КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 січня 2020 р. № 40
Київ

Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 499 від 17.06.2020 (499-2020-п) № 544 від 01.07.2020 (544-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити бюджет Фонду соціального страхування України на 2020 рік, що додається.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2020 р. № 40

БЮДЖЕТ

Фонду соціального страхування України на 2020 рік

(тис. гривень)
Залишок коштів на початок року
460940
Доходи:
страхові внески страхувальників та застрахованих осіб
26828737
надходження з державного бюджету (294-20)
на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
45 863
фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі
471 100
фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі
1 807 700
фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей на безповоротній основі
233 322
інші надходження відповідно до закону
82262
Усього доходів
29 468 984
Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року
29 929 924
Видатки:
матеріальне забезпечення та соціальні послуги
17 320 809
страхові виплати
9 755 248
страхові витрати на медичну та соціальну допомогу
577 821
профілактика страхових випадків
11 301
видатки, пов’язані з виконанням обов’язків страховика
48 865
витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду
47 193
адміністративно-господарські витрати
1 434 316
виплати матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі
471 100
страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені статтею 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (1645-14)
, за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі
233 322
повернення коштів, наданих Фонду соціального страхування України як фінансова допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі
Усього видатків
29 899 975
Залишок коштів на кінець року, в тому числі
29949
резерв коштів Фонду
29949
( Бюджет Фонду із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 499 від 17.06.2020 (499-2020-п) , № 544 від 01.07.2020 (544-2020-п) )