ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.06.2020 N 2569/6/99-00-05-50-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо питання визначення першого звітного періоду, до якого застосовуються зміни, внесені Законом України від 16 січня 2020 року N 466-ІХ "Про внесення змін до (466-20) Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон N 466) до норм Податкового кодексу України (2755-17) (далі - Кодекс) щодо трансфертного ціноутворення, та, керуючись ст. 52 Кодекс в редакції, чинній з 23.05.2020 р., повідомляє.
Відповідно до інформації, наданої платником, в 2019 році підприємство здійснювало контрольовані операції з пов'язаними особами, терміни звітування за якими припадають на період після дати набуття чинності більшістю змін, внесених до Кодексу (2755-17) Законом N 466 (466-20) . У зв'язку з цим виникло питання за який перший звітний період повинна надаватись глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
Законом N 466 (466-20) внесено зміни до Кодексу, зокрема до пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) , яким встановлено, що платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
Повідомлення про участь в міжнародній групі компаній подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) та "Про електронні довірчі послуги".
Інформація, яку має містити повідомлення про участь у міжнародній групі 1 компаній, встановлена пп. 39.4.2.2 пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) .
Відповідно до п. 53 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) норми пункту 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) щодо подання платниками податків повідомлення про участь у і міжнародній групі компаній - вперше застосовуються у 2021 році за 2020 рік.
Таким чином, за 2020 рік у разі здійснення контрольованих операцій разом із звітом про контрольовані операції подається повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
Що стосується подання глобальної документації (мастер-файлу), то відповідно до пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати запит з вимогою надати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) платнику податків, що входить до складу міжнародної групи компаній, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи компаній, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро.
Запит на подання глобальної документації (майстер-файла) може бути направлений не раніше дванадцяти місяців і не пізніше тридцяти шести місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік - не раніше дванадцяти місяців і не пізніше тридцяти шести місяців після закінчення звітного року.
Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) має бути надана платником податків до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.
Якщо в Україні зареєстровані два та більше платників податків, що входять до складу однієї і тієї ж міжнародної групи компаній, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, направляє запит про надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файла) лише одному з таких платників податків за своїм вибором (пп. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) )
Відповідно до п. 53 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) вперше запити контролюючих органів до платників податків про подання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році.
Одночасно повідомляємо, що п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.