УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
24.06.2020 № 1186
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2464 від 16.12.2020 (v2464874-20) )

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3048

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про ринок природного газу" (329-19) , "Про природні монополії" (1682-14) , Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу (z1434-16) , затвердженої постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 2019 року № 3048 (v3048874-19) "Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" такі зміни:
1) у назві (v3048874-19) абревіатуру "ПАТ" замінити абревіатурою "АТ";
2) у тексті постанови та додатках слова "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ" замінити словами "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ" у відповідних відмінках;
3) в абзаці другому підпункту 2 пункту 1 цифри "0,53" замінити цифрами "0,48";
4) додаток 2 до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
( Додаток 2 ) ( Див. текст (v1186874-20F13) )