НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
24.06.2020 № 1208

Про внесення зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 листопада 2019 року № 2365

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про ринок природного газу" (329-19) та "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" (264-20) , постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 840 (840-2019-п) "Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Пункт 2 постановляючої частини постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 листопада 2019 року № 2365 (v2365874-19) "Про здійснення заходів з метою підвищення ефективності використання потужностей газотранспортної системи України" доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
"5) коригування заявок та розподілу потужності згідно з цими заявками, поданими замовниками послуг транспортування відповідно до абзацу другого підпункту 3 цього пункту, а також проведення прийому заявок на розподіл потужності на перший квартал газових років 2020/2021, 2024/2025 і здійснення процедур розподілу/корегування потужності у строк за 5 днів до проведення аукціонів розподілу зазначених річної/квартальної потужностей для транскордонних точок входу/виходу за умови використання потужності для транспортування природного газу в митному режимі транзиту, крім використання потужностей з обмеженнями;".
У зв’язку з цим підпункти 5 – 6 вважати відповідно підпунктами 6 - 7.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк