ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ
НАКАЗ
22.06.2020 № 278/258

Про внесення змін до Примірних правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів

З метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу, встановлення порядку пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів, відповідно до Законів України "Про судоустрій і статус суддів" (1402-19) , "Про статус народного депутата України" (2790-12) , "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (776/97-ВР) , постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 939 "Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях" та від 15 квітня 2020 р. № 278 (278-2020-п) "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон" НАКАЗУЄМО:
1. Внести до Примірних правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів (v0043750-20) , затверджених наказом Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони від 30 січня 2020 р. № 43/61, такі зміни:
1.1. Пункт 1.2 розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя, які провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, та на їх територію транспортних засобів здійснюється з урахуванням Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 939".
1.2. Пункт 2.3 розділу 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, іншого органу або установи системи правосуддя, за умови наявності в цих органах технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія".
1.3. Розділ 2 доповнити новим пунктом 2.8 такого змісту:
"2.8. Пропуск народних депутатів України до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про статус народного депутата України" (2790-12) .
Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (776/97-ВР) .
У зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.18 вважати пунктами 2.9 - 2.19 відповідно.
2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України (Парубченко Т.В.) довести копію цього наказу до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних судів, місцевих адміністративних та господарських судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України для внесення змін до затверджених внутрішніми актами цих органів відповідних Правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя і транспортних засобів на їх територію (v0043750-20) .
3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України довести цей наказ до голів місцевих загальних судів для внесення змін до затверджених внутрішніми актами цих органів відповідних Правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів і транспортних засобів на їх територію (v0043750-20) .
Голова Державної
судової адміністрації України
З. Холоднюк
Голова
Служби судової охорони
В. Бондар
( Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua )