ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.06.2020 № 82

Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статей 21, 27, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , пунктів 3, 6, 7, 14 розділу II Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", з метою забезпечення реалізації зазначених законів, здійснення Національним банком України як правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повноважень та виконання функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та безперервності в здійсненні таких повноважень та виконанні функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України з 01 липня 2020 року є правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), у здійсненні повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг, передбачених нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
2. Національний банк України як правонаступник Нацкомфінпослуг забезпечує прийняття рішень, віднесених до повноважень Нацкомфінпослуг, Правлінням Національного банку України, уповноваженим колегіальним органом Національного банку України або уповноваженою посадовою особою Національного банку України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з 01 липня 2020 року.
Голова
Я. Смолій