АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.04.2020 № 204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2020 р.
за № 385/34668

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг

Відповідно до вимог абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (877-16) , частини другої статті 33 Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (342-2018-п) , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, пункту 36 Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг (992-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 992, та пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (411-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, що додається.
2. Директору Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Служби
полковник
В. Петров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного Комітету України
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
В.о. Міністра цифрової трансформації України
Ю. Терентьєв
І. Петрашко
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
13 квітня 2020 року № 204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2020 р.
за № 385/34668

АКТ ,

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг

( Див. текст (z0385-20F17) )
Заступник
директора Департаменту
державного контролю
у сфері захисту інформації
Адміністрації Держспецзв’язку
В. Прасолов