КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 червня 2020 р. № 776-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

1. Затвердити план заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки (далі - план заходів), що додається.
2. Міністерству культури та інформаційної політики:
подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання плану заходів;
розробити та подати до 5 грудня 2020 р. Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:
у місячний строк розробити, видати та подати Міністерству культури та інформаційної політики акти стосовно виконання плану заходів за формою згідно з додатком 1;
подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Міністерству культури та інформаційної політики інформацію про виконання плану заходів за формою згідно з додатком 2;
подати до 1 листопада 2020 р. Міністерству культури та інформаційної політики пропозиції до проекту плану заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 55
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 776-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Найменування комунікаційних цілей
Найменування заходів
Критерії ефективності
Строк виконання
Відповідальні за виконання
1. Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про європейські цінності та стандарти з метою стимулювання поведінкових змін та соціальних трансформацій в українському суспільстві
проведення роз’яснювальної кампанії щодо основних європейських цінностей (повага людської гідності, повага прав людини, свобода, демократія, рівність, верховенство права) та їх значення для побудови успішної європейської держави; у рамках кампанії забезпечення виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, зокрема у соціальних мережах, громадських місцях
загальна кількість контактів аудиторії з продуктами, виготовленими в рамках інформаційної кампанії, має становити не менше ніж 15 млн.
II-III квартали
МКІП
Держкомтелерадіо
обласні, Київська міська держадміністрації
інші органи державної влади, громадські об’єднання (за згодою)
2. Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи, які відкриває для держави Угода про асоціацію між Україною та ЄС (984_011)
, на прикладі результатів впроваджених реформ
1) проведення інформаційної кампанії щодо роз’яснення зв’язку між реформами, виконанням Угоди про асоціацію (984_011)
та позитивними змінами в житті громадян, зокрема в частині пріоритетних тем:
розширення торговельно-економічних відносин України та ЄС, у тому числі вжиття заходів до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA);
реформування сфери охорони здоров’я, зокрема культури донорства крові та її компонентів, а також розбудови національної системи крові;
інтеграція енергетичних ринків, стимулювання енергоефективності;
інтеграція України у цифровий ринок ЄС;
сфера довкілля;
сільське господарство та продовольство, у тому числі аграрна політика, технічне регулювання, захист прав споживачів;
сфера свободи, безпеки та правосуддя, у тому числі інтегроване управління кордонами, поглиблення співпраці з ЄС у сфері кібербезпеки;
реформа професійної (професійно-технічної) освіти та можливості освітніх і наукових програм ЄС, зокрема програми міжнародної співпраці Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ та Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020";
покращення інфраструктури та безпеки руху;
наближення стандартів якості товарів і послуг до стандартів ЄС;
у рамках кампанії забезпечення виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та/або регіональних, теле- та радіоканалів, в Інтернеті, зокрема у соціальних мережах, громадських місцях
загальна кількість контактів аудиторії з продуктами, виготовленими в рамках інформаційної кампанії, має становити не менше ніж 15 млн.
III-IV квартали
МКІП
Держкомтелерадіо
Мінекономіки
МОЗ
Міненерго
МОН
Мінінфраструктури
інші органи державної влади, громадські об’єднання (за згодою)
2) висвітлення результатів впровадження реформ за профільними напрямами в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011)
, шляхом:
проведення регулярних комунікаційних заходів;
розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади, Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України та інших ресурсах інформаційних матеріалів та інфографіки;
регулярного змістовного наповнення тематичних сторінок (рубрик) з питань європейської інтеграції на офіційних веб-сайтах органів державної влади
проводиться комунікаційний захід не менше ніж один раз на місяць
публікуються новини чи інфографіка не менше ніж один раз на тиждень
щотижня оновлюються рубрики, сторінки
протягом року
МКІП
Держкомтелерадіо
Мінекономіки
МОЗ
Міненерго
МОН
Мінрегіон
Мінінфраструктури
НАДС
обласні, Київська міська держадміністрації
3. Протидія дезінформації, спрямованої на дискредитацію відносин України з ЄС та майбутнього членства України в ЄС
забезпечення проведення навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю
підвищено кваліфікацію не менше ніж 400 слухачів
протягом року
НАДС
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
4. Підвищення рівня поінформованості молоді про європейські цінності та стандарти з метою формування усвідомленої підтримки курсу європейської інтеграції
1) регулярне інформування через веб-ресурси та соціальні мережі з використанням інтерактивних форматів
охоплення цільової аудиторії віком від 16 до 25 років з аудіовізуальним продуктом має становити не менше ніж 75 відсотків
протягом року
МОН
МКІП
Київська міська держадміністрація громадські об’єднання (за згодою)
2) проведення тематичних заходів (лекцій, уроків, конкурсів, екскурсій, вікторин, флеш-мобів тощо.) з метою пропагування європейських цінностей
МОН
Київська міська держадміністрація громадські об’єднання (за згодою)
3) розроблення і впровадження навчального курсу з питань європейської інтеграції України для учнів закладів загальної середньої освіти
підвищено рівень обізнаності учнів про європейську інтеграцію України
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
5. Вдосконалення навичок та підходів до питань комунікації європейської інтеграції у представників органів державної влади та місцевого самоврядування
1) розроблення та поширення методичних рекомендацій щодо комунікації європейської інтеграції, адаптації локального контенту до загальнонаціональної комунікаційної стратегії серед державних службовців обласних держадміністрацій та центральних органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю
у кожному з регіонів сформовано набір просвітницьких та інформаційних матеріалів, які пояснюють зв’язок змін у регіоні з процесами виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011)
; розроблено і впроваджено адаптований план просування таких матеріалів
II квартал
МКІП
Держкомтелерадіо
Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції)
Мінрегіон
обласні, Київська міська держадміністрації
заінтересовані органи виконавчої влади громадські об’єднання (за згодою)
2) проведення навчання за короткостроковими програмами для зазначених фахівців щодо практичного впровадження методичних рекомендацій
підвищено кваліфікацію не менше ніж 400 слухачів
III-IV квартали
НАДС
обласні, Київська міська держадміністрації Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції)
6. Забезпечення контролю та моніторингу виконання плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції
1) моніторинг ефективності виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади плану заходів на 2020 рік та подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України інформації про виконання плану заходів
відсоток виконання заходів
щокварталу
МКІП
2) аналіз ефективності виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади плану заходів на 2020 рік
Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції)
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 776-р
____________________________________________________________________________________
(назва акта та найменування органу державної влади, який його видав)
щодо виконання плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки
Найменування заходу
Цільова аудиторія
Критерії ефективності
Строк виконання
Відповідальні за виконання
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 776-р

ІНФОРМАЦІЯ

____________________________________________________________________________________

(найменування органу державної влади)

щодо виконання плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Найменування заходу
Цільова аудиторія
Критерії ефективності
Стан виконання
Строк виконання
Відповідальні за виконання