КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 грудня 2019 р. № 1413-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" ("Doing Business") та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

1. Затвердити такі, що додаються:
план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату;
план дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" ("Doing Business") .
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів забезпечити виконання затверджених цим розпорядженням плану заходів і плану дій та подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства інформацію про стан їх виконання.
3. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства подавати Кабінетові Міністрів України звіти про виконання:
плану заходів - щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом;
плану дій - щопівроку до 25 січня та до 25 липня.
4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1413-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату

Найменування завдання
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Строк виконання
Спрощення умов провадження підприємницької діяльності в аграрній галузі
1.
Скасування граничної торговельної надбавки (націнки), вимог щодо укладення договорів та строків отримання виручки, зокрема узгодження норм Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (1877-15)
з нормами Закону України "Про ціни і ціноутворення" (5007-17)
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу"
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
2.
Удосконалення процедур управління Гарантійним фондом виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, зокрема встановлення добровільності участі зернових складів у цьому Фонді
розроблення, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно"
-"-
-"-
3.
Скасування системи контролю за сівозмінами
розроблення, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов’язаних із розробленням проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь"
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
4.
Необхідність актуалізації застарілого та неефективного порядку визначення та відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам, що не відповідає засадам земельної реформи
оновлення порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам комісіями, які утворюються при місцевих держадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад, шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (284-93-п)
"Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам"
Мінекономіки
Мін’юст
ДРС
Мінекоенерго
II квартал 2020 р.
5.
Передбачення у типовому договорі оренди землі положення, відповідно до якого орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності змінюватиметься із врахуванням затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки та повідомлення про таку зміну однією із сторін договору оренди без необхідності внесення змін до договору
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" (нова редакція) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України"
Мінекономіки
-"-
6.
Забезпечення доступу юридичних та фізичних осіб до частини електронної бази даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, зернових складів і зернопереробних підприємств щодо наявності зерна на зберіганні
розроблення та затвердження наказу Мінекономіки "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 11 серпня 2005 р. № 374 "Про затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу"
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
7.
Впровадження нового порядку реєстрації пасік, нового порядку отримання паспорта пасіки
розроблення та затвердження наказу про внесення змін до Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл (z0131-01)
-"-
-"-
8.
Забезпечення захисту бджільництва та прав власників пасік, встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері бджільництва, створення умов для розвитку цієї галузі в Україні, зняття соціальної напруги в регіонах України з високим рівнем зайнятості в бджільництві
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту бджільництва"
-"-
-"-
9.
Запровадження механізму контролю походження водних біоресурсів та виробленої з них продукції та операцій, пов’язаних з їх переміщенням
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів"
Мінекоенерго
III квартал 2020 р.
10.
Спрощення умов ведення аквакультури та створення механізмів стимулювання її розвитку
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення умов ведення аквакультури)"
-"-
-"-
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди частин водного об’єкта, акваторії (водного простору) для цілей аквакультури"
-"-
-"-
11.
Спрощення порядку отримання в оренду водних об’єктів, запровадження електронних торгів
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі в оренду водних об’єктів з урахуванням зон рибництва через електронні аукціони"
-"-
II квартал 2020 р.
12.
Забезпечення наявності регламентованих норм щодо вмісту ветеринарних препаратів в харчових продуктах тваринного походження
розроблення та затвердження наказу МОЗ "Про затвердження показників безпечності харчових продуктів "Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів в харчових продуктах тваринного походження"
МОЗ
I квартал 2020 р.
13.
Скорочення переліку об’єктів державного цінового регулювання за результатами оцінки ефективності здійснення інтервенційних операцій
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу"
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
Спрощення адміністративних процедур у сфері земельних відносин
14.
Дерегуляція у сфері земельних відносин
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (реєстраційний номер 2194)
-"-
до прийняття Закону
15.
Впровадження електронних земельних аукціонів
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" (реєстраційний номер 2195)
-"-
-"-
16.
Уніфікація землевпорядної та містобудівної документації
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель" (реєстраційний номер 2280)
Мінекономіки
Мінрегіон
-"-
17.
Забезпечення відкритого доступу до геопросторових даних кадастрів та їх взаємодії між собою
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" (реєстраційний номер 2370)
Мінекономіки
до прийняття Закону
Спрощення адміністративних процедур регулювання господарської діяльності
18.
Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження можливості отримання документів дозвільного характеру в електронній формі
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру"
Мінекономіки
Мінцифри
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади
I квартал 2020 р.
19.
Оптимізація дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного принципу провадження господарської діяльності (або окремих дій, об’єктів, які не становлять загрози життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави), а також зменшення кількості документів дозвільного характеру, зокрема скасування спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), дозволу на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільної картки), експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва дитячого харчування, висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчування, сертифіката відповідності спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для виробника та імпортера
розроблення, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу"
Мінекономіки
II квартал 2020 р.
20.
Визначення порядку поводження з відходами як вторинною сировиною з урахуванням принципу розширеної відповідальності виробника та відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011)
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про управління відходами"
Мінекоенерго
I квартал 2020 р.
21.
Внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (3659-12)
щодо недопущення випадків дублювання інформації, що надається на запит органів Антимонопольного комітету, та обмеження надання періодичної інформації на запити лише за дорученням Антимонопольного комітету
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" щодо діяльності адміністративної колегії"
Антимонопольний комітет
II квартал 2020 р.
22.
Скасування передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, а також запровадження відповідальності за випуск на лінію транспортних засобів, які не пройшли щозмінного огляду
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу"
Мінінфраструктури
I квартал 2020 р.
23.
Приведення наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості від 2 квітня 1999 р. № 41 (z0344-99)
"Про затвердження Інструкції про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту" у відповідність з вимогами Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (3392-17)
внесення змін до наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості від 2 квітня 1999 р. № 41 (z0344-99)
МОЗ
-"-
24.
Приведення положень Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (3392-17)
у відповідність з положеннями Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12)
щодо надання дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання"
розроблення, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу"
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 761"
МОЗ
протягом трьох місяців після прийняття Закону
25.
Скасування сертифікації (підтвердження кваліфікації) персоналу з неруйнівного контролю за I-1ПАОП 0.00.-1.63-13 "Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю" (z0010-13)
визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС від 10 грудня 2012 р. № 1387 (z0010-13)
"Про затвердження Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю"
МВС
Мінекономіки
Держпраці
I квартал 2020 р.
26.
Приведення у відповідність з кращими європейськими практиками процедури розміщення вивісок та інших засобів самоідентифікації суб’єктів господарської діяльності
розроблення, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами"
Мінекономіки
-"-
27.
Удосконалення положень Державних санітарних правил і норм шляхом скасування, гармонізації з нормами ЄС, усунення дублювання вимог Державних санітарних правил і норм та Державних будівельних норм
внесення змін до відповідних Державних санітарних правил і норм
МОЗ
III квартал 2020 р.
28.
Удосконалення положень Державних будівельних норм шляхом скасування, гармонізації з нормами ЄС, усунення дублювання вимог Державних будівельних норм та Державних санітарних правил і норм
внесення змін до відповідних Державних будівельних норм
Мінрегіон
-"-
29.
Спрощення процедури проходження медичних оглядів для отримання дозволу на використання зброї
внесення змін до наказу МОЗ від 20 жовтня 1999 р. № 252 (z0768-99)
"Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи" в частині скасування вимоги щодо визначення переліку закладів охорони здоров’я МОЗ та обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
МОЗ
I квартал 2020 р.
30.
Упорядкування нормативно-правового регулювання питань розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
розроблення та затвердження наказу Мінекоенерго "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 15 грудня 1994 р. № 116 "Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами"
Мінекоенерго
I квартал 2020 р.
31.
Скасування не передбачених Законом України "Про відходи" (187/98-ВР)
вимог обов’язкового погодження суб’єктами господарювання у сфері поводження з відходами реєстрових карток об’єктів утворення відходів
внесення змін до наказу Мінекобезпеки від 17 лютого 1999 р. № 41 (z0169-99)
"Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання"
-"-
-"-
32.
Скасування необхідності погодження плану локалізації і ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки
розроблення та внесення Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки"
МВС
ДСНС
II квартал 2020 р.
33.
Удосконалення Порядку атестації спеціалізованого підприємства (z0161-01)
приведення у відповідність із законодавством Порядку атестації спеціалізованого підприємства (z0161-01)
, затвердженого наказом Державного комітету промислової політики від 8 лютого 2001 р. № 53, шляхом його скасування або внесення відповідних змін
Мінекономіки
-"-
34.
Удосконалення сфери надання освітніх послуг та перевірки знань у галузі охорони праці та промислової безпеки
внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (z0231-05)
, затвердженого наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15, та інших нормативно-правових актів
Мінсоцполітики
II квартал 2020 р.
35.
Збільшення строку проведення періодичних медичних оглядів водіїв транспортних засобів з урахуванням європейського досвіду (з одного до п’яти років)
внесення зміни до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (z0308-13)
, затвердженого спільним наказом МОЗ та МВС № 65/80 від 31 січня 2013 р., у частині встановлення європейських вимог щодо медичних оглядів водіїв
МОЗ
МВС
Мінінфраструктури
I квартал 2020 р.
36.
Скасування обмеження прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства на дистанційну форму навчання
внесення змін до наказу МОН від 1 листопада 2013 р. № 1541 (z2004-13)
МОН
-"-
37.
Удосконалення Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки шляхом віднесення ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів, пасажирських підвісних канатних доріг та фунікулерів до додатка 7 зазначеного Порядку (1107-2011-п)
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки"
Мінекономіки
Держпраці
-"-
38.
Усунення надлишкового регулювання господарської діяльності навчально-тренажерних закладів, які проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових та маломірних (малих) суден
затвердження наказу Мінтрансзв’язку "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку від 25 листопада 2004 р. № 1042" щодо приведення положень наказу до норм Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (995_053)
та законів України
Мінінфраструктури
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
39.
Спрощення індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності для суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України шляхом скасування такої санкції у разі відсутності протягом шести місяців порушень з боку суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України та зауважень з боку Мінекономіки
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації санкції стосовно індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності"
Мінекономіки
II квартал 2020 р.
40.
Удосконалення процедур підтвердження GMP в Україні в частині відміни обов’язку надання до Держлікслужби реєстраційних посвідчень на ліки, які мають бути зареєстровані в країні, орган якої проводить інспектування
затвердження наказу МОЗ "Про внесення змін до наказу МОЗ від 27 грудня 2012 р. № 1130 (z0133-13)
"Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики"
МОЗ
Держлікслужба
I квартал 2020 р.
41.
Удосконалення процесів державної реєстрації транспортних засобів на підставі договорів купівлі-продажу, за якими продавцями виступають суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" щодо вдосконалення механізму провадження торговельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, забезпечення внесення до електронного реєстру повної та достовірної інформації про транспортні засоби, які надійшли до суб’єктів господарювання для їх подальшої реалізації
МВС
III квартал 2020 р.
42.
Удосконалення гігієнічних вимог для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої
затвердження наказу МОЗ "Про внесення змін до наказу МОЗ від 11 грудня 2007 р. № 811 (z1411-07)
"Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої"
МОЗ
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
43.
Розроблення та затвердження плану заходів щодо системи дистанційного моніторингу якості поверхневих вод
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо системи дистанційного моніторингу якості поверхневих вод"
Мінекоенерго
IV квартал 2020 р.
44.
Забезпечення будівництва об’єктів альтернативної енергетики в зоні відчуження на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення пілотного аукціону із будівництва об’єктів альтернативної енергетики в зоні відчуження на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
-"-
-"-
45.
Впровадження прозорих правил провадження видів господарської діяльності на території зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. Забезпечення створення електронної дозвільної платформи для суб’єктів господарювання в Чорнобильській зоні
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок надання документів дозвільного характеру для провадження видів господарської діяльності на території зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення"
Державне агентство з управління зоною відчуження
Мінекоенерго
-"-
46.
Детінізація ринку металургійної сировини шляхом усунення неузгодженостей та недоліків положень законодавства щодо операцій з металобрухтом, які створюють неприпустимі умови для легального ведення господарської діяльності
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)" (реєстраційний номер 2426)
Мінекономіки
до прийняття Закону
47.
Детінізація грального бізнесу
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" (реєстраційний номер 2285)
Мінфін
до прийняття Закону
48.
Спрощення умов застосування реєстраторів розрахункових операцій для мікро- та малого підприємництва шляхом запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб - підприємців щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій, пом’якшення відповідальності фізичних осіб - підприємців за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, а також забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстраторів розрахункових операцій під час реалізації товарів (надання послуг) через Інтернет
розроблення, подання Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів"
Мінекономіки
Мінфін
-"-
49.
Здійснення заходів щодо забезпечення функціонування сервісної держави - держави для громадян і бізнесу в частині створення зручних та доступних електронних сервісів для надання публічних послуг, зокрема адміністративних
розроблення та прийняття відповідних нормативно-правових актів
Мінцифри
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади
IV квартал 2020 р.
Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у будівельній галузі
50.
Запровадження електронних сервісів у сфері будівництва
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва"
Мінрегіон
Мінцифри
Мін’юст
Мінекономіки
протягом двох місяців з дня набрання чинності Законом України (199-20)
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва"
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва"
Мінрегіон
Мінцифри
Мін’юст
Мінекономіки
протягом восьми місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" (199-20)
51.
Спрощення порядку присвоєння адрес об’єктів нерухомого майна
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок присвоєння адрес об’єктів нерухомого майна"
Мінрегіон
протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" (199-20)
52.
Затвердження єдиних уніфікованих форм рішень про надання/відмову у наданні дозволу на виконання будівельних робіт; надання/відмову у наданні сертифіката про прийняття об’єкта в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 і 466
Мінрегіон
I квартал 2020 р.
53.
Реформування сфери архітектурно-будівельного контролю
розроблення, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про реформування сфери архітектурно-будівельного контролю"
-"-
III квартал 2020 р.
54.
Удосконалення положень будівельних норм шляхом запровадження параметричного та цільового методів нормування у будівництві
прийняття наказу Мінрегіону "Про затвердження переліку будівельних норм, що потребують першочергового внесення змін, та плану їх перегляду"
-"-
протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України " (156-20)
Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві"
прийняття наказу Мінрегіону "Про затвердження програми перегляду будівельних норм"
Мінрегіон
протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України " (156-20)
Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві"
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 197
-"-
протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України " (156-20)
Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві"
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543
-"-
протягом двох місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України " (156-20)
Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві"
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 589
Мінрегіон
протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України " (156-20)
Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві"
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 483
-"-
протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України " (156-20)
Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві"
55.
Скасування погодження умов забудови земельної ділянки на приаеродромній території. Запровадження отримання інформації про обмеження забудови земельних ділянок на приаеродромній території під час отримання містобудівних умов та обмежень
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення у містобудівних умовах та обмеженнях граничної висоти та планувальних обмежень забудови земельних ділянок на приаеродромній території та взаємодії з цією метою уповноваженого органу містобудування та архітектури з експлуатантом аеродрому, уповноваженим органом з питань цивільної авіації та/або уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі державної авіації, отримання відомостей про перевищення аеродрому державної авіації (перевищення найвищої точки посадкової площі над рівнем моря)"
Мінінфраструктури
Міноборони
Мінрегіон
протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" (199-20)
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення обмежень використання приаеродромної території"
Мінінфраструктури
Міноборони
Мінрегіон
протягом восьми місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" (199-20)
56.
Перегляд переліку адміністративних послуг, які надаються органами охорони культурної спадщини суб’єктам містобудування, та удосконалення порядку їх надання
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини"
МКМС
Мінрегіон
Мінцифри
IV квартал 2020 р.
57.
Удосконалення Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення (z0056-18)
та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення (z0057-18)
внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 1 грудня 2017 р. № 316 (z0056-18)
"Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення"
Мінрегіон
I квартал 2020 р.
Удосконалення процедури державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності
58.
Забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції"
Антимонопольний комітет
II квартал 2020 р.
59.
Скасування вимог обов’язкової реєстрації підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води в територіальних органах Держпраці
внесення змін до нормативно-правових актів з питань охорони праці щодо реєстрації підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води суб’єктами господарювання
Мінсоцполітики
-"-
60.
Скасування обмеження обсягу фінансування, що виділяється потенційно небезпечними об’єктами та об’єктами підвищеної небезпеки для проведення необхідних заходів цивільного захисту
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України"
МВС
ДСНС
II квартал 2020 р.
61.
Скасування державної монополії на виробництво спирту та сприяння детінізації ринку спирту і лікеро-горілчаної продукції
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового" (реєстраційний номер 2300)
Мінекономіки
до прийняття Закону
62.
Необхідність скасування дублювання вимог у сфері контролю якості ліків під час ввезення на територію України
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України щодо оптимізації вимог у сфері контролю якості ліків при ввезенні на територію України"
МОЗ
Держлікслужба
I квартал 2020 р.
63.
Удосконалення опису знака відповідності технічним регламентам з метою усунення підстав для зловживання повноваженнями щодо державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю)
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення"
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
64.
Розвиток саморегулювання підприємницької діяльності
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про саморегулювання господарської та професійної діяльності" (реєстраційний номер 2613)
-"-
до прийняття Закону
65.
Захист прав споживачів за договорами щодо періодичного користування житлом
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів за договорами щодо періодичного користування житлом (з метою імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради від 14 січня 2009 р. № 2008/122/ЄС)"
-"-
II квартал 2020 р.
66.
Удосконалення ціноутворення та створення нової системи утворення цін і тарифів
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції застосування державного цінового регулювання"
-"-
I квартал 2020 р.
67.
Забезпечення належного контролю за суб’єктами господарювання під час провадження діяльності з виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин
затвердження наказу МОЗ "Про затвердження Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин"
МОЗ
Держлікслужба
IV квартал 2020 р.
Розширення можливостей суб’єктів господарювання щодо участі в наданні публічних послуг
68.
Надання права на проведення попереднього (періодичного) медичного огляду всім закладам охорони здоров’я, що мають відповідні умови для їх проведення
внесення змін до наказу МОЗ від 21 травня 2007 р. № 246 (z0846-07)
"Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій"
МОЗ
I квартал 2020 р.
69.
Актуалізація механізмів державного регулювання кваліфікаційних характеристик та вимог до професій
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до трудового законодавства щодо встановлення рекомендаційного характеру кваліфікаційної характеристики лише за відсутності професійного стандарту"
Мінсоцполітики
Мінекономіки
II квартал 2020 р.
70.
Врегулювання питання щодо встановлення мінімального розміру заробітної плати для більшості категорій іноземців у розмірі не менше однієї мінімальної заробітної плати, а для іноземних високооплачуваних професіоналів у розмірі не менше як десять мінімальних заробітних плат
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення"
-"-
-"-
71.
Удосконалення фітосанітарних процедур та запровадження ринку приватних фітосанітарних лабораторій (відповідно до Закону України від 10 липня 2018 р. № 2501-VIII (2501-19)
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фіто санітарних процедур")
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
Спрощення умов провадження підприємницької діяльності в нафтогазовій галузі, надрокористуванні та електроенергетиці
72.
Запровадження спрощеного цифрового доступу в режимі реального часу до вторинної геологічної інформації
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку оцифрування геологічної інформації
Мінекоенерго
-"-
73.
Прийняття в новій редакції Кодексу України про надра, яким надаватиметься визначення понять "функції оператора", "договірне спільне підприємство", "механізм передачі спеціальних дозволів", "концепт мінімальної робочої програми та мінімального робочого зобов’язання", "обов’язковість регулювання специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів", а також регулюватиметься питання щодо оприлюднення геологічної інформації про стратегічні ресурси, зокрема нафту і газ, у межах, передбачених законодавством
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України в новій редакції проекту Кодексу України про надра
-"-
-"-
74.
Удосконалення Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1075 "Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету"
Мінекоенерго Держгеокадастр
III квартал 2020 р.
75.
Визначення чітких критеріїв (формули) щодо формування початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374
Мінекоенерго
I квартал 2020 р.
76.
Впровадження аукціону за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 848 "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів"
Мінекоенерго
II квартал 2020 р.
77.
Забезпечення подальшого реформування системи поводження з геологічною інформацією (реалізація положень щодо оцифрування геологічної інформації, уточнення понять первинної та вторинної геологічної інформації, уточнення положень щодо розпоряджання геологічною інформацією та її адміністрування)
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань розпоряджання геологічною інформацією"
-"-
I квартал 2020 р.
78.
Очищення регуляторного поля (дерегуляція) шляхом визнання такими, що втратили чинність деяких нормативно-правових актів
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про скасування наказів Держкоменергозбереження від 14 листопада 1997 р. № 101 "Щодо проведення паспортизації енергоспоживаючих об’єктів", від 31 травня 2002 р. № 65 "Про затвердження Переліку нормативних документів колишнього СРСР, дозволених до застосування у сфері енергозбереження" і наказу Мінекономіки, Мінфіну від 23 серпня 2007 р. № 278/969 "Про затвердження Тимчасової методики розрахунку балансу інтересів держави та інвестора при укладанні угод про розподіл продукції у сфері видобування вуглеводнів"
-"-
-"-
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012 р. № 849 "Питання надання підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості платних послуг"
Мінекоенерго
I квартал 2020 р.
79.
Детінізація ринку видобутку бурштину
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину" (реєстраційний номер 2240)
Мінекоенерго
Держгеонадра
до прийняття Закону
Спрощення процедур митного, податкового регулювання господарської діяльності та подання звітності
80.
Прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів шляхом встановлення прозорих, простих і передбачуваних правил митного контролю та митного оформлення
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про митний тариф України" (реєстраційний номер 2482)
Мінфін
Держмитслужба
Мінекономіки
I квартал 2021 р.
81.
Розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр"
Мінекономіки
II квартал 2020 р.
82.
Удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом лібералізації адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема щодо мінімізації документів для отримання ліцензії, визначення виключного переліку підстав для відмови, надання можливості подання документів в електронній формі, а також обов’язкове внесення відомостей про видані ліцензії до інформаційної системи митниці "Єдине вікно"
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності"
-"-
I квартал 2020 р.
83.
Лібералізація процедур державного регулювання виробництва, торгівлі, імпорту/ експорту товарів військового призначення та подвійного використання. Спрощення або ліквідація процедур реєстрації та сертифікації, скасування подвійного регулювання, додаткових погоджень. Створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання різних форм власності
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228"
Мінекономіки
Держекспортконтроль
I квартал 2020 р.
84.
Спрощення процедури складання звітності під час списання товарно-матеріальних цінностей з урахуванням норм природних витрат
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо скасування застарілих нормативно-правових актів, які регулюють питання процедури складання звітності під час списання товарно-матеріальних цінностей
Міністерства
інші центральні органи виконавчої влади
відповідно до компетенції
III квартал 2020 р.
85.
Переведення в електронну форму звіту про використання марок акцизного податку
прийняття відповідного нормативно-правового акта, що забезпечить переведення всіх звітів в електронну форму
Мінфін
ДПС
II квартал 2020 р.
86.
Зменшення частоти подання звітності операторів, провайдерів телекомунікаційних послуг з щоквартальної на щорічну
внесення відповідних змін до рішення НКРЗІ від 5 квітня 2016 р. № 180 (z0739-16)
"Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 4 листопада 2008 р. № 1189 та від 25 грудня 2008 р. № 1283"
НКРЗІ (за згодою)
I квартал 2020 р.
Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сферах інформаційних технологій і телекомунікацій
87.
Удосконалення правового регулювання прав інтелектуальної власності у сфері програмного забезпечення
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпоряджання та охорони авторського права і суміжних прав"
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
88.
Запровадження процедури опублікування відомостей про заявки на промисловий зразок з метою надання можливості подання заперечення третіми особами на підставі невідповідності заявленого об’єкта умовам патентоспроможності, а також встановлення вільного доступу до реєстрів заявок на знаки для товарів та послуг
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а також законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань охорони прав на знаки для товарів та послуг
-"-
-"-
89.
Оптимізація заходів державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій шляхом скасування повноважень органу державного нагляду (контролю) щодо проведення планових перевірок
супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про електронні комунікації" (реєстраційний номер 2264), "Про радіочастотний ресурс" (реєстраційний номер 2316), "Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства" (реєстраційний номер 2320)
НКРЗІ (за згодою)
Мінекономіки
до прийняття Закону
90.
Удосконалення процедур здійснення заходів радіочастотного моніторингу радіоелектронних засобів, а саме запровадження процедури, відповідно до якої моніторинг може проводитися за рахунок надходжень, які щомісяця сплачуються користувачами радіочастотних ресурсів до державного бюджету як рента за користування радіочастотним ресурсом
супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про електронні комунікації" (реєстраційний номер 2264), "Про радіочастотний ресурс" (реєстраційний номер 2316), "Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства" (реєстраційний номер 2320)
НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
до прийняття Закону
91.
Спрощення процедури проведення натурних випробувань щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (а саме визначення права оператора мобільного зв’язку самостійно проводити натурні випробування, а в разі недосягнення згоди між операторами щодо результатів вимірів - можливості залучення Українського державного центру радіочастот)
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (реєстраційний номер 2316)
НКРЗІ (за згодою)
-"-
92.
Приведення у відповідність вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 26 березня 2019 р. № 87 із вимогами Закону України "Про телекомунікації" (1280-15)
, Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (1834-19)
затвердження наказу Мінрегіону "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 26 березня 2019 р. № 87 "Про затвердження ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення"
Мінрегіон
I квартал 2020 р.
93.
Спрощення надання статистичних даних шляхом подання звітності операторами, провайдерами телекомунікацій до єдиного державного органу
затвердження наказу Держстату "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстату від 22 січня 2019 р. № 23 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 14-зв’язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку"
Держстат
-"-
94.
Скасування необхідності надання первинних документів, які були подані під час реєстрації, а також інформації про своєчасність подання звітності у сфері телекомунікацій у разі здійснення перевірок НКРЗІ
розроблення та затвердження уніфікованих актів з переліком питань, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті
НКРЗІ (за згодою)
-"-
95.
Скорочення документообігу шляхом передбачання подання під час переоформлення ліцензій лише тих документів, щодо яких відбулися зміни. Скасування необхідності подання документів, які вже наявні та подавалися до регулятора
затвердження рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення "Про внесення змін до рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення від 28 грудня 2011 р. № 2979 "Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги"
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)
II квартал 2020 р.
96.
Скасування неефективної системи маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
97.
Визначення на законодавчому рівні процедури вилучення засобів виробництва в ІТ-компаніях (сервер, комп’ютер тощо)
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження"
МВС
Мінцифри
III квартал 2020 р.
Удосконалення процедур технічного регулювання господарської діяльності
98.
Забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування шляхом удосконалення вітчизняного виробництва такої продукції
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про дитяче харчування"
Мінекономіки
I квартал 2020 р.
99.
Створення нормативної бази для розроблення та застосування нових технологій виробництва упаковки та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами"
-"-
-"-
100.
Необхідність скасування технічного регламенту енергетичного маркування пилососів
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 381 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів"
Мінекономіки
Держенерго-ефективності
II квартал 2020 р.
Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері транспорту та логістики
101.
Усунення неправомірного начислення судновласникам плати за криголамні роботи
затвердження наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 26 грудня 2013 р. № 1059"
Мінінфраструктури
I квартал 2020 р.
102.
Зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання шляхом усунення надмірних і дублюючих вимог, що пред’являються до суден під прапором України
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виключення діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим та морським транспортом з переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню"
Мініфраструктури
Мінекономіки
-"-
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1186"
Мініфраструктури
Мінекономіки
II квартал 2020 р.
103.
Скасування узгодження з Держекоінспекцією планів локалізації та ліквідації розливу забруднюючих речовин
затвердження наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 21 серпня 2013 р. № 631 "Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України"
Мініфраструктури
Мінекоенерго
I квартал 2020 р.
104.
Вирішення питання щодо малодіяльних залізничних станцій шляхом надання можливості залучення приватного капіталу у формі державно-приватного партнерства
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" щодо залучення приватного капіталу у формі державно-приватного партнерства"
Мінінфраструктури
Мінфін
II квартал 2020 р.
105.
Скасування корабельного та санітарного збору для суден внутрішнього або змішаного плавання з осадкою до 4 метрів, які здійснюють плавання під державним прапором України або під іноземним прапором внутрішніми водними шляхами.
Звільнення від корабельного збору суден, які проходять акваторією морського порту транзитом (без отримання послуг порту)
затвердження наказу Мінінфраструктури про внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури від 27 травня 2013 р. № 316
Мінінфраструктури
I квартал 2020 р.
106.
Усунення штучних умов щодо заборони одночасного шлюзування двох несамохідних барж, розміри яких дозволяють безпечно заходити до судноплавних шлюзів
затвердження наказу Мінінфраструктури про внесення змін до Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України, затверджених наказом Міністерства транспорту від 20 жовтня 2003 р. № 809
-"-
-"-
107.
Осучаснення застарілих норм і практик у системі управління міськими та приміськими автобусними пасажирськими перевезеннями, які не дозволяють залучати інвестиції та забезпечувати трансформацію щодо екологічного громадського транспорту з послугами європейського рівня
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" стосовно необов’язковості застосування її норм у разі проведення органом місцевого самоврядування закупівель транспортних послуг замість проведення конкурсів з перевезення пасажирів на відповідних маршрутах загального користування
-"-
II квартал 2020 р.
108.
Забезпечення можливості отримання належної кількості дозволів на міжнародні автомобільні перевезення
прийняття відповідних нормативно-правових актів, які дозволять забезпечувати отримання належної кількості дозволів у ході роботи відповідних комісій з питань міжнародних автомобільних перевезень
Мінінфраструктури
Мінекономіки
Укртрансбезпека
I квартал 2020 р.
109.
Зменшення ставок канального збору для суден у закордонному та каботажному плаванні на підхідних каналах морського порту Миколаїв та відокремлених морських терміналів у Миколаївській області
затвердження наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 27 травня 2013 р. № 316 "Про портові збори" щодо перегляду встановлених на підхідних каналах морського порту Миколаїв та відокремлених морських терміналів у Миколаївській області ставок канального збору для суден у закордонному та каботажному плаванні
Мінінфраструктури
Мінекономіки
ДРС
-"-
110.
Усунення безпідставного справляння державним підприємством "Адміністрація морських портів України" плати за оформлення приходу/відходу суден у морських портах, у тому числі щодо тих суден, прихід яких не відбувся
затвердження наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 27 червня 2013 р. № 430 "Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту"
-"-
-"-
111.
Усунення безпідставного справляння державним підприємством "Адміністрація морських портів України" додаткової плати за користування зовнішнім рейдом морського порту Миколаїв
затвердження наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 2 квітня 2018 р. № 149 "Статут державного підприємства "Адміністрація морських портів України"
Мінінфраструктури
Мінекономіки
ДРС
I квартал 2020 р.
112.
Приведення вимог щодо визначення мінімального складу екіпажу суден до вимог ЄС
затвердження наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 10 листопада 2014 р. № 575 "Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна"
Мінінфраструктури
-"-
113.
Усунення дискримінаційного підходу до встановлення знижок, що справляються з суден закордонного плавання в морських портах однакової спеціалізації
затвердження наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 27 травня 2013 р. № 316 "Про портові збори"
-"-
-"-
114.
Скасування плати за розведення та або/підіймання ферм мостів
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457"
-"-
II квартал 2020 р.
115.
Скасування плати за шлюзування для суден, зобов’язання гідроенергетичних електростанцій утримувати шлюзові господарства
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо обов’язку утримання шлюзів гідроенергетичними електростанціями, а також визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. № 236
-"-
I квартал 2020 р.
116.
Зниження тарифів на послуги річкових лоцманів з лоцманського проведення судна річковими внутрішніми водними шляхами
внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 3 грудня 2013 р. № 965 "Про затвердження тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден"
Мінінфраструктури
I квартал 2020 р.
117.
Демонополізація ринку послуг з лоцманського проведення суден річковими внутрішніми водними шляхами, подальша лібералізація такого ринку, визначення на річкових внутрішніх водних шляхах ділянок (районів) обов’язкового лоцманського проведення
затвердження наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Положення про державних річкових лоцманів та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту від 14 січня 2002 р. № 11 "Про затвердження Положення про державних річкових лоцманів"
-"-
-"-
118.
Спрощення системи державного замовлення на внутрішньообласні автобусні перевезення
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування"
-"-
-"-
119.
Запуск пілотного проекту про відкритий ринок залізничних перевезень
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України "Про пілотний проект відкриття ринку залізничних перевезень"
Мінінфраструктури
I квартал 2020 р.
затвердження наказів Мінінфраструктури "Про затвердження порядку допуску приватної тяги до залізничної інфраструктури в рамках пілотного проекту відкриття ринку залізничних перевезень" і "Про затвердження тарифів у рамках пілотного проекту відкриття ринку залізничних перевезень"
-"-
-"-
120.
Демонополізація ринку залізничних перевезень
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про залізничний транспорт України" (реєстраційний номер 1196-1)
-"-
до прийняття Закону
121.
Надання доступу до ринку бітуму
затвердження змін до технічних регламентів щодо допуску іноземних марок бітуму на ринок України під час будівництва доріг
-"-
I квартал 2020 р.
122.
Детінізація ринку таксі
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг перевезень пасажирів таксі та легковими автомобілями на замовлення"
-"-
II квартал 2020 р.
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із запровадженням дозволу автомобільного індивідуального перевізника"
Мінінфраструктури
II квартал 2020 р.
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування плати за дозвіл автомобільного індивідуального перевізника"
-"-
-"-
123.
Припинення монопольної діяльності приватної компанії у сфері митного оформлення вантажів засобами інформаційної системи портового співробітництва
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451" щодо скасування інформаційної системи портового співтовариства
-"-
-"-
124.
Спрощення процедури включення пунктів технічного контролю до Реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137
-"-
I квартал 2020 р.
125.
Врегулювання ринку перевезення небезпечних вантажів шляхом приведення його у відповідність із законодавством ЄС
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів"
Мінінфраструктури
I квартал 2020 р.
126.
Забезпечення стандартизації колісних транспортних засобів у відповідність із законодавством ЄС
розроблення, внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"
-"-
-"-
127.
Регулювання ринку внутрішніх водних перевезень
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внутрішній водний транспорт"
-"-
-"-
128.
Доступ до ринку послуг автомобільних перевезень
розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України та подальше супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільних перевезень в Україні з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу"
Мінінфраструктури
I квартал 2020 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1413-р

ПЛАН ДІЙ

щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" ("Doing Business")

Зміст завдання
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Строк виконання
Реєстрація підприємств
1.
Визначення механізму, згідно з яким під час державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи - підприємця буде можливо одночасно здійснити реєстрацію такої особи як платника податку на додану вартість та платника податку за спрощеною системою оподаткування
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України, які дадуть змогу реалізувати норми, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а саме здійснити реєстрацію платника податку на підставі відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію
Мінфін
Мін’юст
III квартал 2020 р.
2.
Зупинення практики вимагання проставляння відбитка печатки та нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, коли така вимога не встановлена законом
внесення відповідних змін до нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції)
I квартал 2020 р.
3.
Виключення необхідності нотаріального посвідчення картки із зразком підпису для відкриття рахунка у банку
внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (z0282-12)
, затвердженого наказом Мін’юсту від 22 лютого 2012 р. № 296/5
Мін’юст
-"-
4.
Забезпечення повноцінного функціонування сервісу онлайн-реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю з метою реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" (132-20)
визначення порядку функціонування порталу електронних сервісів з визначенням, зокрема, алгоритму формування цифрового коду модельного статуту України
Мін’юст
I квартал 2020 р.
5.
Скасування повідомлення про оформлення працівника під час прийняття на роботу
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України:
законопроекту щодо внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413"
Мінекономіки
Мінфін
-"-
Отримання дозволів на будівництво
6.
Забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яка, зокрема, забезпечить можливість в режимі реального часу подання заяви та отримання містобудівних умов та обмежень, з метою реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" (199-20)
розроблення та внесення до Кабінету Міністрів України проекту порядку щодо функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
Мінрегіон
Мінцифри
Мін’юст
Мінекономіки
III квартал 2020 р.
7.
Встановлення норми щодо обов’язкового страхування відповідальності за недоліки, пов’язані з конструктивною безпекою будівлі після введення її в експлуатацію
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту
Мінрегіон
Мін’юст
Мінекономіки
III квартал 2020 р.
супроводження у Верховній Раді України законопроекту
Мінрегіон
до прийняття закону
Підключення до системи електрозабезпечення
8.
Створення електронних кабінетів для:
подання заяви щодо приєднання та супутніх документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
створення електронного договору щодо приєднання та технічних умов;
підписання договору та технічних умов за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
виставлення рахунка на оплату;
оплата рахунка (за бажанням);
внесення даних про сплату рахунка;
надання інформації про стан процесу приєднання;
надання інформації про відповідальних виконавців (за бажанням);
підписання акта виконаних робіт;
підписання договору щодо розподілу
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України "Про ринок електричної енергії", "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про оренду землі", "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр", Земельного кодексу України
Мінекоенерго
Мінрегіон
Мінцифри
II квартал 2020 р.
супроводження у Верховній Раді України законопроекту
Мінекоенерго
до прийняття закону
внесення змін до Кодексу систем розподілу шляхом прийняття відповідної постанови НКРЕКП
Мінекоенерго
НКРЕКП
(за згодою)
після прийняття закону
9.
Удосконалення процесу відведення землі під лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема:
введення понять "лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури", "будівництво в межах червоних ліній";
спрощення процедури надання дозволу на будівництво на земельній ділянці, що належить замовнику (до зміни цільового призначення);
розміщення лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення, в тому числі за договорами сервітуту, укладеними з власниками або землекористувачем, зокрема постійними користувачами або орендарями земельних ділянок;
проектування, будівництво і введення в експлуатацію об’єктів енергетичної інфраструктури, що розміщуються на земельних ділянках, які належать власнику, з подальшим обов’язковим вирішенням земельних питань (зміна цільового призначення) протягом 1,5 року;
збереження дії земельного сервітуту у разі переходу прав на земельну ділянку або права власності на лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури до іншої особи, а також у разі зміни осіб, на користь яких встановлено сервітут;
зазначення спеціальних зон об’єктів енергетики в обов’язковому порядку у схемах землеустрою;
реконструкція, реставрація або капітальний ремонт лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури без зміни зовнішніх геометричних розмірів без набуття права власності чи користування на земельну ділянку;
нове будівництво лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури в межах населених пунктів та за їх межами відповідно до містобудівної документації (генерального плану міста, детального плану території, плану розвитку мереж тощо) на відповідних землях державної чи комунальної власності без права власності на земельну ділянку з подальшим його оформленням у відповідний строк
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів", "Про оренду землі", "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр", Земельного кодексу України
Мінекоенерго
Мінекономіки
Мінрегіон
II квартал 2020 р.
супроводження у Верховній Раді України законопроекту
Мінекоенерго
до прийняття закону
10.
Посилення відповідальності розподільних компаній за невиконання вимог Закону України "Про ринок електричної енергії"
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії"
Мінекоенерго
НКРЕКП
(за згодою)
II квартал 2020 р.
супроводження у Верховній Раді України законопроекту
-"-
до прийняття закону
Реєстрація власності
11.
Запровадження включення до Державного земельного кадастру просторових даних, метаданих та сервісів, їх оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються в Інтернеті
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про національну інфраструктуру просторових даних" (реєстраційний номер 2370)
Мінекономіки
до прийняття закону
12.
Запровадження ідентифікації об’єкта нерухомого майна
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо створення та функціонування адресного реєстру
Мін’юст
Мінрегіон
II квартал 2020 р.
супроводження у Верховній Раді України законопроекту
Мін’юст
Мінрегіон
до прийняття закону
Оподаткування
13.
Зменшення часу платників податків на податкове адміністрування податку на додану вартість шляхом:
спрощення форми та порядку заповнення податкової звітності з податку на додану вартість;
удосконалення до форми та реквізитів податкової накладної з податком на додану вартість;
запровадження якісних критеріїв ризиковості платника податку для забезпечення можливості звітування в режимі реального часу (із покладенням обов’язку щодо перевірки коректності вказаних у податковій звітності даних на контролюючі органи та пришвидшенням відшкодування платникам з меншим ризиком);
визначення прозорих критеріїв ризиковості здійснення операцій, показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
внесення змін до наказів Мінфіну від 28 січня 2016 р. № 21 (z0159-16)
і від 1 грудня 2015 р. № 1307 (z0137-16)
Мінфін
II квартал 2020 р.
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України" від 21 лютого 2018 р. № 117"
-"-
-"-
14.
Запровадження подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб
розроблення та прийняття нормативно-правових актів з метою реалізації Закону України "Про внесення змін до Закону України " (115-20)
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб"
Мінфін
IV квартал 2020 р.
15.
Запровадження єдиного рахунка для сплати податків та зборів
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок функціонування єдиного рахунка з метою реалізації Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
-"-
III квартал 2020 р.
Отримання кредитів
16.
Надання кредитним бюро інформації, яка надходить від підприємств роздрібної торгівлі та організацій, щодо надання комунальних послуг
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку надання кредитним бюро інформації, яка надходить від підприємств роздрібної торгівлі та організацій, щодо надання комунальних послуг
Нацкомфінпослуг
(за згодою)
Мін’юст
II квартал 2020 р.
17.
Зменшення граничного розміру кредиту, інформація про який подається до Кредитного реєстру Національного банку
розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність"
Національний банк (за згодою)
IV квартал 2020 р.
супроводження у Верховній Раді України законопроекту
-"-
до прийняття закону
Захист міноритарних інвесторів
18.
Удосконалення законодавства про компанії шляхом:
підвищення відповідальності посадових осіб акціонерного товариства, зокрема через забезпечення можливості притягнення до відповідальності посадових осіб акціонерного товариства за заподіяння збитків товариству внаслідок вчинення дій не в інтересах товариства;
зменшення порогового розміру частки у власності акціонерного товариства для отримання права подання позову про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою
супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про акціонерні товариства" (реєстраційний номер 2493)
НКЦПФР (за згодою)
до прийняття закону
Міжнародна торгівля
19.
Запровадження електронної системи ризик-індикаторів інспектування
видання наказу Держмитслужби щодо запровадження електронної системи ризик-індикаторів інспектування
Держмитслужба
III квартал 2020 р.
20.
Запровадження використання сканерів для проведення аналізу вантажів, що перетинають митний кордон України
видання наказу Держмитслужби щодо введення в експлуатацію сканерів для проведення аналізу вантажів, що перетинають митний кордон України
Держмитслужба
III квартал 2020 р.
21.
Реалізація Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України" (202-20)
прийняття порядку здійснення заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії органів доходів і зборів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами
Мінфін
II квартал 2020 р.
Забезпечення виконання контрактів
22.
Введення обов’язкової електронної адреси для кожного суб’єкта господарювання для взаємодії із суб’єктами владних повноважень
розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та інших законодавчих актів
Мін’юст
Мінфін
Мінекономіки
ДСА (за згодою)
Мінцифри
I квартал 2020 р.
супроводження у Верховній Раді України законопроекту
Мін’юст
до прийняття закону
23.
Запровадження медіації в Україні
розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про медіацію
-"-
I квартал 2020 р.
супроводження у Верховній Раді України законопроекту
-"-
до прийняття закону
24.
Запровадження спрощеного механізму арешту коштів як забезпечення позову
розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві
Мін’юст
Верховний Суд
(за згодою)
ДСА (за згодою)
Національний банк (за згодою)
I квартал 2020 р.
супроводження у Верховній Раді України законопроекту
-"-
до прийняття закону
25.
Забезпечення неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів, пов’язаних з провадженням господарської діяльності
розроблення проекту нормативно-правового акта щодо забезпечення можливості подання в режимі реального часу позову до господарського суду м. Києва
ДСА (за згодою)
I квартал 2020 р.
Врегулювання питання щодо неплатоспроможності
26.
Створення єдиного державного реєстру прав власності та усіх видів обтяжень
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо створення єдиного державного реєстру прав власності та усіх видів обтяжень
Мін’юст
II квартал 2020 р.
супроводження у Верховній Раді України законопроекту
-"-
до прийняття закону
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1413-р

ПЕРЕЛІК

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406 (1406-2015-р) "Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу".
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 926 (926-2016-р) "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406".
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 939 (939-2017-р) "Про внесення зміни до плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу".
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 7 (7-2018-р) "Про внесення зміни до плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу".
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615 (615-2016-р) "Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України".