УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
04.02.2020 № 280
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2355 від 09.12.2020 (v2355874-20) )

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1361 від 11.07.2020 (v1361874-20) )
Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про ринок електричної енергії" (2019-19) , Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (v1470874-17) , затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (v1175874-18) , затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ":
1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на рівні:
для 1 класу напруги - 332,13 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);
для 2 класу напруги - 1280,95 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);
( Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1361 від 11.07.2020 (v1361874-20) )
2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з додатком.
2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ" перераховувати та обліковувати кошти, що визначені як джерела фінансування Інвестиційної програми ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ" на 2020 рік (амортизація, плата за реактивну електроенергію та відповідна частина доходу від небалансу ТВЕ), на окремому банківському рахунку та не використовувати ці кошти та кошти, що мали бути перераховані та обліковані на окремому банківському рахунку відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 28 грудня 2018 року № 2060 (v2060874-18) "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ", до прийняття НКРЕКП рішення щодо схвалення Інвестиційної програми ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ на 2020 рік.
3. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати праці пріоритетно спрямувати на підвищення заробітної плати виробничо-технічного персоналу.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 28 грудня 2018 року № 2060 (v2060874-18) "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ" (зі змінами).
5. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, але не раніше 01 березня 2020 року.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
( Додаток ) ( Див. текст (v0280874-20F21) ) ( Додаток в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1361 від 11.07.2020 (v1361874-20) )