КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 січня 2020 р. № 28
Київ

Про надання фінансової державної підтримки

( Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 63 від 27.01.2021 (63-2021-п) ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) № 964 від 09.10.2020 (964-2020-п) № 1151 від 25.11.2020 (1151-2020-п) № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) № 63 від 27.01.2021 (63-2021-п) № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) № 199 від 24.02.2021 (199-2021-п) № 331 від 31.03.2021 (331-2021-п) № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) № 723 від 14.07.2021 (723-2021-п) ) ( У назві та тексті Постанови слова "мікропідприємництва та малого" замінено словами "малого та середнього" згідно з Постановою КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
Відповідно до статей 12 і 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (4618-17) та статей 1 і 2 Закону (5059-17) України від 5 липня 2012 р. № 5059-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню" Кабінет Міністрів України постановляє:
( Вступна частина в редакції Постанови КМ № 63 від 27.01.2021 (63-2021-п) )
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва;
Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів.
2. Міністерству фінансів щороку передбачати у проекті Бюджетної декларації видатки для надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, а також фізичним особам - позичальникам іпотечних кредитів на компенсацію процентів, сплачуваних банкам за кредитами на придбання житла згідно із затвердженими цією постановою порядками.
( Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 63 від 27.01.2021 (63-2021-п) )
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. № 28

ПОРЯДОК

надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
1. Цей Порядок визначає умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
2. Для цілей цього Порядку:
суб’єктом малого підприємництва, у тому числі мікропідприємництва, та середнього підприємництва (далі - суб’єкт підприємництва) вважається фізична особа - підприємець або юридична особа, річний дохід якого від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10, 2 та 20 млн. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день звітного періоду. Показник річного доходу суб’єкта підприємництва від діяльності визначається на підставі офіційних звітних даних такого суб’єкта підприємництва за останні чотири квартали (для суб’єкта підприємництва, що подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для суб’єкта підприємництва, що подає річну звітність). Зазначений в цьому пункті граничний показник річного доходу суб’єкта підприємництва розраховується сумарно щодо всієї групи пов’язаних із суб’єктом підприємництва контрагентів. Група пов’язаних із суб’єктом підприємництва контрагентів визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (z0841-01) , затвердженої постановою Правління Національного банку від 28 серпня 2001 р. № 368. При цьому суб’єкт підприємництва не може входити до групи пов’язаних з ним контрагентів, які не відповідають зазначеним в цьому пункті граничним показникам щонайменше протягом останніх двох календарних кварталів;
( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанов КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) , № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) , № 964 від 09.10.2020 (964-2020-п) , № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
під діючим бізнесом розуміється господарська діяльність суб’єкта підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта господарювання перевищує 12 місяців та факт проведення яким підприємницької діяльності підтверджується документально;
під новоствореним бізнесом (стартап) розуміється господарська діяльність суб’єкта підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта господарювання не перевищує 12 місяців, а також господарська діяльність суб’єкта підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта господарювання перевищує 12 місяців у разі, коли факт ведення ним підприємницької діяльності не підтверджується документально;
під рефінансуванням розуміється надання уповноваженим банком кредиту на погашення заборгованості суб’єкта підприємництва за діючим кредитом, наданим уповноваженим банком або іншим банком України та/або зміна умов діючого кредитного договору, укладеного суб’єктом підприємництва з уповноваженим банком, зокрема зміна розміру процентної ставки за кредитом, що підлягає сплаті суб’єктом підприємництва, з метою надання йому державної підтримки у вигляді компенсації процентів, передбаченої цим Порядком.
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) )
Суб’єкт підприємництва повинен відповідати зазначеним критеріям на момент укладення кредитного договору з уповноваженим банком.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
3. Надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва здійснюється Фондом розвитку підприємництва (далі - Фонд). Для виконання вимог цього Порядку Фонд затверджує програму фінансової державної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, яка може містити додаткові умови для уповноважених банків у визначених цим Порядком межах.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) , № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
4. Фінансова державна підтримка (далі - державна підтримка) надається з метою:
1) розвитку підприємництва, зокрема сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України;
2) запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також для запобігання та подолання їх наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
3) рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
5. Строк, протягом якого суб’єкти підприємництва можуть звернутися за отриманням державної підтримки, становить п’ять років з дня набрання чинності цим Порядком.
Для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктами 2 та 3 пункту 4 цього Порядку, суб’єкти підприємництва можуть звернутися за отриманням державної підтримки за кредитом, що надається на цілі, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 12 цього Порядку, протягом строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни.
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) ) ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
6. Державна підтримка надається через банки, що відповідають критеріям, визначеним у додатку та підписали з Фондом договір про співробітництво за формою, затвердженою Фондом (далі - уповноважені банки).
7. Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті, у вигляді:
1) часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами, що надаються суб’єктам підприємництва для реалізації мети, визначеної пунктом 4 цього Порядку (далі - компенсація процентів).
Надання державної підтримки суб’єкту підприємництва, передбаченої цим підпунктом, може здійснюватися разом з наданням державних гарантій на портфельній основі відповідно до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі (723-2021-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 (далі - кредити під державні гарантії на портфельній основі);
( Підпункт 1 пункту 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1151 від 25.11.2020 (1151-2020-п) ; в редакції Постанови КМ № 723 від 14.07.2021 (723-2021-п) ) ( Підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
2) надання Фондом гарантій уповноваженим банкам на забезпечення виконання зобов’язань за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва.
Надання передбаченої цим Порядком державної підтримки суб’єкту підприємництва може здійснюватися разом з державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих ресурсів згідно з окремим договором між цими органами, уповноваженими банками та суб’єктом підприємництва.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
8. Для отримання державної підтримки відповідно до цього Порядку суб’єкт підприємництва повинен відповідати таким критеріям:
1) суб’єкт підприємництва є фізичною особою - резидентом, зареєстрованим в установленому законом порядку як фізична особа - підприємець, або юридичною особою - резидентом, учасники (засновники) якого є фізичними або юридичними особами - резидентами України, у тому числі громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами - резидентами України;
( Підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) , № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
2) суб’єкт підприємництва зареєстрований на території України (крім тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі);
3) ( Абзац перший підпункту 3 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 964 від 09.10.2020 (964-2020-п) )
Для новоствореного бізнесу (стартап) суб’єкт підприємництва повинен мати бізнес-план щодо реалізації інвестиційного проекту, на впровадження якого суб’єкт підприємництва залучає кредит від уповноваженого банку;
( Підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
4) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за останні три календарних роки не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;
( Підпункт 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
4-1) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом шести місяців після його відміни не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року, для отримання державної підтримки для реалізації мети, визначеної пунктом 4 цього Порядку;
( Пункт 8 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 199 від 24.02.2021 (199-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 331 від 31.03.2021 (331-2021-п) )
5) суб’єкт підприємництва не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (4618-17) .
Для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, суб’єкт підприємництва також повинен відповідати таким критеріям:
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
забезпечення протягом строку отримання державної підтримки збереження не менш як 50 відсотків фонду оплати праці та 50 відсотків чисельності персоналу порівняно із станом на 1 березня 2020 р. (у разі наявності найманих працівників);
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) ; в редакції Постанови КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) ) ( Абзац десятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
9. Відбір уповноважених банків для надання суб’єктам підприємництва державної підтримки здійснюється Фондом. Порядок відбору Фондом уповноважених банків для надання державної підтримки визначається внутрішніми процедурами Фонду.
10. Відповідність суб’єктів підприємництва критеріям, установленим пунктом 8 цього Порядку, визначається уповноваженими банками.
Уповноважені банки здійснюють відбір, оцінку кредитоспроможності та кредитування суб’єктів підприємництва відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених цим Порядком.
Умови кредитування суб’єкта підприємництва з урахуванням вимог цього Порядку визначаються у кредитному договорі, що укладається суб’єктом підприємництва з уповноваженим банком.
11. Сума державної підтримки, що надається суб’єкту підприємництва з урахуванням групи пов’язаних з ним контрагентів відповідно до цього Порядку та за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел), сукупно не може перевищувати за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року.
Сума державної підтримки, що надається суб’єкту підприємництва з урахуванням групи пов’язаних з ним контрагентів для реалізації мети, визначеної пунктом 4 цього Порядку, та за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) за тимчасовими заходами, спрямованими на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не може перевищувати суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року.
( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 199 від 24.02.2021 (199-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 331 від 31.03.2021 (331-2021-п) )
12. Компенсація процентів надається суб’єктам підприємництва, які отримали в уповноваженому банку кредит у національній валюті. Кредити, за якими може бути надана державна підтримка, мають відповідати таким умовам:
1) для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктами 1 та 2 пункту 4 цього Порядку, кредит може бути наданий на інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності суб’єктом підприємництва, а також на цілі, пов’язані із здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України, а саме на:
( Абзац перший підпункту 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) )
придбання та/або модернізацію основних засобів суб’єктом підприємництва, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);
придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
( Абзац третій підпункту 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2020 (964-2020-п) )
здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше ніж 25 відсотків вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів;
2) для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку, кредит може бути наданий на:
інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням суб’єктом підприємництва господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, а також на цілі, пов’язані із здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України, на зазначені в цьому абзаці цілі;
фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва;
( Абзац третій підпункту 2 пункту 12 в редакції Постанови КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
3) для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, кредит може бути наданий на рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України;
4) кредитні кошти (крім тих, що надаються на фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва або на рефінансування його заборгованості за кредитом) надаються шляхом їх перерахування уповноваженим банком на рахунок контрагента суб’єкта підприємництва, який для цілей реалізації відповідного інвестиційного проекту здійснює продаж, постачання товарів, надає послуги або виконує роботи;
5) максимальна сума кредиту (кредитів), що надається суб’єкту підприємництва та учасникам групи пов’язаних з ним контрагентів протягом строку, визначеного пунктом 5 цього Порядку, не перевищує 50 млн. гривень;
( Підпункт 5 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) , № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) , № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
6) максимальний строк кредитування не перевищує:
п’ять років - на реалізацію інвестиційного проекту, а також на цілі, пов’язані із здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України;
три роки - на фінансування оборотного капіталу;
( Абзац третій підпункту 6 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
7) відстрочка платежу суб’єкта підприємництва щодо повернення кредиту або його частини та сплати процентів за кредитом може становити до дванадцяти місяців, але не більш як до 31 грудня 2021 р.;
( Підпункт 7 пункту 12 із змінами, внесеними згідно зПостановами КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) , № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) ; в редакції Постанови КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
8) процентна ставка за кредитом на строкову заборгованість суб’єкта підприємництва без урахування компенсації процентів (далі - базова процентна ставка) визначається за такою формулою:
( Абзац перший підпункту 8 пункту 12 в редакції Постанов КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) , № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу, а саме:
( Абзац другий підпункту 8 пункту 12 в редакції Постанов КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) , № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) , № 964 від 09.10.2020 (964-2020-п) , № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
- суб’єктів мікропідприємництва - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів;
( Абзац третій підпункту 8 пункту 12 в редакції Постанов КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) , № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) , № 964 від 09.10.2020 (964-2020-п) , № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) , № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
- суб’єктів малого підприємництва - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс шість процентних пунктів;
( Абзац четвертий підпункту 8 пункту 12 в редакціїПостанов КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) , № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) , № 964 від 09.10.2020 (964-2020-п) , № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) , № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
- суб’єктів середнього підприємництва - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс п’ять процентних пунктів;
( Абзац підпункту 8 пункту 12 в редакціїПостанов КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) , № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів;
( Абзац підпункту 8 пункту 12 в редакціїПостанов КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) , № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
для кредитів, наданих з метою державної підтримки, визначеної підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, а саме для:
( Абзац підпункту 8 пункту 12 в редакціїПостанов КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) , № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
- суб’єктів мікропідприємництва - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів;
( Абзац підпункту 8 пункту 12 в редакціїПостанов КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) , № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
- суб’єктів малого підприємництва - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс шість процентних пунктів;
( Абзац підпункту 8 пункту 12 в редакціїПостанов КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) , № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
- суб’єктів середнього підприємництва - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс п’ять процентних пунктів.
( Абзац підпункту 8 пункту 12 в редакціїПостанов КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) , № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
Уповноважений банк має право передбачити в кредитному договорі, укладеному із суб’єктом підприємництва, умову про застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом за невиконання суб’єктом підприємництва умов кредитного договору. Така підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом може бути встановлена уповноваженим банком виключно на період, протягом якого суб’єкт підприємництва порушив умови кредитного договору, та не може перевищувати максимального розміру базової процентної ставки більше ніж на п’ять процентних пунктів. Підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом суб’єкта підприємництва не може застосовуватися до вимог щодо приросту (збереження) робочих місць суб’єкта підприємництва, передбачених пунктом 13 цього Порядку.
У разі порушення суб’єктом підприємництва умов цього Порядку або встановлення уповноваженим банком та/або Фондом фактів подання суб’єктом підприємництва недостовірної, неправдивої інформації, що призвело до неправомірного надання суб’єкту підприємництва державної допомоги та/або використання суб’єктом підприємництва кредиту не за цільовим призначенням та/або ненадання суб'єктом підприємництва інформації, яка є необхідною для отримання державної підтримки відповідно до умов програми, затвердженої Фондом, суб’єкт підприємництва зобов’язаний самостійно забезпечити сплату процентної ставки, визначеної кредитним договором;
( Абзац підпункту 8 пункту 12 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
9) кредитний договір може передбачати обов’язок суб’єкта підприємництва сплатити одноразову комісію уповноваженому банку за надання кредиту в розмірі не більше ніж 0,5 відсотка суми наданого кредиту. Кредитний договір не може містити умов про сплату суб’єктом підприємництва уповноваженому банку інших комісій за надання та/або обслуговування кредиту, крім плати за отримання гарантії Фонду в розмірі не більше ніж 0,5 відсотка річних суми заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом, включеним до кредитного портфеля суб’єктів підприємництва, за яким Фондом надано гарантію, з урахуванням пункту 26 цього Порядку, а також комісій, що покривають операційні витрати уповноваженого банку з обслуговування кредиту, які у сукупності за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більше ніж 0,5 відсотка суми наданого кредиту. Кредитний договір за кредитом, включеним в установленому порядку до портфеля кредитів, часткове виконання боргових зобов’язань за якими забезпечується державними гарантіями на портфельній основі, може містити умови про сплату суб’єктом підприємництва уповноваженому банку плати за надання державної гарантії в розмірі 0,001 відсотка суми такої гарантії та сплату комісії на покриття витрат уповноваженого банку на обслуговування кредиту в розмірі не більше ніж 1 відсоток річних суми такого кредиту;
( Підпункт 9 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
10) частка участі суб’єкта підприємництва власними коштами в реалізації інвестиційного проекту (крім здійснення рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом, наданим на реалізацію інвестиційного проекту), за яким надається державна підтримка, повинна становити:
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу, - не менше 10 відсотків вартості інвестиційного проекту;
( Абзац другий підпункту 10 пункту 12 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), - не менше 15 відсотків вартості інвестиційного проекту;
( Абзац третій підпункту 10 пункту 12 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
11) наданий суб'єкту підприємництва кредит не може бути забезпечений заставою майнових прав за договором банківського вкладу;
( Пункт 12 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
12) наданий суб’єкту підприємництва кредит, крім кредитів на ціль, визначену підпунктом 3 цього пункту, може бути включений до портфеля кредитів, часткове виконання боргових зобов’язань за якими забезпечується державними гарантіями на портфельній основі.
( Пункт 12 доповнено підпунктом 12 згідно зПостановою КМ № 1151 від 25.11.2020 (1151-2020-п) ) ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
13. Компенсація процентів надається Фондом суб’єкту підприємництва з метою зниження його фактичних витрат на сплату базової процентної ставки:
( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) ; в редакції Постанови КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
до рівня 5 або 7, або 9 відсотків річних (далі - компенсаційна процентна ставка) - для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку;
( Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
до рівня 0 відсотків річних - для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку, - на період строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни, а після їх скасування - до рівня 3 відсотків річних;
( Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
до рівня 0 відсотків річних - для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, - до 31 березня 2021 р., а після цієї дати - до рівня 3 відсотків річних.
( Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
Розмір компенсаційної процентної ставки за наданим суб’єкту підприємництва кредитом, який підлягає сплаті ним за рахунок власних коштів, визначається з урахуванням дотримання суб’єктом підприємництва таких умов:
Умови
Група 1 суб’єктів підприємництва
Група 2 суб’єктів підприємництва
Цільове призначення кредиту відповідно до цього Порядку
підпункт 2 пункту 12
підпункт 1 пункту 12
Розмір річного доходу від господарської діяльності суб’єкта підприємництва на дату укладення кредитного договору, млн. гривень
від 0 до суми, еквівалентної 20 млн. євро (включно)
від 0 до 50 (включно)
від 0 до 50 (включно)
більше 50
Мінімальний приріст робочих місць суб’єкта підприємництва, працівників
2
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
3
5
7
9
( Абзац пункту 13 в редакції Постанов КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) , № 964 від 09.10.2020 (964-2020-п) , № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) )
Розмір річного доходу від господарської діяльності суб’єкта підприємництва визначається за останні чотири звітні календарні квартали для суб’єктів підприємництва, що подають квартальну звітність, або за останній звітний рік - для суб’єктів підприємництва, що подають річну звітність. Розрахунок зазначеного показника здійснюється на підставі даних офіційної фінансової звітності за звітний період, що передує даті отримання кредиту. Якщо суб’єкт підприємництва входить до складу групи пов’язаних з ним контрагентів, розмір річного доходу такого суб’єкта підприємництва від провадження господарської діяльності розраховується сумарно з урахуванням доходу, отриманого іншими учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів.
( Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
Уповноважений банк проводить аналіз приросту робочих місць суб’єкта підприємництва лише групи 2 (зміни середньої чисельності працівників суб’єкта підприємництва) кожного календарного кварталу протягом усього строку кредитування суб’єкта підприємництва, на який йому надається державна підтримка, і у разі його зменшення/збільшення здійснює відповідне коригування компенсаційної процентної ставки.
( Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
Під час аналізу приросту робочих місць суб’єкта підприємництва уповноважений банк зобов'язаний враховувати зміни середньої чисельності працівників за попередній звітний календарний квартал у інших учасників групи пов’язаних контрагентів.
( Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
На підставі проведеного аналізу уповноважений банк відповідно до умов кредитного договору переглядає розмір компенсаційної процентної ставки на наступний звітний календарний квартал. Результати такого аналізу уповноважений банк надає Фонду в рамках квартальної звітності за формою, встановленою Фондом.
( Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
Умови застосування розміру компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, визначаються кредитним договором з урахуванням таких вимог:
для суб’єкта підприємництва групи 2 з розміром річного доходу від нуля до 50 млн. гривень (включно) на дату укладення кредитного договору компенсаційна процентна ставка встановлюється на рівні 7 відсотків річних.
( Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
У разі виконання суб’єктом підприємництва вимоги щодо приросту нових робочих місць (збільшення середньої чисельності працівників суб’єкта підприємництва), зокрема створення не менше двох нових робочих місць протягом періоду, що завершується першим повним календарним кварталом кредитування суб’єкта підприємництва, компенсаційна процентна ставка знижується до рівня 5 відсотків річних та застосовується в наступному календарному кварталі. У подальшому протягом строку кредитування за умови збереження суб’єктом підприємництва робочих місць на рівні звітного (попереднього) календарного кварталу або створення нових робочих місць компенсаційна процентна ставка залишається на рівні 5 відсотків річних. У разі зменшення фактичної кількості робочих місць на останній день місяця звітного (попереднього) календарного кварталу компенсаційна процентна ставка за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, на наступний календарний квартал збільшується на 1 процентний пункт за кожного штатного працівника, який був скорочений/звільнений протягом звітного (попереднього) календарного кварталу (збільшення процентної ставки не застосовується за умови, якщо після скорочення/звільнення працівника (працівників) суб’єктом підприємництва його середня чисельність працівників становить на рівні не менше зафіксованого уповноваженим банком за результатами періоду, що завершився першим повним календарним кварталом кредитування, з урахуванням двох нових робочих місць, створених протягом зазначеного періоду), але в будь-якому випадку розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, не може бути вище 7 відсотків річних.
( Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 09.10.2020 (964-2020-п) )
для суб’єктів підприємництва групи 2 з розміром річного доходу більше 50 млн. гривень на дату укладення кредитного договору компенсаційна процентна ставка встановлюється на рівні 9 відсотків річних;
( Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) , № 964 від 09.10.2020 (964-2020-п) )
для суб’єктів підприємництва групи 2, до яких застосовується компенсаційна процентна ставка 7 або 9 відсотків річних, протягом строку кредитування компенсаційна процентна ставка зменшується або збільшується за результатами щоквартального перегляду уповноваженим банком на 0,5 процентного пункта за кожне створене/скорочене суб’єктом підприємництва нове робоче місце (збільшення/зменшення фактичної кількості робочих місць суб’єктом підприємництва на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) календарного кварталу порівняно з датою укладення кредитного договору), але в будь-якому разі розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, не може бути нижче 5 відсотків річних та не може бути вище 7 або 9 відсотків річних відповідно.
( Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
Суб’єкт підприємництва сплачує відповідний розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом щомісяця.
14. Компенсація процентів за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, здійснюється Фондом щомісяця. Сума компенсації процентів, що підлягає сплаті, розраховується як різниця між сумою нарахованих процентів за користування суб’єктом підприємництва кредитом протягом місяця із застосуванням базової процентної ставки та сумою нарахованих процентів за користування суб’єктом підприємництва кредитом протягом цього ж місяця із застосуванням компенсаційної процентної ставки, визначеної з урахуванням вимог пункту 13 цього Порядку.
( Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
15. Сплата Фондом компенсації процентів за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва, здійснюється з використанням рахунків умовного зберігання (ескроу), відкритих Фондом.
Фонд з метою сплати суб’єктам підприємництва компенсації процентів за кредитами, наданими уповноваженим банком, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) в такому уповноваженому банку.
Відкриття та обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом, здійснюється уповноваженими банками на безоплатній основі.
( Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
Фонд перераховує кошти на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий у відповідному уповноваженому банку, в сумі, погодженій Фондом, яка згідно з плановим (прогнозним) розрахунком уповноваженого банку необхідна для сплати компенсації процентів на користь відповідних суб’єктів підприємництва протягом піврічного періоду кредитування (далі - сума авансування). Перша сума авансування розраховується як прогнозна сума коштів, необхідних для сплати компенсації процентів за кредитами, які уповноважений банк планує надати суб’єкту підприємництва протягом піврічного періоду.
( Абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
За умови вчасного та в повному обсязі виконання суб’єктом підприємництва зобов’язань за кредитним договором (крім прострочення в межах строку, зазначеного в пункті 21 цього Порядку) уповноважений банк щомісяця перераховує кошти компенсації процентів з рахунка умовного зберігання (ескроу) Фонду для подальшого зарахування таких коштів в рахунок часткового погашення нарахованих процентів за кредитом суб’єкта підприємництва відповідно до умов договору про співробітництво, укладеного між Фондом та уповноваженим банком, кредитного договору, укладеного уповноваженим банком із суб’єктом підприємництва, та договору рахунку умовного зберігання (ескроу), укладеного між Фондом і уповноваженим банком.
( Абзац п'ятий пункту 15 в редакціїПостанови КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
Поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, здійснюється Фондом на підставі заявки уповноваженого банку на таке поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу), реєстру суб'єктів підприємництва, складеного за формою, встановленою Фондом, яким були сплачені компенсації процентів. Заявка на поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) складається за формою, встановленою Фондом, та подається до Фонду в порядку, передбаченому договором про співробітництво, укладеним між Фондом та уповноваженим банком.
( Абзац шостий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
Фонд протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки на поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) розглядає та погоджує її на підставі наданих уповноваженим банком документів. У наданому уповноваженим банком реєстрі суб’єктів підприємництва зазначається інформація про кількість створених (приріст) таким суб’єктом підприємництва робочих місць, на підставі чого розраховується розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом суб’єкта підприємництва на наступний період. Фонд перераховує необхідну суму поповнення на рахунок умовного зберігання (ескроу) Фонду, відкритого у відповідному уповноваженому банку, за умови попереднього отримання Фондом відповідних коштів з державного бюджету.
( Абзац сьомий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) , № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
У разі коли сума авансування рахунку умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, за результатами звітного піврічного періоду використана уповноваженим банком менше ніж на 30 відсотків, Фонд має право здійснювати поповнення рахунку умовного зберігання (ескроу) в такому уповноваженому банку на наступний піврічний період в розмірі, меншому ніж зазначено у заявці уповноваженого банку.
( Абзац восьмий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
16. Для отримання державної підтримки за кредитом суб’єкт підприємництва подає уповноваженому банку заявку на отримання кредиту, інформацію про групу пов’язаних з ним контрагентів та про отримання (неотримання) ним та членами групи пов’язаних з ним контрагентів будь-якої державної допомоги та/або підтримки за період з 2 серпня 2017 р. за формою, встановленою Фондом, та інші документи/інформацію відповідно до внутрішніх процедур та правил уповноваженого банку з урахуванням вимог до переліку інформації та форм документів, установлених Фондом.
17. Суб’єкт підприємництва набуває право на отримання компенсації процентів у разі прийняття уповноваженим банком рішення щодо надання кредиту такому суб’єкту підприємництва та надання Фонду інформації щодо такого суб’єкта підприємництва.
18. Уповноважений банк відповідно до власних внутрішніх процедур проводить перевірку використання суб’єктом підприємництва кредиту за цільовим призначенням.
Протягом усього строку кредитування суб’єкта підприємництва уповноважений банк здійснює моніторинг ефективності реалізації інвестиційного проекту. Моніторинг здійснюється уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур та правил з урахуванням вимог, установлених Фондом, але в будь-якому разі такий моніторинг повинен здійснюватися не рідше ніж один раз на квартал. Фонд контролює регулярність здійснення уповноваженим банком зазначеного моніторингу. Фонд має право здійснювати в порядку, передбаченому Фондом, вибіркову перевірку суб’єктів підприємництва та наданих їм кредитів на відповідність критеріям та іншим умовам Порядку.
( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
19. Уповноважений банк має враховувати суму компенсації процентів, що надається суб’єкту підприємництва, під час розрахунку показника обслуговування боргу суб’єкта підприємництва за кредитом суб’єкта підприємництва.
20. Уповноважений банк у разі невчасного перерахування Фондом на його рахунок умовного зберігання (ескроу) суми авансування має забезпечити безперервність кредитування суб’єкта підприємництва із застосуванням компенсаційної процентної ставки.
Неможливість здійснення уповноваженим банком перерахування коштів для компенсації процентної ставки за кредитом суб’єкту підприємництва у зв’язку з відсутністю на рахунку умовного зберігання (ескроу) Фонду в уповноваженому банку необхідної суми коштів протягом не більше шести місяців підряд не має бути підставою для уповноваженого банку визнати таку заборгованість суб’єкта підприємництва із сплати процентів за кредитним договором простроченою.
21. Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва шляхом часткової компенсації процентів призупиняється у разі порушення суб’єктом підприємництва більше ніж на 15 календарних днів зобов’язання за кредитним договором щодо своєчасного повернення кредиту (частини кредиту) та/або щодо своєчасної сплати суб’єктом підприємництва частини нарахованих процентів за кредитом у розмірі компенсаційної процентної ставки. Сплата компенсації процентів відновлюється у разі погашення суб’єктом підприємництва заборгованості за кредитним договором або здійснення уповноваженим банком та суб’єктом підприємництва реструктуризації простроченої ним заборгованості за кредитним договором. За період призупинення надання державної підтримки суб’єкту підприємництва шляхом сплати компенсації процентів відповідна компенсація процентів не сплачується та державна підтримка за цей період не надається.
( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
22. Відповідальність за недостовірність інформації, поданої до уповноваженого банку для отримання державної підтримки, несе суб’єкт підприємництва.
23. Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва припиняється з дати виявлення уповноваженим банком та/або Фондом будь-якого з фактів:
сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги та/або підтримки за будь-якими її напрямами, крім тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом будь-якого трирічного періоду дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;
( Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ № 199 від 24.02.2021 (199-2021-п) )
сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги та/або підтримки за будь-якими її напрямами та за тимчасовими заходами, спрямованими на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;
( Абзац пункту 23 в редакції Постанови КМ № 199 від 24.02.2021 (199-2021-п) )
суб’єкт підприємництва підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (4618-17) .
( Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
24. Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва, передбаченої підпунктом 2 пункту 7 цього Порядку, здійснюється у поєднанні з наданням державної підтримки, передбаченої підпунктом 1 пункту 7 цього Порядку, у вигляді безвідкличної та безумовної гарантії Фонду, наданої уповноваженому банку (далі - гарантія), в порядку, затвердженому Фондом, крім кредитів на ціль, визначену підпунктом 3 пункту 12 цього Порядку, за якими державна підтримка, передбачена підпунктом 2 пункту 7 цього Порядку, не надається, та крім кредитів, включених уповноваженими банками до портфелів кредитів позичальників, часткове виконання боргових зобов’язань за якими забезпечується державними гарантіями на портфельній основі.
( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) , № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) , № 1151 від 25.11.2020 (1151-2020-п) )
25. За надання гарантії уповноважений банк сплачує Фонду комісію в розмірі 0,5 відсотка річних від суми гарантованого Фондом кредитного портфеля суб’єктів підприємництва уповноваженого банку.
26. За кредитом, наданим суб’єкту підприємництва та включеним уповноваженим банком до кредитного портфеля суб’єктів підприємництва, за яким Фондом надано гарантію, Фонд надає гарантію в розмірі:
50 відсотків основної суми заборгованості за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу;
( Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
80 відсотків основної суми заборгованості за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап) та/або за кредитом, наданим для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку.
( Абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
При цьому максимальний рівень виплат, який Фонд може здійснити на користь уповноваженого банку за гарантією, не може перевищувати 50 відсотків загальної гарантованої суми за всіма кредитами суб’єкта підприємництва, що були включені до пулу кредитних договорів суб’єкта підприємництва, за якими надана гарантія Фонду.
( Абзац четвертий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
27. Сплата коштів за гарантією в разі настання гарантійного випадку здійснюється Фондом на щоквартальній основі в порядку, передбаченому відповідним договором, укладеним уповноваженим банком з Фондом.
28. Уповноважений банк здійснює за власний рахунок звернення стягнення на предмет забезпечення за кредитами суб’єкта підприємництва, за якими Фондом надано гарантію, та забезпечує реалізацію заставленого майна за кредитами суб’єкта підприємництва.
29. Кошти, отримані уповноваженим банком у задоволення своїх вимог як кредитора, зокрема від звернення стягнення на предмет забезпечення, добровільного погашення суб'єктом підприємництва заборгованості за кредитом, погашення заборгованості суб'єкта підприємництва за кредитом третьою особою, розподіляються між Фондом та уповноваженим банком у таких пропорціях:
1) за кредитом суб'єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу (крім кредиту, наданого для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку):
50 відсотків отриманої суми, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фондом гарантії, уповноважений банк перераховує Фонду;
50 відсотків отриманої суми уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості суб'єкта підприємництва за таким кредитом перед уповноваженим банком;
2) за кредитом суб'єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), та/або за кредитом, наданим для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку:
80 відсотків отриманої суми, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фондом гарантії, уповноважений банк перераховує Фонду;
20 відсотків отриманої суми уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості суб'єкта підприємництва за таким кредитом перед уповноваженим банком.
( Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
30. Фонд визначає максимальну суму сплати за гарантією для кожного уповноваженого банку в межах максимального рівня виплат, який не може перевищувати 50 відсотків від гарантованого Фондом портфеля кредитів суб’єктів підприємництва. Максимальна сума сплати за гарантією Фонду, наданої уповноваженому банку, зазначається у відповідному договорі, що укладається між Фондом та уповноваженим банком.
( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) ) ( Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
32. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі суб’єктів підприємництва уповноваженого банку, за яким Фондом надана гарантія, не може перевищувати:
25 відсотків - за кредитним портфелем суб’єктів підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу;
( Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) )
35 відсотків - за кредитним портфелем суб’єктів підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), та суб’єктів підприємництва, яким надані кредити на цілі, визначені підпунктом 2 пункту 12 цього Порядку.
( Абзац третій пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) )
Критерії віднесення простроченої заборгованості до категорії проблемної визначаються Фондом. У разі перевищення уповноваженим банком зазначеного рівня проблемної заборгованості Фонд має право призупинити співробітництво з уповноваженим банком до дати зменшення рівня такої проблемної заборгованості до критично допустимого - 25 або 35 відсотків (залежно від категорії бізнесу).
( Абзац четвертий пункту 32 в редакції Постанови КМ № 319 від 29.04.2020 (319-2020-п) ) ( Пункт 32 в редакції Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
33. Уповноважений банк несе відповідальність за недостовірність, поданої Фонду інформації щодо відповідності суб’єкта підприємництва вимогам цього Порядку у випадках, якщо Фондом буде доведено, що уповноважений банк володів достовірною інформацією або не доклав належних зусиль для отримання достовірної інформації на момент її подання до Фонду.
34. У разі суттєвого та сталого порушення уповноваженим банком критеріїв, визначених у додатку, та/або застосування до нього належних заходів впливу з боку органів регулювання та нагляду та/або невиконання уповноваженим банком своїх зобов’язань за договором про співробітництво, укладеним між Фондом та уповноваженим банком, Фонд має право: призупинити співробітництво з уповноваженим банком та виплату коштів державної підтримки через такий уповноважений банк для нових кредитів суб’єктам підприємництва до моменту усунення порушень; вимагати негайного перерахування уповноваженим банком грошових коштів державної підтримки (частини суми авансування), ненаданих на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок.
35. Суб’єкт підприємництва позбавляється права на отримання державної підтримки з дати виявлення уповноваженим банком та/або Фондом будь-якого факту:
надання суб’єктом підприємництва недостовірної або недійсної інформації, що призвело до виплати коштів державної підтримки на користь суб’єкта підприємництва, який не мав права на отримання такої державної підтримки;
нецільового використання суб’єктом підприємництва кредитних коштів, отриманих від уповноваженого банку;
( Абзац третій пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
визнання уповноваженим органом з питань державної допомоги державної підтримки, наданої Фондом на користь суб'єкта підприємництва, державною допомогою, недопустимою для конкуренції;
( Абзац четвертий пункту 35 в редакції Постанови КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
належності суб'єкта підприємництва до суб'єктів, які визначені статтею 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (4618-17) .
( Пункт 35 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 535 від 17.06.2020 (535-2020-п) )
У разі виявлення будь-якого із перелічених фактів суб’єкт підприємництва позбавляється права на отримання державної підтримки та зобов’язаний повернути Фонду таку незаконно отриману державну підтримку.
35-1. У разі виявлення уповноваженим банком та/або Фондом фактів або інформації, що суб’єкт підприємництва підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені пунктом 8 частини першої статті 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (4618-17) , які мають тимчасовий характер, надання державної підтримки суб’єкту підприємництва зупиняється з дати виявлення таких фактів або інформації до підтвердження того, що суб’єкт підприємництва більше не підпадає під такі обмеження та за умови відсутності підстав для позбавлення його права на отримання державної підтримки. Сплата компенсації процентів за кредитом суб’єкта підприємництва відновлюється з наступного календарного місяця за місяцем, у якому суб’єкт підприємництва перестав підпадати під встановлені обмеження.
( Порядок доповнено пунктом 35-1 згідно з Постановою КМ № 553 від 02.06.2021 (553-2021-п) )
36. Уповноважений банк зобов’язаний повернути Фонду кошти державної підтримки, що була надана уповноваженим банком на користь суб’єкта підприємництва з порушенням умов цього Порядку, зокрема подання уповноваженим банком Фонду недостовірної або неперевіреної інформації, внаслідок чого суб’єкт підприємництва, що фактично не відповідав цільовій групі та критеріям, визначеним цим Порядком, згідно з інформацією, наявною в уповноваженого банку станом на дату подання відповідної заявки, та отримав державну підтримку.
37. Повернення коштів державної підтримки уповноваженим банком або суб’єктом підприємництва внаслідок порушення вимог цього Порядку відбувається відповідно до вимог Фонду та законодавства.
( Пункт 38 виключено на підставі Постанови КМ № 283 від 15.04.2020 (283-2020-п) )
Додаток
до Порядку

КРИТЕРІЇ

до уповноважених банків

Дотримання регулятивних вимог, включаючи індивідуальні нормативи Національного банку, встановлені для конкретного банку.
Відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету.
Незастосування протягом останніх 12 місяців щодо банку або до власників істотної участі в банку, або до пов’язаних осіб банку Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій.
Наявність технологій та процедур кредитування малого та середнього підприємництва, а також іпотечного кредитування, прийнятність яких визначається Фондом розвитку підприємництва.
Наявність відокремленої організаційної структури з кредитування малого та середнього підприємництва, а також іпотечного кредитування.
Наявність в продуктовій лінійці банку кредитних продуктів для малого та середнього підприємництва, а також іпотечного кредитування, інформація про які розміщена на веб-сайті банку.
Наявність працюючого кредитного портфеля малого та середнього підприємництва, а також іпотечного кредитування в розмірі, визначеному Фондом розвитку підприємництва.
Наявність стратегічного плану щодо фінансування малого та середнього підприємництва, а також іпотечного кредитування (стратегія бізнесу, цільові параметри, ліміти на кредитні експозиції тощо).
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1342 від 28.12.2020 (1342-2020-п) , № 63 від 27.01.2021 (63-2021-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. № 28

ПОРЯДОК

здешевлення вартості іпотечних кредитів

1. Цей Порядок визначає умови, критерії та механізм здешевлення вартості іпотечних кредитів за рахунок фінансової державної підтримки позичальників іпотечних кредитів.
2. Для цілей цього Порядку:
позичальником іпотечного кредиту (далі - позичальник) вважається фізична особа - громадянин України, яка отримала іпотечний кредит на умовах, визначених кредитним договором, та відповідає критеріям, встановленим цим Порядком, і програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів, затвердженій Фондом розвитку підприємництва (далі - Фонд);
під членами сім’ї позичальника розуміється дружина (чоловік), у тому числі особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі (якщо факт їх проживання однією сім’єю встановлений у судовому порядку), їх малолітні та неповнолітні діти (до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом вони не набувають прав повнолітньої особи раніше), які проживають разом з позичальником;
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) ) ( Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
під іпотечним кредитом розуміється цільовий кредит, який надається позичальнику згідно з програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів, затвердженою Фондом, відповідно до правил і процедур уповноваженого банку та законодавства для придбання предмета іпотеки, який передається в іпотеку іпотечному кредитору як забезпечення за таким кредитом;
під кредитним договором розуміється договір про іпотечний кредит, що укладається в установленому законодавством порядку між іпотечним кредитором (уповноваженим банком) і позичальником, відповідно до якого здійснюється іпотечне кредитування на цілі, передбачені цим Порядком;
під предметом іпотеки розуміється зареєстроване відповідно до законодавства нерухоме майно (квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку) та/або індивідуальний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій розташовано такий житловий будинок, прийняті в експлуатацію у поточному році або не раніше ніж протягом трьох років, що передують поточному) або майнові права на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва та/або індивідуальний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій розташовані такі житлові будинки, які придбаваються або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальником;
( Абзац сьомий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
під нормативною площею предмета іпотеки розуміється 50 кв. метрів загальної площі предмета іпотеки на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 20 кв. метрів - на кожного наступного члена сім’ї;
під іпотечним кредитором розуміється банк України, який здійснює операції з надання іпотечного кредиту та обслуговування рахунків позичальника.
3. Надання фінансової державної підтримки позичальникам (далі - державна підтримка) здійснюється Фондом, який затверджує програму здешевлення вартості іпотечних кредитів, що може містити додаткові умови для уповноважених банків та деталізувати умови надання державної підтримки у визначених цим Порядком межах.
Надання передбаченої цим Порядком державної підтримки може здійснюватися разом з державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування за рахунок місцевих ресурсів.
4. Державна підтримка надається з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів.
5. Державна підтримка надається через іпотечних кредиторів, що відповідають критеріям, визначеним цією постановою, та підписали з Фондом договір про співробітництво за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів за формою, затвердженою Фондом (далі - уповноважені банки).
6. Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті, у вигляді:
1) часткової компенсації Фондом процентної ставки за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам для реалізації мети, визначеної пунктом 4 цього Порядку, та відповідають визначеним у ньому критеріям (далі - компенсація процентів);
2) надання Фондом гарантій уповноваженим банкам на забезпечення виконання зобов’язань за іпотечними кредитами, наданими позичальникам.
7. Для отримання державної підтримки відповідно до цього Порядку позичальник повинен на момент прийняття уповноваженим банком рішення про надання іпотечного кредиту відповідати таким критеріям:
1) бути громадянином України, мати повну цивільну дієздатність відповідно до законодавства;
2) позичальник та члени його сім’ї не повинні мати у власності об’єктів житлової нерухомості та/або чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх площа перевищує нормативну площу предмета іпотеки. При цьому не враховуються розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності позичальника та членів його сім’ї;
( Підпункт 2 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
3) мати сукупний чистий дохід, який надає можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування іпотечного кредиту відповідно до правил і процедур уповноваженого банку. Розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців не повинен перевищувати десятикратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні, де розташований предмет іпотеки, розрахованого згідно з офіційними даними Держстату;
( Підпункт 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
4) розмір боргового навантаження, яке розраховується як співвідношення обов’язкових щомісячних витрат (зобов’язань) позичальника до його сукупного щомісячного доходу, має бути прийнятним відповідно до правил і процедур уповноваженого банку для належного обслуговування позичальником з урахуванням дії компенсаційної відсоткової ставки за кредитом;
5) вік позичальника на дату закінчення строку іпотечного кредиту не повинен перевищувати 70 років (включно);
6) позичальник та члени його сім’ї можуть отримати державну підтримку тільки за одним іпотечним кредитом відповідно до цього Порядку.
( Підпункт 6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
8. Відбір уповноважених банків для надання державної підтримки здійснюється Фондом. Порядок відбору Фондом уповноважених банків для надання державної підтримки визначається внутрішніми процедурами Фонду.
У разі наявності договору про співробітництво між уповноваженим банком та Фондом за програмою фінансової державної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва та відповідності такого банку критеріям, визначеним цією постановою, у частині іпотечного кредитування, такий банк за його письмової згоди може набути статусу уповноваженого банку за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів відповідно до процедур Фонду.
9. Відповідність позичальників критеріям, установленим пунктом 7 цього Порядку, визначається уповноваженими банками.
Уповноважені банки здійснюють відбір, оцінку кредитоспроможності та кредитування позичальників відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених цим Порядком. Уповноважений банк враховує суму компенсації процентів під час розрахунку показника обслуговування боргу позичальника за його іпотечним кредитом.
( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
Умови кредитування позичальників з урахуванням вимог цього Порядку визначаються у кредитному договорі, що укладається позичальником з уповноваженим банком.
Для укладення кредитного договору позичальник подає уповноваженому банку: заяву, копію паспорта, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) позичальника та членів його сім’ї, копію свідоцтва про шлюб (за наявності), копію свідоцтва про народження дитини/дітей (за наявності), документи про доходи позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців, довідку про перебування на квартирному обліку (за наявності) та інші документи відповідно до внутрішніх вимог уповноваженого банку.
10. Компенсація процентів надається Фондом позичальникам, які отримали в уповноваженому банку іпотечний кредит у національній валюті, з метою зниження їх фактичних витрат на сплату базової процентної ставки до рівня 7 відсотків річних. Іпотечні кредити, за якими може бути надана державна підтримка, мають відповідати таким умовам:
1) мета іпотечного кредиту - придбання у власність предмета іпотеки;
2) кредитні кошти надаються шляхом їх перерахування уповноваженим банком на рахунок продавця предмета іпотеки;
( Підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
3) максимальна сума кредиту позичальнику - не більш як 85 відсотків вартості нормативної площі предмета іпотеки, але не більш як 2000000 гривень;
( Підпункт 3 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
4) максимальна вартість предмета іпотеки - не більш як 2500000 гривень. Загальна площа предмета іпотеки не може перевищувати нормативну площу предмета іпотеки більш як на 20 відсотків. Вартість загальної площі предмета іпотеки, яка перевищує нормативну площу предмета іпотеки, сплачується позичальником відповідно до умов договору про придбання предмета іпотеки за рахунок власних коштів без компенсації процентів або за рахунок кредитних коштів, отриманих в уповноваженому банку на загальних умовах кредитних програм відповідного уповноваженого банку без компенсації процентів або за рахунок інших джерел. Вартість загальної площі предмета іпотеки визначається на підставі звіту про оцінку, проведену незалежним суб’єктом оціночної діяльності, акредитованим в уповноваженому банку;
( Підпункт 4 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
5) строк іпотечного кредиту становить до 240 місяців;
6) строк виплати компенсації процентів відповідає строку іпотечного кредиту;
7) перший внесок (початковий внесок) позичальник має сплатити за рахунок власних коштів у розмірі не менш як 15 відсотків вартості предмета іпотеки;
8) кредитний договір може містити умови про сплату позичальником уповноваженому банку комісій за надання та/або обслуговування іпотечного кредиту, які сукупно за весь строк дії кредитного договору мають становити не більш як 0,5 відсотка суми наданого іпотечного кредиту та плати за отримання гарантії Фонду в розмірі не більш як 0,5 відсотка річних суми заборгованості позичальника за іпотечним кредитом, включеним до кредитного портфеля позичальників, за яким Фондом надано гарантію, з урахуванням пункту 19 цього Порядку;
( Підпункт 8 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
9) процентна ставка за іпотечним кредитом на строкову заборгованість позичальника без урахування компенсації процентів (далі - базова процентна ставка) встановлюється у такому розмірі:
для іпотечних кредитів на придбання предмета іпотеки - квартири або індивідуального житлового будинку - не більше Індексу UIRD (12 місяців) плюс чотири цілих п’ять десятих процентного пункта;
для іпотечних кредитів на придбання предмета іпотеки - майнових прав на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва, яка придбавається або будівництво якої фінансується (інвестується) позичальником, або майнові права на індивідуальні житлові будинки - не більше Індексу UIRD (12 місяців) плюс сім процентних пунктів;
після закінчення будівництва та прийняття в експлуатацію предмета іпотеки, визначеного абзацом третім цього підпункту, - за формулою, визначеною абзацом другим цього підпункту. Позичальник зобов’язаний повідомити уповноваженому банку про оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого раніше мав майнові права на об’єкт незавершеного будівництва, які виступали предметом іпотеки, та оформити відповідний іпотечний договір. Порушення цього обов’язку має наслідком застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом відповідно до умов чинного кредитного договору на період, протягом якого позичальник ухилявся від укладення відповідного іпотечного договору.
( Абзац четвертий підпункту 9 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
Індекс UIRD - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 12 місяців. Перегляд уповноваженим банком розміру базової процентної ставки за іпотечним кредитом, наданим позичальнику, з урахуванням зміни зазначеного індексу здійснюється щороку. Порядок перегляду розміру базової процентної ставки за іпотечним кредитом, наданим позичальнику, та дата, станом на яку він проводиться, визначаються у кредитному договорі, укладеному між позичальником та уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур.
Уповноважений банк має право передбачити в кредитному договорі, укладеному із позичальником, умову про застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом за невиконання ним умов кредитного договору та/або договору іпотеки (іпотечного договору). Така підвищена (штрафна) процентна ставка за іпотечним кредитом може бути встановлена уповноваженим банком виключно на період, протягом якого позичальник порушив умови кредитного договору та/або договору іпотеки (іпотечного договору), та не може перевищувати розміру базової процентної ставки більше ніж на п’ять процентних пунктів.
( Абзац шостий підпункту 9 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
У разі порушення позичальником умов цього Порядку або встановлення уповноваженим банком та/або Фондом фактів подання позичальником недостовірної, неправдивої інформації (у тому числі щодо відсутності чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості), що призвело до неправомірного надання позичальнику державної підтримки, позичальник зобов’язаний самостійно забезпечити сплату базової процентної ставки, визначеної кредитним договором;
( Абзац сьомий підпункту 9 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
10) предметом іпотеки не можуть бути:
квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку) та індивідуальний житловий будинок, прийняті в експлуатацію раніше ніж за три роки до початку поточного року;
соціальне житло, службові жилі приміщення та інші жилі приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян.
Предмет іпотеки (за винятком майнових прав на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва або на індивідуальний житловий будинок), вартість якого визначається на підставі звіту про оцінку, проведену незалежним суб’єктом оціночної діяльності, акредитованим в уповноваженому банку, повинен бути застрахований позичальником на його повну вартість, що зазначена в іпотечному договорі, відповідно до законодавства від ризиків, перелік яких визначається у програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів. Договір страхування предмета іпотеки має передбачати, що вигодонабувачем за договором страхування у разі виникнення страхового випадку є іпотечний кредитор.
Вимоги до об’єктів незавершеного будівництва, в яких може придбаватися житло та майнові права на квартиру в яких можуть бути предметом іпотеки відповідно до цього Порядку, визначає уповноважений банк відповідно до своїх внутрішніх правил.
11. Компенсація процентів здійснюється Фондом щомісяця. Сума компенсації процентів, що підлягає сплаті, розраховується як різниця між сумою нарахованих процентів за користування позичальником іпотечним кредитом протягом одного місяця із застосуванням базової процентної ставки та сумою нарахованих процентів за користування позичальником іпотечним кредитом протягом цього ж місяця із застосуванням компенсаційної процентної ставки, визначеної з урахуванням вимог підпункту 9 пункту 10 цього Порядку.
12. Сплата Фондом компенсації процентів здійснюється з використанням рахунків умовного зберігання (ескроу), відкритих Фондом.
Фонд з метою сплати позичальникам компенсації процентів за іпотечними кредитами, наданими уповноваженим банком, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) в такому уповноваженому банку.
Відкриття та обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом, здійснюється уповноваженими банками на безоплатній основі.
Фонд перераховує кошти на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий у відповідному уповноваженому банку, в сумі, погодженій Фондом, яка згідно з плановим (прогнозним) розрахунком уповноваженого банку необхідна для сплати компенсації процентів на користь відповідних позичальників протягом піврічного періоду кредитування (далі - сума авансування). Перша сума авансування розраховується як прогнозна сума коштів, необхідних для сплати компенсації процентів за іпотечними кредитами, які уповноважений банк планує надати позичальнику протягом піврічного періоду.
За умови вчасного та в повному обсязі виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором уповноважений банк щомісяця перераховує кошти компенсації процентів з рахунка умовного зберігання (ескроу) Фонду для подальшого зарахування таких коштів у рахунок часткового погашення нарахованих процентів за іпотечним кредитом позичальника відповідно до умов договору про співробітництво, укладеного між Фондом та уповноваженим банком, кредитного договору та договору іпотеки (іпотечного договору), укладених уповноваженим банком із позичальником, та договору рахунка умовного зберігання (ескроу), укладеного між Фондом і уповноваженим банком.
Поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, здійснюється Фондом на підставі заявки уповноваженого банку на таке поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу), реєстру позичальників, яким були сплачено компенсацію процентів, складеного за формою, встановленою Фондом. Заявка на поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) складається за формою, встановленою Фондом, та подається до Фонду в порядку, передбаченому договором про співробітництво, укладеним між Фондом та уповноваженим банком.
Фонд протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки на поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) розглядає та погоджує її на підставі наданих уповноваженим банком документів. Фонд перераховує необхідну суму поповнення на рахунок умовного зберігання (ескроу) Фонду, відкритого у відповідному уповноваженому банку, за умови попереднього отримання Фондом відповідних коштів з державного бюджету.
У разі коли сума авансування рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, за результатами звітного піврічного періоду використана уповноваженим банком менше ніж на 30 відсотків, Фонд має право здійснювати поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) в такому уповноваженому банку на наступний піврічний період в розмірі, меншому ніж зазначено в заявці уповноваженого банку.
13. Для отримання державної підтримки позичальників за іпотечним кредитом позичальник подає уповноваженому банку заявку на отримання іпотечного кредиту та інформацію/документи відповідно до внутрішніх процедур та правил уповноваженого банку з урахуванням вимог до переліку інформації та форм документів, установлених Фондом.
14. Позичальник набуває право на отримання компенсації процентів у разі прийняття уповноваженим банком рішення щодо надання йому іпотечного кредиту та надання Фонду інформації щодо такого позичальника.
15. Уповноважений банк протягом усього строку кредитування позичальника здійснює моніторинг предмета іпотеки відповідно до його внутрішніх процедур та правил, а також вимог законодавства.
( Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
17. Надання Фондом державної підтримки шляхом компенсації процентів призупиняється у разі порушення позичальником більше ніж на 30 календарних днів зобов’язання за кредитним договором щодо своєчасного повернення іпотечного кредиту або його частини та/або щодо своєчасної сплати позичальником частини нарахованих процентів за іпотечним кредитом у розмірі компенсаційної процентної ставки (далі - зобов’язання за кредитним договором). Сплата компенсації процентів відновлюється у разі погашення позичальником заборгованості за кредитним договором не більше ніж через 90 календарних днів з дня порушення зобов’язання за кредитним договором або здійснення уповноваженим банком та позичальником реструктуризації простроченої ним заборгованості за кредитним договором. За період призупинення надання державної підтримки відповідна компенсація процентів не сплачується та державна підтримка за цей період не надається. У разі порушення позичальником зобов’язання за кредитним договором понад 90 календарних днів позичальник втрачає право на компенсацію процентів.
18. Відповідальність за недостовірність інформації, поданої до уповноваженого банку для отримання державної підтримки несе позичальник.
19. Надання Фондом державної підтримки, передбаченої підпунктом 2 пункту 6 цього Порядку, може здійснюватися у поєднанні з наданням державної підтримки, передбаченої підпунктом 1 пункту 6 цього Порядку, у вигляді безвідкличної та безумовної гарантії Фонду, наданої уповноваженому банку (далі - гарантія), у порядку, затвердженому Фондом, за іпотечними кредитами, наданими на придбання предмета іпотеки - майнових прав на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва та/або індивідуальний житловий будинок, які придбаваються або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальником, - на період до прийняття об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та до моменту передачі в іпотеку відповідної квартири/будинку (заміни предмета іпотеки з майнових прав на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва або майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва - індивідуальний житловий будинок на іпотеку відповідного об’єкта, введеного в експлуатацію).
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
20. За надання гарантії уповноважений банк сплачує Фонду комісію в розмірі 0,5 відсотка річних від суми гарантованого Фондом кредитного портфеля позичальників уповноваженого банку.
21. За іпотечним кредитом, наданим позичальнику та включеним уповноваженим банком до кредитного портфеля позичальників, за яким Фондом надано гарантію, Фонд надає гарантію в розмірі 50 відсотків основної суми заборгованості за іпотечним кредитом позичальника.
При цьому максимальний рівень виплат, який Фонд може здійснити на користь уповноваженого банку за гарантією, не може перевищувати 50 відсотків загальної гарантованої суми за всіма іпотечними кредитами позичальників, що були включені до пулу кредитних договорів позичальників, за якими надана гарантія Фонду.
22. Сплата коштів за гарантією в разі настання гарантійного випадку здійснюється Фондом на щоквартальній основі в порядку, передбаченому відповідним договором, укладеним уповноваженим банком з Фондом.
23. Уповноважений банк здійснює за власний рахунок звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечними кредитами позичальників, за якими Фондом надано гарантію, та забезпечує реалізацію предмета іпотеки за іпотечними кредитами позичальників.
24. Кошти, отримані уповноваженим банком у задоволення своїх вимог як кредитора, зокрема від звернення стягнення на предмет іпотеки, добровільного погашення позичальником заборгованості за іпотечним кредитом, погашення заборгованості позичальника за іпотечним кредитом третьою особою, розподіляються між Фондом та уповноваженим банком у таких пропорціях:
50 відсотків отриманої суми, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фондом гарантії, уповноважений банк перераховує Фонду;
50 відсотків отриманої суми уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості позичальника за таким іпотечним кредитом перед уповноваженим банком.
25. Фонд визначає максимальну суму сплати за гарантією для кожного уповноваженого банку в межах максимального рівня виплат, який не може перевищувати 50 відсотків від гарантованого Фондом портфеля іпотечних кредитів позичальників. Максимальна сума сплати за гарантією Фонду, наданою уповноваженому банку, зазначається у відповідному договорі, що укладається між Фондом та уповноваженим банком.
26. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі позичальників уповноваженого банку, за яким Фондом надана гарантія, не може перевищувати 10 відсотків.
Критерії віднесення простроченої заборгованості до категорії проблемної визначаються Фондом. У разі перевищення уповноваженим банком зазначеного рівня проблемної заборгованості Фонд має право призупинити співробітництво з уповноваженим банком до дати зменшення рівня такої проблемної заборгованості до критично допустимого.
27. Уповноважений банк несе відповідальність за недостовірність поданої Фонду інформації щодо відповідності позичальника вимогам цього Порядку у випадках, якщо Фондом буде доведено, що уповноважений банк володів достовірною інформацією або не доклав належних зусиль для отримання достовірної інформації на момент її подання до Фонду.
28. У разі суттєвого та сталого порушення уповноваженим банком критеріїв, визначених цією постановою, та/або застосування до нього належних заходів впливу з боку органів регулювання та нагляду, та/або невиконання уповноваженим банком своїх зобов’язань за договором про співробітництво, укладеним між Фондом та уповноваженим банком, Фонд має право: призупинити співробітництво з уповноваженим банком та виплату коштів державної підтримки через такий уповноважений банк для нових іпотечних кредитів позичальників до моменту усунення порушень; вимагати негайного перерахування уповноваженим банком грошових коштів державної підтримки (частини суми авансування), не наданих на користь позичальників, на визначений Фондом рахунок.
29. Позичальник позбавляється права на отримання державної підтримки з дати виявлення уповноваженим банком та/або Фондом факту надання позичальником недостовірної або недійсної інформації, що призвело до виплати коштів державної підтримки на користь позичальника, який не мав права на отримання такої державної підтримки, та зобов’язаний повернути Фонду таку незаконно отриману державну підтримку.
30. Уповноважений банк зобов’язаний повернути Фонду кошти державної підтримки позичальників, що була надана уповноваженим банком на користь позичальника з порушенням умов цього Порядку, зокрема, подання уповноваженим банком Фонду недостовірної або неперевіреної інформації, внаслідок чого позичальник, що фактично не відповідав критеріям, визначеним цим Порядком, згідно з інформацією, наявною в уповноваженого банку станом на дату подання відповідної заявки, отримав державну підтримку позичальників, якщо уповноважений банк (його працівник) знав про недостовірність такої інформації або цілеспрямовано не провів перевірку такої інформації, хоч мав відповідну можливість, що встановлено в результаті проведення службового розслідування.
( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 15.02.2021 (103-2021-п) )
31. Повернення коштів державної підтримки уповноваженим банком або позичальником внаслідок порушення вимог цього Порядку відбувається відповідно до вимог Фонду та законодавства.
( Постанову доповнено Порядком згідно з Постановою КМ № 63 від 27.01.2021 (63-2021-п) )