежність України, зазначених у цьому підпункті;
фотографії (оригінали), матеріали періодичних друкованих видань за відповідний період, які містять інформацію про участь особи у складі організацій, структур та формувань, зазначених у цьому підпункті;
архівні матеріали чи інші документи відповідного періоду із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, на підставі яких можна зробити достовірний висновок про належність особи до організацій, структур та формувань, зазначених у цьому підпункті.
Зазначені архівні матеріали та інші документи мають бути завірені підписом керівника чи уповноваженої особи установи, яка видала документ, і скріплені печаткою такої установи.
14. За відсутності в особи з незалежних від неї причин необхідних документів, які підтверджують її право на отримання статусу учасника бойових дій, дозволяється брати до уваги завірені в установленому законодавством порядку показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, разом із такою особою брали участь у збройній боротьбі у складі організацій, структур та формувань, зазначених у підпункті 13 пункту 13 цього Положення, та отримали статус учасника бойових дій за такий період.
15. У разі відмови Комісією в наданні статусу учасника бойових дій особам:
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,- питання про надання зазначеного статусу може повторно вноситися на розгляд відповідної Комісії за рішенням Міністра оборони України;
яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті,- питання про надання такого статусу може вноситися на розгляд комісії повторно.
16. У разі встановлення судом факту участі особи в бойових діях чи інших подіях, що надає право на визнання її учасником бойових дій відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , таке рішення суду є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.
Рішення суду підлягає зберіганню разом з іншими документами.
17. Документи, які подаються на розгляд Комісій, готують відповідні підрозділи служби персоналу, органи соціального забезпечення обласних та Київського міського військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) чи особисто заявник.
18. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
Комісія приймає рішення у місячний строк з дня надходження документів. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
У разі відсутності голови Комісії на засіданні за його рішенням головує заступник.
19. Рішення Комісії оформлюється протоколом.
20. Протоколи засідання Комісії і підтвердні документи, на підставі яких прийнято рішення, здаються до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України.
21. З метою здійснення контролю за наданням статусу учасника бойових дій Комісіями та забезпечення ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни Комісії Генерального штабу, Адміністрації ДССТ, командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань у місячний строк надсилають (в електронному вигляді) до Комісії Міноборони копії протоколів засідань Комісій та інформацію про осіб, яким надано статус учасника бойових дій (додатки 3, 5 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (413-2014-п) (далі - Порядок)).
22. Комісія позбавляє особу статусу учасника бойових дій у разі:
наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;
виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення або надання недостовірних даних про особу;
подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.
Рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій приймають ті Комісії, які його надавали, або їх правонаступники.
Підставами для позбавлення Комісією статусу учасника бойових дій осіб, зазначених у пункті 2 Порядку (413-2014-п) , є:
копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;
документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або надання недостовірних даних про неї, надіслані ними на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;
заява особи про позбавлення її статусу учасника бойових дій із зазначенням причини, надіслана нею на розгляд Комісії.
Про позбавлення особи статусу учасника бойових дій та припинення для неї пільг, передбачених статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , Комісія у тижневий строк надсилає:
до Комісії Міноборони - інформацію про осіб, яких позбавлено статусу пільговика, за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (117-2003-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 (далі - Положення про ЄДАР);
до обласного, Київського міського військових комісаріатів (обласного, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) або до військової частини за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку) особи - витяг з протоколу, а також інформацію про осіб, яких позбавлено статусу пільговика, за формою, визначеною в додатку до Положення про ЄДАР (117-2003-п) .
Військовий комісар обласного, Київського міського військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), командир військової частини після отримання витягу з протоколу про позбавлення особи статусу учасника бойових дій у десятиденний строк:
письмово повідомляє особу, стосовно якої прийнято рішення про позбавлення її статусу учасника бойових дій, про позбавлення її статусу учасника бойових дій із зазначенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження;
повідомляє органи соціального захисту населення за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій та припинення пільг, передбачених статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , за формою, визначеною в додатку до Положення про ЄДАР;
організовує роботу з вилучення посвідчення учасника бойових дій або визнання його недійсним;
повідомляє Комісію, з якої надійшло повідомлення про позбавлення особи статусу учасника бойових дій, про проведену роботу.
Комісія Міноборони у місячний строк із дня прийняття рішення про позбавлення особи статусу учасника бойових дій відповідною Комісією інформує Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України за формою, визначеною в додатку до Положення про ЄДАР (117-2003-п) .
У разі позбавлення особи статусу учасника бойових дій Комісія вносить відповідний запис до пункту протоколу, яким було надано цей статус (на вільному від тексту місці, за його відсутності - на зворотному боці сторінки), із зазначенням назви Комісії, дати та номера протоколу її засідання про позбавлення статусу.
Запис здійснюється чорним або фіолетовим чорнилом та засвідчується гербовою печаткою.
У разі якщо протоколи здано до державних архівних установ, Комісія інформує таку установу про позбавлення особи статусу учасника бойових дій.
23. Комісії Міноборони, Адміністрації ДССТ та військової частини А0515 інформують у місячний строк Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою, наведеною у додатках 3, 5 до Порядку (413-2014-п) .
Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
О. Яцино