НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
НАКАЗ
19.05.2020 № 77-20
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2020 р.
за № 461/34744

Про затвердження форми Особової картки державного службовця

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства України з питань державної служби № 143-20 від 31.07.2020 (z0984-20) № 44-21 від 10.03.2021 (z0395-21) )
Відповідно до частини першої статті 37 Закону України "Про державну службу" (889-19) та підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500 (500-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму Особової картки державного службовця (далі - Особова картка), що додається.
2. Установити, що:
Особова картка заповнюється в електронній формі українською мовою у називному відмінку без скорочень;
відомості, зазначені у пунктах 1-10 Особової картки, заповнює державний службовець, а відомості, зазначені у пунктах 11-18,- працівник служби управління персоналом;
до Особової картки та додатків до неї за потреби може додаватись необхідна кількість рядків та сторінок;
за наявності у державному органі інформаційної системи управління людськими ресурсами Особова картка зберігається в особовій справі у такій інформаційній системі (з накладанням кваліфікованого електронного підпису);
( Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 143-20 від 31.07.2020 (z0984-20) )
за відсутності у державному органі інформаційної системи управління людськими ресурсами заповнена Особова картка друкується та зберігається в особовій справі (з використанням власноручного підпису);
зміна відомостей в Особовій картці здійснюється шляхом їх оновлення в інформаційній системі управління людськими ресурсами або заміни відповідних сторінок в роздрукованій формі.
3. Генеральному департаменту з питань розробки та впровадження політик з організаційного розвитку, оплати праці, адаптації та оцінки персоналу забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови
В. Купрій
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
19 травня 2020 року № 77-20
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2020 р.
за № 461/34744

ОСОБОВА КАРТКА

державного службовця

(з додатками)

( Див. текст (z0461-20F30) ) ( Форма Особової картки із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 44-21 від 10.03.2021 (z0395-21) )