МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.05.2020 № 239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2020 р.
за № 510/34793

Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

Відповідно до Закону України від 04 жовтня 2019 року № 190-IX (190-20) "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (375-2014-п) НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету (z0291-13) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2013 року № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2013 року за № 291/22823 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 1.1 розділу I після слів "Бюджетного кодексу України," доповнити словами та цифрами "пункту 35-1.1 статті 35-1 та";
2) абзац перший пункту 2.5 розділу II після слова "законодавством" доповнити словами ", або на єдиний рахунок";
3) у розділі VIII:
у пункті 8.1:
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;
в абзаці другому слова "та Відомість розподілу платежів до бюджетів" виключити;
в абзаці першому пункту 8.2 слово та цифру "(додаток 3)" замінити словом та цифрою "(додаток 2)";
4) додаток 2 до Порядку виключити.
У зв’язку з цим додаток 3 вважати додатком 2.
2. Департаменту прогнозування доходів бюджету Міністерства фінансів України забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 1 та 2 пункту 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2021 року.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д.В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
казначейської служби України
Голова Державної
податкової служби України
Т. Слюз
О. Любченко