МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.02.2020 № 366

Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування

Відповідно до статей 6, 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (1645-14) , підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України (267-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою раціонального планування потреби в засобах індивідуального захисту НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту, необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ляшка В.
Міністра
З. Скалецька
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
17.02.2020 № 366

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту, необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування

I. Загальні відомості

1. Методичні рекомендації розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту, необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування (далі - Методичні рекомендації), призначені для всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики (далі - ЗОЗ).
2. З метою визначення необхідної кількості засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) для команди (бригади), яка буде надавати медичну допомогу та здійснювати догляд за інфікованим пацієнтом, або пацієнтом з підозрою на інфекцію із невизначеними шляхами передавання та інфікування (далі - пацієнт) комісія з інфекційного контролю закладу охорони здоров'я (далі - КІК) та фахівець з охорони праці ЗОЗ мають враховувати:
потенційний стан тяжкості пацієнта;
персональний склад команди (бригади);
завдання кожного члена команди (бригади);
можливість взаємодії кожного члена команди (бригади) з пацієнтом;
тривалість зміни команди (бригади);
кількість перерв в зміні команди (бригади);
розташування кімнати/палати для ізоляції пацієнта;
інтенсивність надання медичної допомоги;
знешкодження відходів та розташування місця для їх збирання;
місцезнаходження лабораторного підрозділу та кількість необхідних лабораторних обстежень;
стандарти операційних процедур з проведення медичних маніпуляцій;
наявність медичного обладнання та оснащення приміщень в ЗОЗ;
розподіл пацієнтів в ЗОЗ;
місцезнаходження діагностичного підрозділу (наприклад, рентгенологічне відділення), в разі якщо пересувне обладнання відсутнє;
можливу тривалість перебування пацієнта в ЗОЗ.
3. Потреба в ЗІЗ має вираховуватися для кожного окремого випадку (спалаху).
4. Оскільки необхідність в наступному використанні запасів ЗІЗ, в разі їх невикористання, може не виникнути протягом терміну придатності, тому запаси ЗІЗ слід оновлювати (наприклад, використовувати ЗІЗ із терміном придатності менше одного року, а замість них закуповувати нові).
5. Керівник закладу охорони здоров'я забезпечує та організовує навчання працівників щодо використання ЗІЗ на робочих місцях у відповідності до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місц (z1494-18) і, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року № 1804, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1494/32946.

II. Моделі укомплектування команд (бригад)

1. Повноваження членів команд (бригад), які будуть надавати медичну допомогу і проводити догляд за пацієнтами:
1) медична сестра/брат - середній медичний персонал, який бере участь у лікувально-діагностичному процесі, проводить процедури та здійснює догляд за пацієнтом; деякі ЗОЗ, з метою зниження кількості контактів з пацієнтом і економії ЗІЗ можуть додавати до функціональних обов'язків медичних сестер/братів проведення очищення та дезінфекції поверхонь кімнати/палати пацієнта);
2) лікар - будь-який лікар, який заходить до кімнати/палати пацієнта і безпосередньо надає йому медичну допомогу;
3) член КІК - середній медичний персонал, який допомагає одягати/знімати ЗІЗ та проводить моніторинг правильності їх використання;
4) молодша медична сестра - особа, яка проводять очищення та дезінфекцію кімнати/палати пацієнта в період його перебування в кімнаті/палаті;
5) працівники лабораторій - працівники, які проводять лабораторні дослідження (необхідно визначити чи є необхідність використання додаткових ЗІЗ працівниками лабораторій на додаток до використовуваних).
2. Приклади укомплектування штатних команд (бригад) ЗОЗ наведені в додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.
3. Рекомендована чисельність медичного персоналу, який потрібно включити в команду (бригаду) наведена в додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.

III. Розрахунок необхідної кількості (запасу)

1. Розрахунок необхідної кількості (запасу) ЗІЗ має визначатися виключно КІК та фахівцем з охорони праці ЗОЗ та затверджуватися його керівником.
2. Розрахунок може різнитися в залежності від факторів, які наведені в пункті 2 розділу І цих Методичних рекомендацій.
3. В додатку 3 до цих Методичних рекомендацій наведено приклад розрахунку потреби ЗОЗ в ЗІЗ на одного члена команди (бригади) на добу, без врахування конкретної ситуації.
Генеральний директор
Директорату громадського
здоров'я
А. Скіпальський
Додаток 1
до Методичних рекомендацій
розрахунку кількості (запасу)
засобів індивідуального захисту
необхідних для забезпечення
медичних працівників в період
спалаху інфекційних хвороб
із невизначеними шляхами
передавання та інфікування
(пункт 2 розділу II)

ПРИКЛАД

укомплектування команд (бригад) закладів охорони здоров'я

Варіант 1

Варіант укомплектування команди (бригади) рекомендований при проведенні догляду за пацієнтом або за незначною кількістю пацієнтів (не більше п'яти), за умови, що пацієнти знаходяться в легкому або середньому стані тяжкості та їх клінічний стан стабільний.
Роль в команді (бригаді)
Осіб на зміну
Змін на добу
Осіб на добу
Медична сестра/брат
2
2
4
Лікар
1
1
1
Член КІК
1
2
2
Молодший медичний працівник
2
2
4
Працівник(-ця) лабораторного підрозділу
1
2
2
Всього
13

Варіант 2

Варіант укомплектування команди (бригади) рекомендований при проведенні догляду за пацієнтом або за незначною кількістю пацієнтів (не більше п'яти), за умови, що пацієнти знаходяться в легкому або середньому стані тяжкості та їх клінічний стан стабільний. Медична сестра/брат самостійно проводять очищення та дезінфекцію поверхонь в кімнаті/палаті пацієнта. Персонал лабораторії постійно працює з небезпечними інфекційними агентами, тому додаткових ЗІЗ не потребує.
Роль в команді (бригаді)
Осіб на зміну
Змін на добу
Осіб на добу
Медична сестра/брат
3
2
6
Лікар
2
2
4
Член КІК
1
2
2
Молодший медичний працівник
0
0
0
Працівник (ця) лабораторного підрозділу
0
0
0
Всього
12

Варіант 3

Варіант укомплектування команди (бригади) рекомендований при проведенні догляду за пацієнтом або за пацієнтами, які знаходяться в легкому стані тяжкості або потребують виключно ізоляції (наприклад, нагляд за контактними). Медична сестра/брат самостійно проводять очищення та дезінфекцію поверхонь в кімнаті/палаті пацієнта
Роль в команді (бригаді)
Осіб на зміну
Змін на добу
Осіб на добу
Медична сестра/брат
2
2
4
Лікар
1
2
2
Член КІК
1
2
2
Молодший медичний працівник
0
0
0
Працівник (ця) лабораторного підрозділу
1
2
2
Всього
10

Варіант 4

1. Варіант укомплектування команди (бригади) рекомендований при проведенні догляду за пацієнтом або пацієнтами (від шести до десяти), за умови, що пацієнти знаходяться в легкому або середньому стані тяжкості.
2. Варіант укомплектування команди (бригади) рекомендований при проведенні догляду за пацієнтом або пацієнтами (до трьох), за умови, що пацієнти знаходяться у палаті інтенсивної терапії або у відділенні анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії.
Роль в команді (бригаді)
Осіб на зміну
Змін на добу
Осіб на добу
Медична сестра/брат
3
2
6
Лікар
1
2
2
Член КІК
1
2
2
Молодший медичний працівник
2
2
4
Працівник (ця) лабораторного підрозділу
1
2
2
Всього
16
Додаток 2
до Методичних рекомендацій
розрахунку кількості (запасу)
засобів індивідуального захисту
необхідних для забезпечення
медичних працівників в період
спалаху інфекційних хвороб
із невизначеними шляхами
передавання та інфікування
(пункт 3 розділу II)

РЕКОМЕНДОВАНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

медичного персоналу, який потрібно включити в команду (бригаду)

Роль в команді (бригаді)
Осіб на зміну
Змін на добу
Осіб на добу
Медична сестра/брат
2 - 3
2
4 - 6
Лікар
1
2
2
Член КІК
1
2
2
Молодший медичний працівник
0 - 2
2
0 - 4
Працівник(-ця) лабораторного підрозділу
1
2
0 - 2
Всього
8 - 16
Додаток 3
до Методичних рекомендацій
розрахунку кількості (запасу)
засобів індивідуального захисту
необхідних для забезпечення
медичних працівників в період
спалаху інфекційних хвороб
із невизначеними шляхами
передавання та інфікування
(пункт 3 розділу III)

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ

потреби для закладів охорони здоров'я в засобах індивідуального захисту на одного члена команди (бригади) на добу

( Див. текст (v0366282-20F70) )
( Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua )