МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.01.2020 № 46
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2020 р.
за № 266/34549

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Центральним госпіталем Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 (1548-96-п) ), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 (1138-96-п) "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 (z0005-18) "Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я МВС", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457 (зі змінами), та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Центральним госпіталем Міністерства внутрішніх справ України, що додаються.
2. Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Смик А.С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.
Міністр
А. Аваков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
20 січня 2020 року № 46

ТАРИФИ

на платні послуги, що надаються Центральним госпіталем Міністерства внутрішніх справ України

№ з/п
Назва послуги
Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)
1
2
3
1
Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом першої категорії (первинне звернення)
237,00
2
Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом першої категорії (первинне звернення)
196,00
3
Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення)
211,00
4
Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (первинне звернення)
196,00
5
Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (первинне звернення)
235,00
6
Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (первинне звернення)
353,00
7
Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)
196,00
8
Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії, кандидатом медичних наук (первинне звернення)
235,00
9
Консультативний прийом лікарем-урологом першої категорії (для жінок) (первинне звернення)
235,00
10
Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії (первинне звернення)
118,00
11
Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення)
235,00
12
Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії (первинне звернення)
237,00
13
Консультативний прийом лікарем-пульмонологом вищої категорії (первинне звернення)
196,00
14
Консультативний прийом лікарем-анестезіологом вищої категорії (первинне звернення)
258,00
15
Консультативний прийом лікарем-нейрохірургом вищої категорії (первинне звернення)
266,00
16
Консультативний прийом лікарем-нефрологом вищої категорії (первинне звернення)
175,00
17
Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення)
196,00
18
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби
183,00
19
Проба алергічна, внутрішньошкірна (без урахування вартості медикаментів)
29,00
20
Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів)
37,00
21
Ін'єкція внутрішньом'язова (без урахування вартості медикаментів)
15,00
22
Ін'єкція внутрішньовенна (без урахування вартості медикаментів)
30,00
23
Ін'єкція підшкірна (без урахування вартості медикаментів)
16,00
24
Ін'єкція внутрішньосуглобова (без урахування вартості медикаментів)
39,00
25
Спинномозкова пункція
36,00
26
Венопункція
9,00
27
Плазмаферез
953,00
28
Термометрія
3,00
29
Промивання шлунку
76,00
30
Клізма очищувальна (без урахування вартості медикаментів)
14,00
31
Інсулінотерапія (без урахування вартості інсуліну)
18,00
32
Щеплення ППС та ПА
473,00
33
РН-метрія
49,00
34
Накладання компресу
27,00
35
Ентеральне зондове харчування в стаціонарі (1 доба)
73,00
36
Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)
13,00
37
Дослідження венозної крові для отримання сироватки плазми
23,00
38
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі "Mithic-18" (10 показників)
29,00
39
Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)
46,00
40
Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тілець Гейнца
62,00
41
Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом
26,00
42
Визначення клітин червоного вовчака (LE-клітин) за Новоселовою
207,00
43
Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва
28,00
44
Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для гематологічних хворих
42,00
45
Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові
83,00
46
Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові для гематологічних хворих
155,00
47
Визначення ШОЕ
14,00
48
Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо
61,00
49
Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва
38,00
50
Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії
317,00
51
Визначення осмотичної резистентності еритроцитів за Лімбеном
123,00
52
Визначення часу згортання по Лі-Уайтом
19,00
53
Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією преципітації в капілярах
12,00
54
Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові
54,00
55
Визначення залізозв'язувальної здібності в сироватці крові на біохімічному аналізаторі
65,00
56
Визначення фруктозаміну на біохімічному аналізаторі
64,00
57
Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)
27,00
58
Тест толерантності до глюкози на аналізаторі глюкози "Super-GL"
82,00
59
Визначення глюкози в капілярній крові на аналізаторі глюкози "Super-GL"
32,00
60
Визначення K, Na, Cl в сироватці крові на аналізаторі електролітів "Medica Easy-lyte plus "
38,00
61
Визначення альфа-амілази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
40,00
62
Визначення бета-ліпопротеїдів в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
37,00
63
Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
31,00
64
Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
31,00
65
Визначення активності лактатдегідрогенази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
35,00
66
Визначення глікозильованого гемоглобіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
137,00
67
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
43,00
68
Визначення гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
37,00
69
Визначення глюкози в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
30,00
70
Визначення загального білка в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
31,00
71
Визначення загального холестерину в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
35,00
72
Визначення заліза в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
33,00
73
Визначення кальцію в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
38,00
74
Визначення креатиніну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
31,00
75
Визначення креатинової кінази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
38,00
76
Визначення лужної фосфатази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
32,00
77
Визначення МВ фракції креатинової кінази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
45,00
78
Визначення ревматоїдного фактору на біохімічному аналізаторі "BS-400" (кількісне)
49,00
79
Визначення сечовини в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
32,00
80
Визначення сечової кислоти в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
32,00
81
Визначення С-реактивного протеїну на біохімічному аналізаторі "BS-400" (кількісне)
46,00
82
Визначення тригліцеридів в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
34,00
83
Визначення фосфору в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
42,00
84
Визначення фракцій холестерину в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
83,00
85
Визначення холестерину-ЛВЩ в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
44,00
86
Визначення холестерину-ЛНЩ в сироватці крові на біохімічному аналізаторі "BS-400"
45,00
87
Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові
62,00
88
Визначення резус-фактора у венозній крові
39,00
89
Визначення антитіл до резус-фактора (титру антитіл)
95,00
90
Визначення антитіл-гемолізинів
117,00
91
Визначення поверхневого антигену вірусного гепатиту B методом РПГА
69,00
92
Визначення ВІЛ імунохроматографічним методом (експрес-метод)
114,00
93
Визначення ВІЛ методом ІФА на імуноферментному аналізаторі "Labsystems Multiskan PLUS"
141,00
94
Визначення згортальної системи крові (коагулограма) на коагулометрі "СС-3003"
64,00
95
Визначення протромбінового часу, індексу, МНВ та фібриногену на аналізаторі
45,00
96
Аналіз крові на маркери вірусів гепатиту B (антитіла до гепатиту B-HBcor) на ІФА на імуноферментному аналізаторі
146,00
97
Аналіз крові на маркери вірусів гепатиту C (антитіла до гепатиту C-HCV) на ІФА на імуноферментному аналізаторі
132,00
98
Аналіз крові на маркери вірусів гепатиту С (антитіла до гепатиту C-HCVcor-M) на ІФА на імуноферментному аналізаторі
128,00
99
Визначення простатичного специфічного антигену на ІФА на імуноферментному аналізаторі
113,00
100
Визначення тропоніну в сироватці крові (експрес-тест)
132,00
101
Діагностика сифілісу імунохроматографічним методом
112,00
102
Виявлення поверхневого антигену вірусного гепатиту В імунохроматографічним методом
123,00
103
Радіоімунологічні дослідження вмісту антитіла до тиреопероксидази (Anti TPO)
488,00
104
Радіоімунологічні дослідження вмісту вільного тироксину (Free T4)
477,00
105
Радіоімунологічні дослідження вмісту тиреотропного гормону (TSH)
464,00
106
Загальний аналіз сечі на аналізаторі CITOLAB Reader 300
16,00
107
Виявлення кетонових тіл (експрес-тест)
9,00
108
Визначення амілази (діастази) в сечі
98,00
109
Визначення жовчних пигментів в сечі за пробою Розіна
23,00
110
Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)
11,00
111
Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом
30,00
112
Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)
40,00
113
Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою
41,00
114
Дослідження трисклянкової проби сечі
122,00
115
Дослідження двослянкової проби сечі
82,00
116
Дослідження сечі за Зимницьким
34,00
117
Виявлення білка в сечі із сульфосаліциловою кислотою
11,00
118
Виявлення білка Бенс-Джонса
55,00
119
Цитологічне дослідження мокротиння нативних препаратів
125,00
120
Дослідження спинномозкової рідини
261,00
121
Дослідження на мікобактерії туберкульозу
67,00
122
Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (1 мазок)
53,00
123
Спермограма (pH, в'язкість, рухомість, морфологія тощо)
286,00
124
Дослідження на демодекс
42,00
125
Дослідження серозної рідини (фізико-хімічні властивості, мікроскопічне дослідження)
148,00
126
Виявлення яєць гельмінтів методом збагачення (метод Фюлеборна, Калантарян тощо)
95,00
127
Виявлення крові з допомогою бензидину тощо
10,00
128
Дослідження на ентеробіоз у трьох препаратах
43,00
129
Копрограма
55,00
130
Дослідження дуоденального вмісту (колір, прозорість, відносна вагомість, pH, мікроскопія) (1 порція)
43,00
131
Дослідження трансудатів, ексудатів, секрету, ексекрету
135,00
132
Дослідження секрету простати (невисушений препарат та фарбований)
80,00
133
Гістологічне дослідження видаленого поліпа
279,00
134
Серодіагностика сифілісу (експрес-метод)
36,00
135
Виявлення антитіл вірусного гепатиту С імунохроматологічним методом (експрес-метод)
124,00
136
Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного або біопсійного матеріалу (I категорія складності)
267,00
137
Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного або біопсійного матеріалу (II категорія складності)
366,00
138
Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного або біопсійного матеріалу (III категорія складності)
707,00
139
Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного або біопсійного матеріалу (IV категорія складності)
921,00
140
Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного або біопсійного матеріалу (V категорія складності)
692,00
141
Утримання тіл померлих у холодильній камері після дослідження понад норми перебування (1 доба)
395,00
142
Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції
171,00
143
Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях
269,00
144
Рентгеноскопія органів грудної клітки
171,00
145
Рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу
302,00
146
Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з цифровою обробкою зображення на плівці для сухого друку
204,00
147
Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях з цифровою обробкою зображення на плівці для сухого друку
269,00
148
Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)
236,00
149
Рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова)
171,00
150
Рентгенограма шлунково-кишкового тракту (у різних проекціях)
594,00
151
Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу та шлунку за традиційною методикою
495,00
152
Рентгенограма (оглядова) під час іригоскопії
563,00
153
Рентгенографія ключиці в одній проекції
146,00
154
Рентгенографія грудини у двох проекціях
292,00
155
Рентгенографія ребер
156,00
156
Рентгенографія черепа у двох проекціях
246,00
157
Рентгенографія придаткових пазух носа
146,00
158
Рентгенографія кісток носа
154,00
159
Рентгенографія зубів
138,00
160
Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях
276,00
161
Рентгенографія кісток таза в одній проекції
171,00
162
Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях
276,00
163
Рентгенографія шийного відділу хребта із функціональними пробами
292,00
164
Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях
227,00
165
Рентгенографія крижів та куприка у двох проекціях
246,00
166
Рентгенографія гомілки у двох проекціях
246,00
167
Рентгенографія кисті в одній проекції
167,00
168
Рентгенографія тазостегнового (кульшового) суглоба в одній проекції
156,00
169
Рентгенографія одного пальця кисті
211,00
170
Рентгенографія гомілковостопного суглоба
234,00
171
Рентгенографія нирок, сечівника та січового міхура (оглядова)
302,00
172
Урографія внутрішньовенна
513,00
173
Ретроградна пієлографія
534,00
174
Ретроградна цистографія
221,00
175
Уретерографія
334,00
176
Гістеросальпінографія
344,00
177
Фістулографія
337,00
178
Урографія (оглядова та екскреторна)
724,00
179
Іригоскопія
636,00
180
Рентгенівська комп'ютерна томографія головного мозку (без використання контрасту)
1009,00
181
Рентгенівська комп'ютерна томографія головного мозку (з використанням контрасту)
2344,00
182
Рентгенівська комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї (з використанням контрасту)
2344,00
183
Рентгенівська комп'ютерна томографія одного відділу хребта (без використання контрасту)
1009,00
184
Рентгенівська комп'ютерна томографія одного суглоба (без використання контрасту)
1009,00
185
Рентгенівська комп'ютерна томографія органів грудної клітки (без використання контрасту)
1009,00
186
Рентгенівська комп'ютерна томографія органів грудної клітки (з використанням контрасту)
2344,00
187
Рентгенівська комп'ютерна томографія органів черевної порожнини (з використанням контрасту)
2344,00
188
Рентгенівська комп'ютерна томографія органів малого тазу (з використанням контрасту)
2644,00
189
Рентгенівська комп'ютерна томографія серця та магістральних судин (з використанням контрасту)
2644,00
190
Магнітно-резонансна томографія головного мозку (без внутрішньовенного контрастування)
1221,00
191
Магнітно-резонансна томографія головного мозку з судинами (без внутрішньовенного контрастування)
1221,00
192
Магнітно-резонансна томографія головного мозку (з внутрішньовенним підсиленням струйно)
2024,00
193
Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта (без внутрішньовенного контрастування)
1221,00
194
Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба (без внутрішньовенного контрастування)
1221,00
195
ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті
116,00
196
Ритмографія з обробкою матеріалу вручну (без навантажувальних проб)
226,00
197
Додаткові ЕКГ (3 відвідення)
34,00
198
ЕКГ-дослідження при медикаментозних наватаженнях (кожен етап)
227,00
199
ЕКГ-дослідження з дозованим фізичним навантаженням (з вимірюванням артеріального тиску)
335,00
200
ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування (30 хвилин)
392,00
201
Довготривале ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування, обробка матеріалів за добу
564,00
202
Велоергометрія - етап
107,00
203
Тредміл-тест (етап)
107,00
204
Добове моніторування артеріального тиску
439,00
205
Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами та комп'ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеня вентиляційної недостатності
432,00
206
Реоенцефалографія у спокої з комп'ютерним аналізом
293,00
207
Реовазографія чотирьох сегментів на двох кінцівках у спокої з комп'ютерним аналізом
295,00
208
Електроенцефалографія двох ділянок з розшифруванням вручну
459,00
209
Електроенцефалографія після функціональних проб (2 ділянки) (після основного дослідження)
49,00
210
Електронейроміографія стимуляційна
415,00
211
Ехокардіографія (М-вимір) з розрахунком параметрів серця
273,00
212
Ехокардіографія (В-вимір) - стандартна методика обстеження
164,00
213
Бронхоскопія з біопсією
553,00
214
Ендобронхіальне вливання
263,00
215
Езофагогастродуоденоскопія діагностична
443,00
216
Езофагогастродуоденоскопія діагностична з біопсією
647,00
217
Ендоскопічне визначення наявності хелікобатерної інфекції (без урахування вартості реактиву)
280,00
218
Ректороманоскопія діагностична
214,00
219
Ректороманоскопія з біопсією
553,00
220
Колоноскопія тотальна діагностична
804,00
221
Колоноскопія тотальна діагностична з біопсією
1057,00
222
Ендоскопічна поліпектомія з товстої кишки під час колоноскопії (без урахування вартості кліпс для кліпатора)
1162,00
223
Ендоскопічна поліпектомія під час езофагогастродуоденоскопії (без урахування вартості кліпс для кліпатора)
774,00
224
Ехокардіографія з кольоровим картуванням
237,00
225
Ехокардіографія з доплерівським аналізом
237,00
226
Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка
303,00
227
Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки
127,00
228
Дослідження ультразвукове: жовчний міхур + жовчні протоки
91,00
229
Дослідження ультразвукове підшлункової залози
127,00
230
Дослідження ультразвукове: селезінка + судини портальної системи
127,00
231
Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза
308,00
232
Дослідження ультразвукове: нирки + надниркові залози
127,00
233
Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі
89,00
234
Дослідження ультразвукове передміхурової залози
91,00
235
Дослідження ультразвукове органів калитки
126,00
236
Ультразвукове дослідження яєчок
91,00
237
Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники
346,00
238
Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники
200,00
239
Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності + перинатальне обстеження стану плода
345,00
240
Інтраректальні дослідження передміхурової залози
211,00
241
Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів
210,00
242
Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів
207,00
243
Дослідження ультразвукове щитоподібної залози
155,00
244
Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків)
228,00
245
Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів
119,00
246
Дослідження ультразвукове м'яких тканин
119,00
247
Дослідження ультразвукове колінних суглобів
204,00
248
Дослідження ультразвукове черевного відділу аорти
155,00
249
Ультразвукове обстеження судин шиї (УЗД судин шиї - комплексне обстеження судин шиї з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)
456,00
250
Ультразвукове обстеження судин голови (УЗД голови - транскраніальна доплерографія - комплексне обстеження судин голови з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)
456,00
251
Ультразвукове обстеження артерій та вен кінцівок (УЗД артеріальних і венозних судин кінцівок - комплексне обстеження артерій та вен кінцівок з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)
460,00
252
Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м'яких тканин
276,00
253
Черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів
385,00
254
Доплерографія судин в імпульсному режимі
295,00
255
Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі
338,00
256
Дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням
337,00
257
Ультразвукове дослідження периферичних судин
217,00
258
Ультразвукове дослідження плевральних порожнин
202,00
259
Ультразвукове дослідження ниркових артерій
227,00
260
Взяття виділень статевих органів
41,00
261
Аспірація вмісту порожнини матки на цитологічне дослідження
210,00
262
Біопсія ерозій шийки матки
173,00
263
Видалення хірургічне поліпів, папілом
188,00
264
Поліпектомія з фракційно-діагностично-лікувальним вишкрібанням стінок цервікального каналу та порожнини матки
238,00
265
Оперативне лікування лейоміоми матки, фібробіоми матки
3493,00
266
Оперативне лапароскопічне лікування доброякісних новоутворень яєчника
1932,00
267
Оперативне лікування доброякісного новоутворення яєчника
2657,00
268
Оперативне лікування хвороби бартолінової залози
591,00
269
Оперативне лікування випадіння статевих органів у жінок
3209,00
270
Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями
170,00
271
Накладення швів
195,00
272
Туалет рани
91,00
273
Зняття швів з хірургічною обробкою
95,00
274
Перев'язка післяопераційних хворих хірургічного профілю (середня)
109,00
275
Пальцеве дослідження прямої кишки
18,00
276
Підготовка операційного поля
43,00
277
Первинна хірургічна обробка
374,00
278
Зняття пов'язки з обробкою поверхні
21,00
279
Розтин абсцесу
337,00
280
Апендектомія типова
1264,00
281
Апендектомія лапароскопічна
2117,00
282
Герніотомія у разі пахової грижі з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)
1653,00
283
Герніотомія лапароскопічна у разі пахової грижі зачеревна з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)
1069,00
284
Герніотомія у разі рецидивної грижі з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)
1853,00
285
Герніотомія у разі стегнової грижі (класична)
1653,00
286
Герніотомія у разі пупкової грижі (класична)
831,00
287
Герніотомія у разі пупкової грижі з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)
929,00
288
Герніотомія у разі грижі бокової поверхні живота з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)
1473,00
289
Герніотомія у разі грижі білої лінії живота (класична)
844,00
290
Герніотомія у разі грижі білої лінії живота з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)
978,00
291
Герніотомія у разі післяопераційної вентральної грижі з вшиванням поліпропіленової сітки (без урахування вартості сітки)
1813,00
292
Лапароскопічна холецистектомія у разі неускладненого гострого калькульозного холециститу
1045,00
293
Лапароскопічна холецистектомія у разі хронічного калькульозного холециститу
3040,00
294
Пластична операція у разі деформуючих рубців передньої черевної стінки (10 см і більше)
636,00
295
Гемороїдектомія за Мілліганом - Морганом
991,00
296
Висічення неускладненого епітеліального куприкового ходу
1022,00
297
Розтин кістки куприка з нагноєнням
307,00
298
Венектомія з перев'язкою перфорантних вен у разі варикозної хвороби вен нижніх кінцівок
2432,00
299
Видалення поверхневих тромбованих варикозних вен
1686,00
300
Висічення підшкірно-підслизової нориці прямої кишки
712,00
301
Висічення та сфінктеротомія у разі анальних тріщин
845,00
302
Розтин підшкірно-підслизового гострого парапроктиту
495,00
303
Гастроектомія, оперативне лікування злоякісних новоутворень шлунку
6891,00
304
Резекція шлунку у разі злоякісного новоутворення
6891,00
305
Оперативне лікування атеросклерозу артерій кінцівок
2302,00
306
Оперативне лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок
3880,00
307
Оперативне лікування геморою
1458,00
308
Оперативне лікування гострого апендициту
1413,00
309
Оперативне лікування защімленої грижі черевної стінки
1895,00
310
Оперативне лікування хвороби заднього проходу та прямої кишки (парапроктит)
854,00
311
Оперативне лікування гострого панкреатиту
3045,00
312
Оперативне лікування кісти підшлункової залози
5992,00
313
Оперативне лікування гіпертрофії молочної залози у чоловіків
839,00
314
Оперативне лікування пілонідальної кісти, кісти дермоїдної
675,00
315
Екзартикуляція або ампутація
2031,00
316
Ампутація ступні
1769,00
317
Ампутація нижньої кінцівки на рівні гомілки
2812,00
318
Ампутація нижньої кінцівки на рівні стегна
3050,00
319
Висічення кістки
748,00
320
Видалення пухлин голови
2710,00
321
Мікродіскектомія
710,00
322
Видалення інтрадуральної пухлини спинного мозку
2871,00
323
Одноразова репозиція з наступною фіксацією відділу хребта
1772,00
324
Перев'язка післяопераційних хворих травматологічного профілю
75,00
325
Накладення пов'язки Дезо
66,00
326
Накладення гіпсової пов'язки Дезо з фіксацією двох суглобів
79,00
327
Накладення гіпсової пов'язки Дезо з фіксацією трьох суглобів
87,00
328
Чобіток Волковича
140,00
329
Накладення гіпсової пов'язки на пальці стопи, кисті (лангети)
71,00
330
Зняття гіпсової пов'язки
47,00
331
Накладення бинтової пов'язки на ліктьовий, колінний суглоби
30,00
332
Накладення бинтової пов'язки на пальці кисті
33,00
333
Імобілізація
59,00
334
Скелетний витяг
122,00
335
Внутрішньокісткова блокада за Поляковим
153,00
336
Усунення вивиху з імобілізацією
176,00
337
Закрита репозиція перелому з імобілізацією
276,00
338
Видалення пухлини м'яких та пухлиноподібних утворень м'яких тканин
1846,00
339
Металоостеосинтез (МОС) переломів плечової кістки та кісток плечового поясу
2329,00
340
Металоостеосинтез (МОС) переломів кісток передпліччя
1824,00
341
Металоостеосинтез (МОС) переломів кісток зап'ястку та кисті
797,00
342
Металоостеосинтез (МОС) переломів стегнової кістки
3943,00
343
Металоостеосинтез (МОС) переломів кісток гомілки
1623,00
344
Металоостеосинтез (МОС) переломів кісток ступні
1308,00
345
Черезкістковий компресійний остеосинтез (ЧКО) хибних суглобів кісток кінцівок
1744,00
346
Вилучення металевих фіксаторів з консолідованих кісток кінцівок (плечової або стегнової кістки)
1777,00
347
Вилучення металевих фіксаторів з консолідованих кісток кінцівок (кісток зап'ястку або кісток ступні)
500,00
348
Вилучення металевих фіксаторів з консолідованих кісток кінцівок (кісток передпліччя або кісток гомілки)
879,00
349
Накладення шва на зв'язки або сухожилок
3041,00
350
Накладення шва на сухожилок з анкерною фіксацією до кісток (без урахування вартості анкера)
1205,00
351
Висічення бурси
1394,00
352
Відновлення ключино-акроміальної та ключино-дзьобовидної зв'язки
1360,00
353
Коригуюча остеотомія
3095,00
354
Накладення шва на сухожилок або пластика вільним клаптем
1832,00
355
Артроскопічна резекція ушкодженої частини меніска
2337,00
356
Накладення артроскопічного шва під час операції на меніску (з середини на зовні або з середини до капсули)
2317,00
357
Артроскопічна пластика капсули плечового суглоба по Caspari, у разі необхідності рефлексації SLAP, тенодез або теномія сухожилка довгої голівки біцепса плеча (без урахування вартості анкера)
5322,00
358
Відкрита пластика капсули плечового суглоба за Банкартом, Путті-Пляттом
1373,00
359
Артродез за Лахидусом
1476,00
360
Пароксимальна остеотомія
1633,00
361
Дистальна остеотомія (Hohmann, Chevron)
1476,00
362
Артропластика за Келлером
1565,00
363
Міотенопластика
1103,00
364
Тенотомія
1059,00
365
Остеотомія за Акіним
1478,00
366
Остеотомія за Вейлом
1295,00
367
Капсулопластика
1237,00
368
Остеотомія за Деврі
1237,00
369
Артроскопічна реконструкція або заміна за допомогою матеріалу сухожилків Gracilis та Semitendinosus (Hamstring) (без урахування вартості Тутора універсального)
2489,00
370
Артроскопічна реконструкція або заміна за допомогою матеріалу власної зв'язки надколінника (ВТВ) (без урахування вартості Тутора універсального)
4322,00
371
Накладення шва медіальної пателло-феморальної зв'язки за Ямамото під атроскопічним контролем (без урахування вартості Тутора універсального)
2131,00
372
Видалення рубцево-зміненого долоневого апоневроза
1594,00
373
Латеральний реліз під атроскопічним контролем
3989,00
374
Пластика медіальної пателло-феморальної зв'язки під атроскопічним контролем (без урахування вартості анкера)
2197,00
375
Медіалізація горбистості великогомілкової кістки або інші остеотомії
1240,00
376
Дослідження акуметричне
53,00
377
Дослідження слуху методом тональної аудіометрії
157,00
378
Передня риноскопія
26,00
379
Задня риноскопія
26,00
380
Отоскопія
26,00
381
Транстимпанальне введення лікарських засобів
97,00
382
Анемізація слизової порожнини носа
51,00
383
Взяття мазків із носа і зіва на BL
41,00
384
Видалення сіркових пробок промиванням
110,00
385
Відсмоктування слизу з носа за Пройцом або Зандерманом
105,00
386
Передня тампонада носа
254,00
387
Задня тампонада носа
331,00
388
Змащення слизової оболонки носоглотки лікарськими засобами
53,00
389
Змащення слизової оболонки ротоглотки лікарськими засобами
71,00
390
Масаж вушний пневматичний (без перевірки слуху шепітною мовою)
52,00
391
Масаж вушний пневматичний (з перевіркою слуху шепітною мовою)
53,00
392
Припалення носових раковин лікарськими засобами
110,00
393
Продування вух за Політцером або через катетер
79,00
394
Промивання лакун піднебінних мигдаликів
147,00
395
Промивання придаткових пазух носа
202,00
396
Промивання придаткових пазух носа через співустя
240,00
397
Тимпанопункція
198,00
398
Промивання аттика
91,00
399
Введення лікарських препаратів у зовнішній слуховий прохід
70,00
400
Діагностична пункція навколоносових пазух
224,00
401
Пункція верхньощелепної пазухи з дренуванням
191,00
402
Зондування навколоносової пазухи
109,00
403
Введення лікарських засобів в слухову трубу через катетер
256,00
404
Вливання в горло лікарських засобів
122,00
405
Інсуфляція порошку в ЛОР-органи
52,00
406
Парацентез (прокол барабанної перетинки)
99,00
407
Блокада внутрішньоносова
128,00
408
Біопсія носа, біопсія горла, підрізання вуздечки язика
240,00
409
Видалення доброякісних утворень гортані
369,00
410
Видалення хоанального поліпу, чистка решітчастих клітин
365,00
411
Ендоназальна ендоскопічна гайморотомія
362,00
412
Конхотомія
419,00
413
Уволотомія
362,00
414
Одностороння поліпотомія носа
330,00
415
Оперативне лікування абсцесу паратонзилярного, носової перетинки
301,00
416
Поліпотомія носа з розтином клітин решітчастого лабіринту (однобічна)
366,00
417
Розтин кист, мигдаликів
468,00
418
Септопластика
732,00
419
Видалення атероми ЛОР-органів
769,00
420
Ультразвукова дезінтеграція
575,00
421
Підслизова вазотомія носових раковин
400,00
422
Підслизова остеоконхоотомія
383,00
423
Розтин та дренування гнійника
438,00
424
Оперативне лікування фурункула носа
112,00
425
Гайморотомія за Колдуел-Люком
645,00
426
Підслизова резекція носової перетинки
694,00
427
Тонзилектомія
369,00
428
Біомікроскопія
55,00
429
Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна
34,00
430
Визначення резерву акомодації
27,00
431
Визначення толерантного тиску
28,00
432
Гоніоскопія
78,00
433
Діафаноскопія
27,00
434
Дослідження гостроти зору
79,00
435
Дослідження зору за допомогою лінзи Гольдмана
104,00
436
Екзоофтальмометрія
26,00
437
Обстеження очного яблука в боковому освітленні
22,00
438
Периметрія оглядова (на білий колір)
87,00
439
Підбір сферичних окулярів
85,00
440
Підбір сфероциліндричних окулярів
89,00
441
Пряма офтальмоскопія
41,00
442
Скіаскопія
25,00
443
Тонографія
104,00
444
Тонометрія ока
54,00
445
Масаж повіки (одна процедура)
58,00
446
Медикаментозний електрофорез ділянки ока (одна процедура)
36,00
447
Світлотерапія ділянки ока апаратом Біоптрон (одна процедура)
23,00
448
Промивання сльозного каналу (без зондування сльозно-носової протоки)
116,00
449
Перев'язка офтальмологічних хворих
36,00
450
Зондування слізного каналу
79,00
451
Ін'єкція парабульбарно (без урахування вартості медикаментів)
44,00
452
Ін'єкція під кон'юнктиву ока (вартість медикаментів врахована у відповідному курсі забезпечення медикаментозного лікування)
43,00
453
Знеболювання епібульбарно
39,00
454
Блокада новокаїнова під кон'юнктиву
57,00
455
Видалення серозних кист з пластикою кон'юнктиви
335,00
456
Видалення халазіону, видалення невеликих кист кон'юнктиви, видалення невеликих пальпебральних кист, видалення папілом, зняття швів
396,00
457
Видалення доброякісних новоутворень повік
113,00
458
Видалення птеригіума
630,00
459
Видалення ксантелазми повік
315,00
460
Діатермокоагуляція ксантелязми
246,00
461
Пальпаторне дослідження передміхурової залози в урології
28,00
462
Ендоурологічна маніпуляція
137,00
463
Катетеризація сечівника
190,00
464
Ендоскопічна операція на органах малого тазу
559,00
465
Оперативне лікування надмірної крайньої плоті, фімозу та парафімозу
601,00
466
Циркумцизіо (вилучення фімозу)
601,00
467
Оперативне лікування каменю нирок, каменю сечоводу
3944,00
468
Оперативне лікування каменю сечового міхура
1331,00
469
Оперативне лікування герплазії простати та аденоми передміхурової залози
2359,00
470
Трансуретральна резекція передміхурової залози у разі аденоми
737,00
471
Оперативне лікування гідроцеле, сперматоцеле та варикоцеле
697,00
472
Проведення контактної (інтракорпоральної) літотрипсії (Літокласт): нирка, сечовід (середня тривалість сеансу 90 хвилин)
933,00
473
Проведення контактної (інтракорпоральної) літотрипсії (Літокласт): сечовий міхур (середня тривалість сеансу 60 хвилин)
669,00
474
Проведення сеансу дистанційної (екстракорпоральної) літотрипсії (ЕУХЛ): нирка, сечовід (середня тривалість сеансу 90 хвилин)
623,00
475
Цистоскопія
570,00
476
Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)
86,00
477
Електростимуляція м'язів (одна процедура)
102,00
478
Дарсонвалізація місцева (одна процедура)
71,00
479
УВЧ-терапія (одна процедура)
34,00
480
Діадинамотерапія (одна процедура)
102,00
481
Мікрохвильова терапія (одна процедура)
51,00
482
СМХ-терапія, ДМХ, МРТ (одна процедура)
102,00
483
Магнітотерапія (одна процедура)
68,00
484
Загальне та місцеве ультрафіолетове опромінення (одна процедура)
34,00
485
Тубус-кварц (одна процедура)
34,00
486
Світлотерапія (Біоптрон) (одна процедура)
189,00
487
Лазерна акупунктура (одна процедура)
129,00
488
Ультразвукова терапія (одна процедура)
81,00
489
Ультрафонофорез (одна процедура)
93,00
490
Ванна морська (одна процедура)
106,00
491
Ванна соляно-хвойна (одна процедура)
96,00
492
Ванна хвойна (одна процедура)
46,00
493
Ванна для ніг (одна процедура)
142,00
494
Підводний душ-масаж (одна процедура)
186,00
495
Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (одна процедура)
94,00
496
Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) (одна процедура)
52,00
497
Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (одна процедура)
69,00
498
Масаж ділянки грудної клітки (передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) (одна процедура)
86,00
499
Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)
35,00
500
Масаж спини та поперекового відділу (від VII шийного хребця до крижової ділянки та від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура)
52,00
501
Масаж шийно-грудного відділу хребта (задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця та від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)
69,00
502
Масаж нижньої кінцівки та попереку (ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) (одна процедура)
69,00
503
Лікувальна гімнастика для терапевтичних хворих у період одужання або хронічного перебігу захворювання у разі індивідуальних занять
106,00
504
Лікувальна гімнастика для терапевтичних хворих в період одужання або хронічного перебігу захворювання у разі групових занять
122,00
505
Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації у разі індивідуальних занять
88,00
506
Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації у разі групових занять
120,00
507
Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих після травм та операцій хребта у разі індивідуальних занять
126,00
508
Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих після травм та операцій хребта у разі групових занять
155,00
509
Лікувальна гімнастика для неврологічних і нейрохірургічних хворих у разі індивідуальних занять
123,00
510
Лікувальна гімнастика для неврологічних і нейрохірургічних хворих у разі групових занять
153,00
511
Медикаментозне лікування атеросклерозу артерій кінцівок
2969,00
512
Медикаментозне лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок
387,00
513
Медикаментозне лікування гострого панкреатиту
8003,00
514
Медикаментозне лікування гострого тубулоінтерстиціального нефриту та інших ниркових тубулоінтерстиціальних хвороб
650,00
515
Медикаментозне лікування нирок та сечоводу після проведення сеансу дистанційної літотрипсії (повний курс)
495,00
516
Медикаментозне лікування нирок та сечоводу після проведення сеансу контактної (інтракорпоральної) літотрипсії (повний курс)
1182,00
517
Медикаментозне лікування сечового міхура після проведення сеансу контактної (інтракорпоральної) літотрипсії (повний курс)
1182,00
518
Медикаментозне лікування інтерстиціального циститу
252,00
519
Медикаментозне лікування гострого простатиту
837,00
520
Медикаментозне лікування сальпінгіту та оофориту
1002,00
521
Медикаментозне лікування загрозливого аборту
1110,00
522
Медикаментозне лікування гострого синуситу верхньої щелепи, гострого фронтального синуситу
773,00
523
Медикаментозне лікування гострого гнійного середнього отиту
703,00
524
Медикаментозне лікування у разі сенсоневральної приглухуватості
1580,00
525
Медикаментозне лікування у разі хвороб повік
203,00
526
Медикаментозне лікування у разі хвороб сльозового апарата
319,00
527
Медикаментозне лікування у разі хвороб склери
488,00
528
Медикаментозне лікування кератитів (ендогенних, екзогенних)
488,00
529
Медикаментозне лікування у разі іридоцикліту
985,00
530
Медикаментозне лікування у разі оклюзії судин сітківки
1383,00
531
Медикаментозне лікування у разі спадкових дистрофій сітківки
804,00
532
Медикаментозне лікування у разі діабетичної ретинопатії (просте)
1294,00
533
Медикаментозне лікування глаукоми, первинної відкритокутової глаукоми
734,00
534
Медикаментозне лікування у разі крововиливу в склисте тіло
2177,00
535
Медикаментозне лікування у разі неврита зорового нерва
1987,00
536
Медикаментозне лікування у разі ішемічної невропатії зорового нерва
1689,00
537
Медикаментозне лікування у разі атрофії зорового нерва
590,00
538
Медикаментозне лікування у разі хоріоретинального запалення
722,00
539
Медикаментозне лікування у разі атеросклерозу судин головного мозку
1373,00
540
Медикаментозне лікування у разі інфаркту головного мозку
2240,00
541
Медикаментозне лікування у разі гострого порушення мозкового кровообігу
1354,00
542
Медикаментозне лікування у разі внутрішньомозкового крововиливу (геморагічному інсульті)
2177,00
543
Медикаментозне лікування люмбоішалгії в період загострення
2149,00
544
Медикаментозне лікування у разі струсу головного мозку
2247,00
545
Медикаментозне лікування шийного остеохондрозу з корінцевосудинним синдромом
2787,00
546
Медикаментозне лікування поліневропатії та інших уражень периферичної нервової системи
2167,00
547
Медикаментозне лікування у разі запальних хвороб центральної нервової системи
5673,00
548
Медикаментозне лікування дисциркуляторної енцефалопатії
1778,00
549
Медикаментозне лікування у разі розсіяного множинного склерозу
3535,00
550
Медикаментозне лікування у разі ревматичних хвороб мітрального, аортального, трикуспідального клапанів серця
552,00
551
Медикаментозне лікування у разі гіпертензивної (гіпертонічної) хвороби I, II, III стадій
569,00
552
Медикаментозне лікування у разі ішемічної хвороби серця, стабільної стенокардії, стенокардії спокою, кардіосклерозі
1085,00
553
Медикаментозне лікування у разі гострого інфаркта міокарда
1442,00
554
Медикаментозне лікування у разі хронічної ішемічної хвороби серця
1165,00
555
Медикаментозне лікування у разі інфекційного міокардиту
1735,00
556
Медикаментозне лікування у разі фібриляції та тріпотіння передсердь
2115,00
557
Медикаментозне лікування застійної серцевої недостатності
1328,00
558
Медикаментозне лікування розладів вегетативної нервової системи
1112,00
559
Медикаментозне лікування у разі тиреотоксикоза з дифузним зобом
926,00
560
Медикаментозне лікування інсулінозалежного цукрового діабету з гіпоглікемічною комою
981,00
561
Медикаментозне лікування інсулінозалежного цукрового діабету з кетоацидозом
1689,00
562
Медикаментозне лікування інсулінозалежного цукрового діабету з множинними ускладненнями
2177,00
563
Медикаментозне лікування інсулінонезалежного цукрового діабету з множинними ускладненнями
2014,00
564
Медикаментозне лікування у разі післяпроцедурного гіпотиреозу
916,00
565
Медикаментозне лікування виразки шлунку у фазі загострення (середня ступень важкості)
985,00
566
Медикаментозне лікування виразки дванадцятипалої кишки у фазі загострення (середня ступень важкості)
1073,00
567
Медикаментозне лікування виразкового коліту
856,00
568
Медикаментозне лікування хронічного коліту у фазі загострення з гіпомоторним синдромом
387,00
569
Медикаментозне лікування цирозу печінки
1981,00
570
Медикаментозне лікування холециститу
1272,00
571
Медикаментозне лікування хронічного криптогенного гепатиту
466,00
572
Медикаментозне лікування хронічного панкреатиту
637,00
573
Медикаментозне лікування у разі залізодефіцитної анемії
172,00
574
Медикаментозне лікування пневмонії без уточнення збудника
1587,00
575
Медикаментозне лікування простого та слизовогнійного хронічного бронхіту, неуточненого хронічного бронхіту
821,00
576
Медикаментозне лікування інших хронічних обструктивних хвороб легенів
867,00
577
Медикаментозне лікування астми
1157,00
578
Медикаментозне лікування гострого бронхиту
776,00
579
Медикаментозне лікування у разі плеврального випоту
1621,00
580
Медикаментозне лікування у разі алергічної кропивниці
762,00
581
Медикаментозне лікування серопозитивного ревматоїдного артриту, іншого ревматоїдного артриту, ювенільного артриту, ювенільного артриту у разі хвороб, класифікованих у інших рубриках
1455,00
582
Медикаментозне лікування подагри, інших кристалічних артропатій
841,00
583
Медикаментозне лікування поліартрозу, інших артрозів
582,00
584
Медикаментозне лікування хронічної ниркової недостатності
1186,00
585
Медикаментозне лікування у разі різних видів хронічних тубулоінтерстиціальних нефритів
1182,00
586
Проведення ендотрахеального наркозу (30 хвилин)
355,00
587
Медикаментозне забезпечення ендотрахеального наркозу (увідний наркоз на 30 хвилин)
1056,00
588
Медикаментозне забезпечення ендотрахеального наркозу (кожні наступні 30 хвилин)
639,00
589
Проведення внутрішньовенного наркозу (30 хвилин)
355,00
590
Медикаментозне забезпечення внутрішньовенного наркозу (увідний наркоз 30 хвилин)
470,00
591
Медикаментозне забезпечення внутрішньовенного наркозу (кожні наступні 30 хвилин)
42,00
592
Проведення спинномозкової анестезії (30 хвилин)
355,00
593
Медикаментозне забезпечення спинномозкової анестезії (увідний наркоз на 30 хвилин)
470,00
594
Медикаментозне забезпечення спинномозкової анестезії (кожні наступні 30 хвилин)
74,00
595
Проведення епідуральної анестезії (30 хвилин)
355,00
596
Медикаментозне забезпечення епідуральної анестезії (увідний наркоз на 30 хвилин)
668,00
597
Медикаментозне забезпечення епідуральної анестезії (кожні наступні 30 хвилин)
76,00
598
Передопераційна підготовка (код R02 за МКХ-10) (1 доба)
137,00
599
Передопераційна підготовка (коди C71, D32 за МКХ-10) (1 доба)
33,00
600
Забезпечення інтенсивної терапії (код I70.20 за МКХ-10) (1 доба)
1846,00
601
Забезпечення інтенсивної терапії (коди K35, K45.00, K80, K81, N20.00, N20.10, N21.00, N40, D25, D27, N81 за МКХ-10) (1 доба)
1970,00
602
Забезпечення інтенсивної терапії (код K85 за МКХ-10) (1 доба)
2138,00
603
Забезпечення інтенсивної терапії (код R02 за МКХ-10) (1 доба)
929,00
604
Забезпечення післяопераційного лікування (код I70.20 за МКХ-10) (1 доба)
444,00
605
Забезпечення післяопераційного лікування (коди I83, I84, K62.90, N62, L05 за МКХ-10) (1 доба)
435,00
606
Забезпечення післяопераційного лікування (коди K35, K45.00 за МКХ-10) (1 доба)
436,00
607
Забезпечення післяопераційного лікування (код K40 за МКХ-10) (1 доба)
371,00
608
Забезпечення післяопераційного лікування (коди K80, K81, K85 за МКХ-10) (1 доба)
627,00
609
Забезпечення післяопераційного лікування (код R02 за МКХ-10) (1 доба)
320,00
610
Забезпечення післяопераційного лікування (код L02 за МКХ-10) (1 доба)
132,00
611
Забезпечення післяопераційного лікування (код L05 за МКХ-10) (1 доба)
167,00
612
Забезпечення післяопераційного лікування (коди N20.00, N20.10 за МКХ-10) (1 доба)
466,00
613
Забезпечення післяопераційного лікування (проведення сеансу контактної (інтракорпоральної) літотрипсії) (коди N20.00, N20.10 за МКХ-10) (1 доба)
275,00
614
Забезпечення післяопераційного лікування (коди N21.00, N40 за МКХ-10) (1 доба)
428,00
615
Забезпечення післяопераційного лікування (проведення сеансу контактної (інтракорпоральної) літотрипсії) (код N21.00 за МКХ-10) (1 доба)
434,00
616
Забезпечення післяопераційного лікування (код N43 за МКХ-10) (1 доба)
167,00
617
Забезпечення післяопераційного лікування (коди D25, D27 за МКХ-10) (1 доба)
1680,00
618
Забезпечення післяопераційного лікування (код N75 за МКХ-10) (1 доба)
225,00
619
Забезпечення післяопераційного лікування (код N81 за МКХ-10) (1 доба)
1087,00
620
Забезпечення післяопераційного лікування (код O00 за МКХ-10) (1 доба)
1165,00
621
Забезпечення післяопераційного лікування (коди S42.00, S42.20, S42.30, S42.40, S52.00, S52.10, S62.10, S62.20, S62.30, S62.40, S62.50, S62.60, S62.70, S72.10, S72.20, S72.40, S82.10, S82.20, S82.30, S82.40, S92.00, S92.10, S92.20, S92.30, M84.00, M84.10 за МКХ-10) (1 доба)
85,00
622
Забезпечення післяопераційного лікування (коди D16, D17, D21, S46, S56, S66, M24.40, S76, S86, M70.10 - M70.70, S43.10, M21, S86.00, M23.20, S83.20, M25.20, M20.10, M23.50, S83.40, S83.50, M72.00, M22.00, M22.10, M22.20, S83.00 за МКХ-10) (1 доба)
198,00
623
Забезпечення післяопераційного лікування (код M50, M51 за МКХ-10) (1 доба)
280,00
624
Забезпечення післяопераційного лікування (код D33.40 за МКХ-10) (1 доба)
292,00
625
Забезпечення післяопераційного лікування (код S12.00 - S12.90, S22.00, S32.00, S32.10, S32.20 за МКХ-10) (1 доба)
370,00
626
Забезпечення післяопераційного лікування (код C71, D32 за МКХ-10) (1 доба)
451,00
627
Забезпечення післяопераційного лікування (код J33.00 за МКХ-10) (1 доба)
33,00
628
Забезпечення післяопераційного лікування (код J34.20 за МКХ-10) (1 доба)
36,00
629
Забезпечення післяопераційного лікування (код J35.00 за МКХ-10) (1 доба)
85,00
630
Забезпечення післяопераційного лікування (код J35.20 за МКХ-10) (1 доба)
23,00
631
Забезпечення післяопераційного лікування (код J36 за МКХ-10) (1 доба)
81,00
632
Забезпечення післяопераційного лікування (код J31.00 за МКХ-10) (1 доба)
56,00
633
Забезпечення післяопераційного лікування (код J34.00, H60.00 за МКХ-10) (1 доба)
58,00
634
Забезпечення післяопераційного лікування (код H00.10 за МКХ-10) (1 доба)
45,00
635
Забезпечення післяопераційного лікування (код H11.00, H11.90 за МКХ-10) (1 доба)
55,00
636
Забезпечення післяопераційного лікування (код H02.60 за МКХ-10) (1 доба)
55,00
637
Перебування в палаті стаціонару (1 доба)
73,00
638
Перебування в палаті стаціонару з поліпшеними умовами "Напівлюкс" (1 доба)
747,00
639
Перебування в однокімнатній палаті стаціонару з поліпшеними умовами "Люкс" (1 доба)
1487,00
640
Перебування у двокімнатній палаті стаціонару з поліпшеними умовами "Люкс" (1 доба)
1504,00
641
Забезпечення дієтичним харчуванням (стіл 0) (1 ліжко-день)
71,00
642
Забезпечення дієтичним харчуванням (столи 2а, 5п) (1 ліжко-день)
132,00
643
Забезпечення дієтичним харчуванням (столи 5, 10) (1 ліжко-день)
134,00
644
Забезпечення дієтичним харчуванням (столи 5а, 10а) (1 ліжко-день)
122,00
645
Забезпечення дієтичним харчуванням (7 стіл) (1 ліжко-день)
128,00
646
Забезпечення дієтичним харчуванням (7а стіл) (1 ліжко-день)
109,00
647
Забезпечення дієтичним харчуванням (8 стіл) (1 ліжко-день)
123,00
648
Забезпечення дієтичним харчуванням (9 стіл) (1 ліжко-день)
126,00
649
Забезпечення дієтичним харчуванням (9а стіл) (1 ліжко-день)
95,00
650
Забезпечення дієтичним харчуванням (15 стіл)
126,00
651
Забезпечення дієтичним харчуванням (післяопераційний в ЛОР відділенні стіл) (1 ліжко-день)
86,00
652
Забезпечення дієтичним харчуванням (індивідуальний в хірургічному відділенні стіл) (1 ліжко-день)
86,00
653
Загальний аналіз крові скорочений
118,00
654
Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули
273,00
Директор Департаменту
охорони здоров'я та реабілітації
МВС України
А. Смик