НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
06.05.2020 № 923

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2724

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про ринок електричної енергії" (2019-19) , Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (v1469874-17) , затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг (v1176874-18) , затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 2018 року № 1176, та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 квітня 2020 року № 800 "Про накладення штрафу на ТОВ "ЧОЕК" за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 2019 року № 2724 (v2724874-19) "Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" такі зміни:
1) у пункті 1 цифри "54,19" замінити цифрами "100,52";
2) додаток викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 червня 2020 року.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
( Додаток (v0923874-20F11) )