МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.04.2020 № 477
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2020 р.
за № 378/34661

Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти

Відповідно до підпункту 20 частини першої статті 13, частини четвертої статті 44 та підпункту 12 пункту 5 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (1556-18) , пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України (630-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою реінтеграції в українське суспільство осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі - тимчасово окупована територія), та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів вищої освіти, НАКАЗУЮ:
1. Керівникам уповноважених закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності забезпечити здобувачам освіти, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, можливість додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови в обсязі не менше 5 кредитів ЄКТС за рахунок кредитів, відведених на вивчення вибіркової складової освітньої програми або понад неї.
2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є.
Тимчасово виконуюча
обов'язки Міністра
Л. Мандзій