УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10 січня 2020 року № 92/5 (z0039-20)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2020 р.
за № 40/34323
( Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3207/5 від 16.09.2020 (z0910-20) )

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною архівною службою України за запитом на інформацію.
2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Державна архівна служба України є належним розпорядником інформації.
3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
особі у разі надання інформації про неї;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
4. Задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк.
5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначає Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.
6. Структурний підрозділ Державної архівної служби України за потреби здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає Заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку до Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.
7. На підставі отриманої Заявки Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня виписує Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Державної архівної служби України, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
9. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Державної архівної служби України Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку передає структурному підрозділу Державної архівної служби України, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, з проставленням прізвища, імені, по батькові відповідальної особи та поточної дати.
Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунку) структурний підрозділ Державної архівної служби України, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку для здійснення обліку.
10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.
11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.
Директор
Департаменту публічного права
Л. Кравченко
Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Державна
архівна служба України
(пункт 6)

ЗАЯВКА

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z0040-20F26) )
Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Державна
архівна служба України
(пункт 7)

РАХУНОК

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z0040-20F27) )